Jak připojím nefunkční sluchátka AirPods?

Co dělat, když levý nebo pravý AirPod nefungujeZkontrolujte, zda je nabíjecí pouzdro plně nabité.Umístěte oba AirPody do nabíjecího pouzdra a nechte je nabíjet po dobu 30 sekund.Otevřete nabíjecí pouzdro poblíž iPhonu nebo iPadu.Zkontrolujte na iPhonu nebo iPadu stav nabití a ujistěte se, že se oba AirPody nabíjí .More items…

Jak připojit Nové sluchátko AirPods?

Než začnete, ujistěte se, že máte na zařízení nainstalovanou nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

 1. Na zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte volbu Bluetooth.
 2. Otevřete pouzdro, nechte AirPody uvnitř a podržte pouzdro u svého zařízení.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom klepněte na Hotovo.
Jak připojím nefunkční sluchátka AirPods?

Co dělat když mi nejdou připojit AirPods?

Když nejde AirPody připojit

 1. Zkontrolujte, zda má váš iPhone nebo iPod touch nejnovější verzi iOS a váš iPad nejnovější verzi iPadOS.
 2. Vložte oba AirPody do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte, jestli se nabíjejí.
 3. Přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth a zkontrolujte, že je zapnuté Bluetooth.

Proč mi nejdou sluchátka na iPhone?

Zkontrolujte, jestli sluchátkový kabel, konektor, ovládání nebo pecky nejsou poškozené, zlomené nebo opotřebené. Podívejte se, jestli v mřížkách pecek nejsou nečistoty. Pak všechny otvory očistěte malým, suchým a čistým štětečkem s měkkými chloupky. Pevně sluchátka zapojte.

Jak připojit bezdrátová sluchátka k iPhone?

Na zařízení přejděte do Nastavení > Bluetooth a zapněte Bluetooth. Neodcházejte z obrazovky, dokud nedokončíte kroky potřebné ke spárování doplňku. Přepněte doplněk do režimu zjišťování a počkejte, dokud se na zařízení neobjeví.

Jak připojit bezdrátová sluchátka?

Postup: Vypněte Bluetooth na svém mobilním telefonu, pokud ho máte zapnutý. Déle podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře / tlačítka na jednotlivých sluchátkách nebo sluchátka pouze vyndejte z nabíjecího pouzdra, čímž spustíte párovací režim. Sluchátka dejte vedle sebe a nechte je spárovat.

Jak restartovat AirPod?

Postup resetování AirPodů a AirPodů Pro

 1. Vložte AirPody do nabíjecího pouzdra a zaklapněte víčko.
 2. Počkejte 30 sekund.
 3. Otevřete víčko nabíjecího pouzdra a AirPody si dejte do uší.
 4. Přejděte do Nastavení > Bluetooth. …
 5. Vložte AirPody do nabíjecího pouzdra a víčko nechte otevřené.

Jak poznám že jsou AirPods nabité?

Když jsou AirPody v pouzdru a je otevřené víčko, ukazuje kontrolka stav nabití AirPodů. Když AirPody nejsou v pouzdru, ukazuje kontrolka stav pouzdra. Zelená znamená plně nabito a oranžová znamená, že zbývá míň než jedno plné nabití.

Jak restartovat AirPods?

Podržte na 15 sekund tlačítko hlukového filtru spolu s korunkou Digital Crown, dokud nezačne LED kontrolka blikat nejdřív oranžově a potom bíle. Po resetování můžete AirPody Max připojit k iOS nebo iPadOS zařízení nebo je připojit k Macu nebo jinému zařízení.

Jak zprovoznit Airpods?

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý. Vložte oba AirPody do nabíjecího pouzdra a otevřete víčko. Podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud stavová kontrolka nezačne bíle blikat. Pak v seznamu Zařízení vyberte AirPody a klikněte na Připojit.

Jak nastavit sluchátka na iPhone?

Změny nastavení zvuku ve sluchátkách na iPhonu

 1. Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Audiovizuální pomůcky > Přizpůsobení pro sluchátka a pak zapněte volbu Přizpůsobení pro sluchátka.
 2. Klepněte na Vlastní nastavení zvuku a potom postupujte podle pokynů na displeji.

Jak se připojují bezdrátově sluchátka?

Postup: Vypněte Bluetooth na svém mobilním telefonu, pokud ho máte zapnutý. Déle podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře / tlačítka na jednotlivých sluchátkách nebo sluchátka pouze vyndejte z nabíjecího pouzdra, čímž spustíte párovací režim. Sluchátka dejte vedle sebe a nechte je spárovat.

Jak zapnout bezdrátová sluchátka?

Jak propojit bezdrátová sluchátka s telefonem?

 1. Sluchátka plně nabijte. …
 2. Ujistěte se, že máte v telefonu spuštěný Bluetooth. …
 3. Na sluchátkách najděte tlačítko pro jejich spuštění. …
 4. Na telefonu by se měla objevit notifikace o novém Bluetooth zařízení. …
 5. Na zařízení klikněte a mělo by dojít k automatickému spárování s telefonem.

Jak připojit sluchátka přes Bluetooth?

