Co znamená OK OK v chatu?

Zkratka špatně resp. foneticky zapsaných anglických slov all correct (česky vše v pořádku) jako /oll korrect/.

Kde se vzalo OK?

Přesně 23. března 1839 se slovo OK objevilo v novinách Boston Morning Post jako zkratka výrazu „all correct“, tedy „vše v pořádku“.

Co znamená OK OK v chatu?

Co znamená ve zkratce k?

Zkratka pro protektorátní korunu v Protektorátu Čech a Moravy. Zkratka pro Československou korunu za druhé republiky. V radiokomunikaci je K jedním z prefixů volacích znaků vyhrazených pro USA. Používá se též k vyjádření souhlasu, k = ok → vzniklo z anglického ok.

Co znamená zkratka kk v chatu?

Zkratka „kk“ je internetovým slangu a znamená „ok“ nebo „rozumím“ . Je to jednoduchá odpověď na nějakou otázku nebo komentář, která potvrzuje, že se s tím daný uživatel ztotožňuje nebo že rozumí tomu, co bylo řečeno.

Co znamená zkratka kk ve zprávě?

KK – O. K. O. K. WTF? – What the fuck? – Co to sakra je?

Co znamená OK na letadlech?

V České republice imatrikulace vydává a eviduje Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze, který spadá pod Ministerstvo dopravy. Registrační značky civilních letadel v České republice začínají dvojicí písmen OK značící mezinárodní kód naší země.

Co znamená označení letadel OK?

Řada lidí dobře ví, že česká letadla začínají písmeny OK – právě to je imatrikulační kód České republiky. U letadel pak označení pokračuje spojovníkem a dalšími třemi písmeny. Svoji značku nemají pouze letadla, ale i ultralehká letadla, kluzáky a dokonce i balóny.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Jak vzniklo oznaceni letadel OK?

Tyto značky státní příslušnosti vzešly z mezinárodní konference o radiotelegrafii ve Washingtonu (ITU) v roce 1927. Už i původní systém značení letadel z roku 1919 vycházel z rádiových volacích znaků podle Londýnské úmluvy z roku 1912, kdy značka OK byla přidělena Rakousko-Uhersku, pro O jako Österreich.

Co se děje na imatrikulaci?

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co je to chill?

V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co to znamená XDD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co znamená ok na letadle?

V České republice imatrikulace vydává a eviduje Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze, který spadá pod Ministerstvo dopravy. Registrační značky civilních letadel v České republice začínají dvojicí písmen OK značící mezinárodní kód naší země.

Jak dlouho trvá imatrikulace?

Organizace imatrikulace

Imatrikulace probíhají v prostorách fakulty. Je potřeba, aby se studenti dostavili v čase uvedeném v pozvánce. Je samozřejmé, že od studentů se očekává přiměřený společenský oděv. Obřad trvá přibližně hodinu.

Co se říká na promoci?

Své role se ujme promotor, který přečte sponzi, tedy absolventský slib, který absolventi potvrdí položením ruky na univerzitní žezlo a slovy „Slibuji a zavazuji se“.

Co je to Čilovat?

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co to je za slovo?

Slovo je nositelem informace s určitým obsahem, vnímané ve formě zvuku (mluvený projev), vizuálně v případě písma (též tisku) i hmatově (tzv. Braillovo písmo) a to ve významu věcném neboli lexikálním, uváděném ve slovníku a/nebo mluvnickém (gramatickém) v případě spojení s dalšími slovy.

Co to znamená ?

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou stranách varlata.

Jak vzniklo slovo OK?

Z řeckého slova Ola Kala (česky vše je dobré, vše je v pořádku) užívané řeckými učiteli ve Spojených státech. Je též možné, že řečtí námořníci užívali tento výraz v amerických přístavech. Říká se, že na lodích byl nápis O.K. sloužící jako označení, že loď je již v pořádku a připravena.

Jak probíhá imatrikulace?

Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru.

Co si vzít na imatrikulaci?

Jelikož se jedná o slavnostní akademický obřad, vyžaduje se od studentů i patřičný oděv. Zapomeňte na rifle a tenisky a ze skříně vytáhněte například maturitní outfit. Někde stačí přijít, jinde se musíte přihlásit. Některé fakulty mají imatrikulace povinné, a tak jsou studenti přihlášeni automaticky.

Co je to Sponze?

Slovo sponze je podstatné jméno rodu ženského, skloňované podle vzoru růže, které patří do okruhu výrazů z oblasti univerzitních ceremonií. V rámci obřadu promoce, jenž je pořádán pro studenty na zakončení jejich studia, označuje slavnostní slib absolventů, který předchází udělení akademického titulu a předání diplomu.