Co znamená VDM a RDM?

VDM specifically stands for Vehicle Death Match, whilst RDM stands for Random Death Match. These two are not the only abbreviations to learn, but they're two of the most common situations novice roleplayers find themselves in.

Co je to VDM v RP?

VDM(Vehicle deathmatch) –Používání auta jako zbraň.

Co znamená VDM a RDM?

Co je RDM v RP?

2) RDM, KOS – Random Deathmatch, Kill On Sight

Hráč musí za každých okolností, před zabitím jiného hráče, mít jasný důvod. Důvody typu : “Blbě se na mě podíval” nebudou brány jako důvod! V RP se vždy snažíte vyhnout situaci, kdy někoho zabijete, anebo se necháte zabít.

Co znamená self CK?

➣ Self CK – Hráč ukončí svůj příběh postavy. Hráč si dáva SelfCK sám, ale musí oznámit CK v ticketu. Hráč musí mít na CK pádny důvod. ➣ Jail CK – Jail CK se uděluje v případě že váš trestní rejstřík je po sloučení všech trestů 100 a více let.

Co je to Passive RP?

– Passivní RP je důležitou součástí roleplaye bez které se nelze obejít. Jedná se o způsob chování Vašeho charakteru, který se nachází v hustě obydleném městě a je tedy nutné přizpůsobit Vaše činy a rozhodování na základě této skutečnosti.

Co to je role play?

RPG znamená Roleplaying game. Roleplaying game je způsob hraní, ve kterém si přivlastníš roli postavy a snažíš se hrát, jako kdybys ta postava přímo byl/a. Jednáš a přemýšlíš jako ona a někdy tak i mluvíš s ostatními. Je to absolutní vžití se do situace a do konkrétní postavy, kterou si můžeš i sám/sama vytvořit.

Co je to Gross RP?

| GROSS ROLEPLAY |

Stačí informovat všechny zapojené osoby prostřednictvím LOOC chatu. Všichni zapojení musí respektovat vaše rozhodnutí. [3] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP (např. uřezávat končetiny, vyřezávat nápisy/ornamenty atd.).

Jak mluvit v RP?

V RP se používá speciálních příkazů /me a /do. /me slouží jako vyjádření činnosti (hodí se to hlavně pro věci, které se nedají vyjádřit animací). Například "/me otevírá okno od auta.", "/me se tváří nejistě." (v IC chatu se /me zobrazí jako "[IC] *James_Hawkins otevírá okno.", " *James_Hawkins se tváří nejistě." atd.).

Co je Ooc RP?

RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti. OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.

Co je to IC RP?

ICRP (International Commission on Radiological Protection) je nezávislá mezinárodní organizace, jejímž zaměřením je rozvoj radiační ochrany. Děje se tak zejména formou různých doporučení a metodik týkajících se všech aspektů ochrany před ionizujícím zářením.

Co je to Lore?

Lore. Toto slovo v angličtině znamená tradici, zvyklost či její ústní podání ve skupině lidí – pro RP hráče je lore souhrnem vědomostí týkající se minulosti světa Warcraftu, jeho příběhů, dějových a časových linií, známých postav, obvyklého chování ras a jejich zvyklostí.

Co je to RP?

RP (role playing, roleplay) je anglický termín znamenající “hraní role“. Pamatujete, když jste si jako malí na něco hráli, nebo se převlékali za indiány, princezny a supermany? Roleplay (RP) je jako pokročilejší verze této hry na hrdiny a padouchy.

Co je to zkratka RP?

Popis: RolePlay: Chat s tématem hraní postav (celebrit, postav ze seriálů atd.)