Co znamená slangový výraz cap?

3 – Cap. Sloveso „cap“ v podstatě znamená lhát.

Co je to slang příklad?

Příklady slangu:

sportovní slang – špílmachr, bedna, kanár, housle, háček, školní slang – anglina, čeják, potítko, baňa, vojenský slang – bažant, kombajn, rajóny, železničářský slang – šíbr, platon, pufr.

Co znamená slangový výraz cap?

Co to je plug?

Plug je anglický termín pro dokumenty nepodloženou úpravu účetního zápisu nebo hlavní knihy. Tato úprava se používá jen pro nemateriální neúmyslné chyby, které vznikly lidskou chybou nebo například zaokrouhlováním.

Co to je slang?

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě.

Co je Argotický výraz?

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači.

Co je to Furtka?

brána, vrátka, branka jsou nejlepší překlady "furtka“ do čeština.

Co je palivo Phev?

Plug-in hybrid (tzv. PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle) je automobil s kombinovaným pohonem spalovacího motoru a elektromotoru. Ten zásobují energií baterie, které lze dobít z elektrické sítě (ale i jízdou).

Co to je Plug and Play?

Technologie „připoj a hraj“ umožňuje jednoduché rozpoznání hardwaru. Zkrátka k zařízení zapojíte veškeré připojovací kabely a hrajete.

Co je to hantýrka?

Ze slova hantýrovat — „mluvit argotem“, pejorativně také „zacházet s něčím“. Toto sloveso je odvozeno z německého hantieren — „provozovat živnost, obchod“ a souvisí též se středohornoněmeckým hantierunge — „prodej a nákup, obchod“.

Jak se mluví v Praze?

Podle expertky z Ústavu pro jazyk český Akademie věd Jarmily Bachmannové měla vlastní nářečí i metropole. Nahradila ho však obecná čeština. „V dnešní době se v metropoli mluví obecnou češtinou, ale v minulosti Praha vstřebávala nářečí ze svého okolí a měla díky tomu i své vlastní,“ říká Bachmannová.

Jak poznat argot?

Argot je další útvar nespisovné češtiny, jedná se o mluvu společenské spodiny (např. vězni, dealeři, kapsáři). Využívají slova, kterým často rozumí jen oni sami, např. káča (pokladna, kasa, trezor), špenáti (policisté), kasr (aerosolový rozstřikovač), kérka (tetování), beran (razítko) atp.

Co to je HEV?

Zkratka BEV označuje vozidlo na výlučně elektrický pohon. Takové vozidlo je poháněné elektromotorem a jako zdroj energie mu slouží akumulátor, jehož kapacita nejvíce určuje jeho dojezd. Zkratka BEV vznikla z anglických slov Battery Electric Vehicle, tedy bateriový elektromobil.

Jaký je rozdíl mezi hybrid a Plug-in hybrid?

Plug-in hybrid (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

Oproti klasickým hybridům mají zpravidla vyšší výkon elektromotoru a také mnohem větší baterii, která umožňuje čistě elektrickou jízdu, nejčastěji v řádu desítek kilometrů. Tato baterie se potom nabíjí externě – tedy ze zásuvky nebo nabíječky pro elektrické vozy.

Co to znamená pokud operační systém podporuje funkci Plug and Play?

Význam: plug and play (anglicky "připoj a hrej") – termín označující technologii, která umožňuje připojit hardwarovou periferii a počítač ji jednoduše rozpozná (a případně automaticky nainstaluje potřebné ovladače).

Jak se nazývá technologie která umožňuje automaticky detekovat nový hardware v počítači a nainstalovat jej?

Plug and Play (v překladu „připoj a hraj“) je počítačová technologie umožňující jednodušší rozpoznávání a konfigurace hardware.

Co je Dales?

údolí {stř mn. č.}

Jak Delime Česká nářečí?

Území Čech v užším smyslu (tedy České republiky vyjma Moravy) lze z hlediska dialektologického rozdělit na čtyři oblasti, a tedy čtyři nářeční podskupiny – středočeskou, jihozápadočeskou, severovýchodočeskou a jihovýchodočeskou.

Jak mluví Pražák?

Rodilý Pražák se na základě mluvy prakticky nepozná. Jedině snad v tom, že lidi, kteří do Prahy přišli odjinud, někdy bije do uší, když rodilí Pražáci vyslovují hodně široce samohlásky. Když posloucháme Lucii Borhyovou v televizních novinách, tak někdy místo kvalita vody řekne kvalita vodé. Občas jí to uletí.

Co je to Chrapoun?

nadutý sedlák n. venkovan vůbec; křupan; nadutec, hrubec, neotesanec vůbec: kdopak nám to nadává selských ch-ů (Baar); ty jeden vesnický ch-e (John); → expr. zdrob. *chrapounek, -nka m.

Co je to BEV?

Zkratka BEV označuje vozidlo na výlučně elektrický pohon. Takové vozidlo je poháněné elektromotorem a jako zdroj energie mu slouží akumulátor, jehož kapacita nejvíce určuje jeho dojezd. Zkratka BEV vznikla z anglických slov Battery Electric Vehicle, tedy bateriový elektromobil.

Co je Fcev?

Elektromobil na vodíkový pohon (FCEV) má, stejně jako BEV, pouze elektromotor, ale liší se způsobem uchovávání, resp. získávání elektřiny – větší část trakční baterie je u FCEV nahrazena nádrží na vodík a sestavou palivových článků, ve kterých se vodík chemickou reakcí přeměňuje na elektřinu a vodní páru.

Jak se dobíjí Plug-in hybrid?

Nejjednodušší ale zároveň nejpomalejší způsob nabíjení plug-in hybridu probíhá po připojení vozidla do standardní 230V elektrické zásuvky pomocí speciálního kabelu zvaného EVSE. Takto můžete plug-in hybridní vozidlo nabíjet doma po připojení k domácímu zdroji elektrické energie, podobně jako třeba mobilní telefon.

Co to je dos?

DOS (Disk Operating System, diskový operační systém) je rodina velmi podobných a jednoduchých operačních systémů s textovým uživatelským rozhraním. Nejrozšířenější býval MS-DOS, ale používaly se také navzájem kompatibilní systémy IBM PC DOS (1981), DR DOS (1988), PTS-DOS (1993) a FreeDOS (1998).

Jak zjistit jaký mám operační systém?

Tady je postup, jak získat další informace:

  1. Vyberte tlačítko Start > Nastavení > Systém > O systému . …
  2. V části Specifikace zařízení > Typ systému se podívejte, jestli máte 32bitovou nebo 64bitovou verzi Windows.
  3. V části Specifikace Windows zjistíte edici a verzi Windows spuštěnou na vašem zařízení.

Jak se mluví na Valašsku?

Valašsko
Počet obyvatel 250 000
Jazyk valašský dialekt češtiny (východomoravská nářeční skupina)
Národnostní složení Češi, Moravané, Slováci
Náboženství římskokatolické, evangelické

Jak se mluví na Moravě?

dialekty české) a Českého Slezska. Fakticky jednotný moravský jazyk ani jednotné moravské nářečí neexistuje: moravské území je poměrně značně nářečně rozrůzněné, výrazně rozrůzněnější než území Čech, a to především na středomoravská, východomoravská a lašská nářečí.