Co znamená NR ve škole?

Testy rozlišující Také je lze nazývat testy relativního výkonu, statisticko-normativní nebo NR testy (norm-referenced tests).

Co to je NR?

Zkratka pro znovu nepoužitelné.

Co znamená NR ve škole?

Co znamenají anglické zkratky?

Formální zkratky v angličtině

Anglické zkratky Nezkrácený tvar Český překlad
i.e. Klikni pro výslovnostid est to je
ID Klikni pro výslovnostidentification identifikace
dept. Klikni pro výslovnostdepartment oddělení (úsek)
kph Klikni pro výslovnostkilometres per hour kilometrů za hodinu

Co znamená Art NR?

Číslo výrobku je 5-místné číslo po zkratce Art., Art. -Nr. nebo Art. -No.

Po Co to znamená?

příspěvková organizace – typ právnické osoby, zkratka též p. o.

Co je to zkratka GG?

Informace o zkratce 'gg'

dobrá hra; rovněž možno použít k výzvě rezignace soupeři ("skončils, kámo"), Nešlo nic, je hotovo…

Co to znamená f?

Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je náhrada za zaběhlou zkratku RIP, která se do češtiny překládá jako: „Odpočívej v pokoji“. Převážně mladí lidé jí vlastně slangově vyjadřují respekt k zesnulé osobě.

Jak vypadá číslo šarže?

Povinné jsou u potravinových doplňků a potravin pro zvláštní výživu (například pro kojence). Co znamenají čísla, která bývají u data trvanlivosti, třeba L2401081? Je to číslo šarže, což je množství výrobků, které byly vyrobeny za stejných podmínek, většinou v určitém časovém úseku nebo z určité dodávky suroviny.

Kde najit číslo Sarze?

Číslo šarže lze najít na zadní straně obalu nebo na dně výrobku. Číslo šarže se můse lišit délkou a formátem.

Co znamená zkratka GFS?

Význam slova gfs

(meteorologie) Zkratka GFS znamená Global Forecasting System, tedy globální předpovědní systém. Systém sbírá a vyhodnocuje velké množství informací ze vzduchu, země i vody a na jejich základě předpovídá následující vývoj počasí až 16 dní dopředu.

Co je to l?

Ve fyzice je L označením pro indukčnost. V chemii l označuje kapalinu (z lat. liquidus). V soustavě SI je l nebo L značkou pro jednotku objemu litr.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co znamená F ve hře?

Jak se ale doba zrychluje, uživatelé si našli další způsob, jak vyjádřit soustrast. Po vzoru titulu Call of Duty píší pouze písmeno F. Odkazují se tak na scénu ze hry, kde stačilo stisknout tuto klávesu, aby ústřední postava přistoupila k rakvi a rozloučila se s nebožtíkem. Nejde tedy rozhodně o projev neúcty.

Co znamená F pro nekoho?

Lidé jím vyjadřují lítost nad Gottovým úmrtím. Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je náhrada za zaběhlou zkratku RIP, která se do češtiny překládá jako: „Odpočívej v pokoji“.

Kde najít číslo šarže?

Číslo šarže lze najít na zadní straně obalu nebo na dně výrobku. Číslo šarže se můse lišit délkou a formátem.

Jak vytvořit číslo šarže?

čísel ve skladu a Sledování šarže ve skladu.

  1. Vyberte příslušný doklad a na záložce Řádky vyberte akci Objednávka a poté vyberte akci Řádky sledování zboží. …
  2. Při tomto postupu přiřaďte sériové číslo automaticky výběrem Přiřadit sér. …
  3. Chcete-li uspořádat nová sériová čísla v samostatné části, vyberte pole Vytvořit nové č.

Co znamená zkratka Lot?

Informace o zkratce 'LOT'

Zkratka používaná na obalech hromadně vyráběných potravin, sypkých komodit nebo jiného spotřebního zboží.

Co je to BFS?

BFS či BfS může znamenat: Prohledávání do šířky (Breadth-first search) – algoritmus. Bowling for Soup – hudební skupina. Blackfoot Sue – hudební skupina.

Co znamená zkratka TVT?

Anglická zkratka TVT (Tensionfree Vaginal Tape) znamená Tahuprostá Vaginální Páska – slouží ve formě „houpací sítě“ – po zhojení správná poloha pásky zajistí dostatečnou podporu močové trubice při zvýšení nitrobřišního tlaku, čímž aktivně brání úniku moči.

Co je to chill?

V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co je to Rotfl?

Zkratka „ROFL“ označuje pojem „rolling on the floor laughing“, což znamená „klečím na zemi a směju se“.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co znamená v chatu f?

Jak se ale doba zrychluje, uživatelé si našli další způsob, jak vyjádřit soustrast. Po vzoru titulu Call of Duty píší pouze písmeno F. Odkazují se tak na scénu ze hry, kde stačilo stisknout tuto klávesu, aby ústřední postava přistoupila k rakvi a rozloučila se s nebožtíkem. Nejde tedy rozhodně o projev neúcty.

Co znamená F kdyz nekdo umre?

Lidé jím vyjadřují lítost nad Gottovým úmrtím. Sociální sítě po smrti Karla Gotta zaplavily reakce v podobě písmene F. To, co by se některým mohlo zdát jako projev neúcty, je náhrada za zaběhlou zkratku RIP, která se do češtiny překládá jako: „Odpočívej v pokoji“.