Postup: Vypněte Bluetooth na svém mobilním telefonu, pokud ho máte zapnutý. Déle podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře / tlačítka na jednotlivých sluchátkách nebo sluchátka pouze vyndejte z nabíjecího pouzdra, čímž spustíte párovací režim. Sluchátka dejte vedle sebe a nechte je spárovat.

Jak připojit obě sluchátka?

Univerzální postup pro sluchátka bez drátů (TWS)

Vypneme Bluetooth na mobilu. Spustíme obě sluchátka najednou do párovacího režimu. Sluchátka se do párovacího režimu obvykle dostanou delším držením (8s) stran sluchátek nebo krátkým rychlý stiskem nebo prostým vyndáním z nabíjecího pouzdra.

Jak resetovat AirPods bez telefonu?

Jak resetovat AirPods

 1. Vložte sluchátka do pouzdra.
 2. Ujistěte se, že jsou sluchátka i pouzdro alespoň částečné nabité
 3. Otevřete víko pouzdra.
 4. Podržte minimálně na 15 sekund tlačítko na zadní straně pouzdra.
 5. Dioda uvnitř pouzdra třikrát blikne červeně a poté začne blikat bíle. …
 6. AirPods jsou resetované

Jak zobrazit stav baterie AirPods?

Otevřete víčko pouzdra, ve kterém jsou AirPody, a podržte pouzdro v blízkosti iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Počkejte pár sekund, než se zobrazí stav nabití AirPodů. Stav nabití baterie AirPodů můžete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zkontrolovat taky pomocí widgetu Baterie.

Jak si nastavit AirPods?

S AirPody v uších a připojenými k iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth. Případně můžete přejít do Nastavení > AirPods. V seznamu zařízení klepněte na tlačítko Další informace vedle AirPodů. V části Stisknutí a podržení AirPodů klepněte na Levý nebo Pravý a vyberte Potlačení hluku.

Jak pripojit více AirPods?

Pokud tedy již ve svém zařízení betu systému iOS 13 máte a chtěli byste sdílení hudby využít, mějte k němu připojený jeden pár sluchátek. Jděte do Nastavení a volby Bluetooth. Následně dlouze držte párovací tlačítko druhých sluchátek. V Nastavení se vám zobrazí mezi dalšími zařízeními – klepněte na ně.

Jak zprovoznit AirPods?

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý. Vložte oba AirPody do nabíjecího pouzdra a otevřete víčko. Podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud stavová kontrolka nezačne bíle blikat. Pak v seznamu Zařízení vyberte AirPody a klikněte na Připojit.

Jak připojit sluchátka?

Jak propojit bezdrátová sluchátka s telefonem?

 1. Sluchátka plně nabijte. …
 2. Ujistěte se, že máte v telefonu spuštěný Bluetooth. …
 3. Na sluchátkách najděte tlačítko pro jejich spuštění. …
 4. Na telefonu by se měla objevit notifikace o novém Bluetooth zařízení. …
 5. Na zařízení klikněte a mělo by dojít k automatickému spárování s telefonem.

Jak najít vypnutá bezdrátová sluchátka?

Jak najít ztracené sluchátko přes Bluetooth?

 1. Jdi do nastavení.
 2. Vyhledejte „Bluetooth → Bluetooth headset → Sluchátka a reproduktory“.
 3. Najděte své zařízení v seznamu.
 4. Klikněte na „Připojit“.
 5. Po připojení dejte povel k vyslání signálu – tímto způsobem je rychle najdete.

Jak připojit bezdrátové sluchátka k telefonu?

Postup: Vypněte Bluetooth na svém mobilním telefonu, pokud ho máte zapnutý. Déle podržte tlačítko na nabíjecím pouzdře / tlačítka na jednotlivých sluchátkách nebo sluchátka pouze vyndejte z nabíjecího pouzdra, čímž spustíte párovací režim. Sluchátka dejte vedle sebe a nechte je spárovat.

Jak připojit sluchátka mezi sebou?

Univerzální postup pro sluchátka bez drátů (TWS)

 1. Vypneme Bluetooth na mobilu.
 2. Spustíme obě sluchátka najednou do párovacího režimu. …
 3. Dáme sluchátka vedle sebe a necháme je spojit mezi sebou. …
 4. Jakmile jsou sluchátka propojena hned zapneme Bluetooth na mobilu a spárujeme.

Jak obnovit AirPods?

Poté stačí na zadní straně lokalizovat malý čudlík v podobě kolečka. Poté otevřeme víko nabíjecího obalu a s otevřeným víkem podržíme zadní kulaté tlačítko po dobu alespoň 15 sekund. Jakmile LED dioda uvnitř obalu zbělá, a poté se přemění v oranžovou. Tak je reset, nebo-li převod do továrního nastavení, kompletní.

Jak přidat AirPods do najít?

Přidání AirPodů, Apple Watch nebo sluchátek Beats do služby Najít

 1. Přejděte do Nastavení > Bluetooth.
 2. Klepněte na tlačítko Další informace vedle zařízení v seznamu.
 3. Přejděte dolů na službu Najít.
 4. Ujistěte se, že je služba Najít zapnutá.