Co znamená RDM GTA?

RDM stands for Random Death Match. Like VDM before it, RDM isn't necessarily like the deathmatches found in GTA Online. Apart for random vehicle collisions, RDM is more focused on random players killing off one another.

Co je RDM v RP?

2) RDM, KOS – Random Deathmatch, Kill On Sight

Hráč musí za každých okolností, před zabitím jiného hráče, mít jasný důvod. Důvody typu : “Blbě se na mě podíval” nebudou brány jako důvod! V RP se vždy snažíte vyhnout situaci, kdy někoho zabijete, anebo se necháte zabít.

Co znamená RDM GTA?

Co je to VDM v RP?

VDM(Vehicle deathmatch) –Používání auta jako zbraň.

Co je to Passive RP?

– Passivní RP je důležitou součástí roleplaye bez které se nelze obejít. Jedná se o způsob chování Vašeho charakteru, který se nachází v hustě obydleném městě a je tedy nutné přizpůsobit Vaše činy a rozhodování na základě této skutečnosti.

Co znamená self CK?

➣ Self CK – Hráč ukončí svůj příběh postavy. Hráč si dáva SelfCK sám, ale musí oznámit CK v ticketu. Hráč musí mít na CK pádny důvod. ➣ Jail CK – Jail CK se uděluje v případě že váš trestní rejstřík je po sloučení všech trestů 100 a více let.

Co je to Gross RP?

| GROSS ROLEPLAY |

Stačí informovat všechny zapojené osoby prostřednictvím LOOC chatu. Všichni zapojení musí respektovat vaše rozhodnutí. [3] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP (např. uřezávat končetiny, vyřezávat nápisy/ornamenty atd.).

Co to je role play?

RPG znamená Roleplaying game. Roleplaying game je způsob hraní, ve kterém si přivlastníš roli postavy a snažíš se hrát, jako kdybys ta postava přímo byl/a. Jednáš a přemýšlíš jako ona a někdy tak i mluvíš s ostatními. Je to absolutní vžití se do situace a do konkrétní postavy, kterou si můžeš i sám/sama vytvořit.

Co je to RP?

hraní rolí v RPG hrách (RPG = role-playing game), kde je hra soustředěna na hraní za určitého hrdinu. hraní rolí v LARPech, dřevárnách a jiných podobně laděných akcí, kdy lidé oblečeni do kostýmů hrají svá smyšlené postavy nebo postavy z různých, obvykle fantasy či sci-fi laděných románů či filmů.

Jak mluvit v RP?

V RP se používá speciálních příkazů /me a /do. /me slouží jako vyjádření činnosti (hodí se to hlavně pro věci, které se nedají vyjádřit animací). Například "/me otevírá okno od auta.", "/me se tváří nejistě." (v IC chatu se /me zobrazí jako "[IC] *James_Hawkins otevírá okno.", " *James_Hawkins se tváří nejistě." atd.).

Jak se připojit na KKRP?

Pro připojení na náš server je nutné začít vyplněním žádosti o WL, po jehož schválení musí uchazeč projít ústním pohovorem na serverovém Discordu, který je veden členy našeho týmu. Registruj se tedy na webu KKRP.CZ, vyplň formulář a postupuj dle instrukcí na našem Discordu.

Co je Ooc RP?

RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti. OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.

Co je to meta Gaming?

Metagaming je anglické označení hraní hry na hrdiny na základě jiných než herních informací. Může se jednat o vzájemnou náklonnost postav hráčů, kteří jsou si blízcí i v reále.