Co znamená NSF pro vodu?

držitelem na světě 3 hlavních certifikací od NSF (National Science Foundation)®. NSF je nezávislá nezisková organizace na ochranu veřejného zdraví a vedoucí testovací a certifikační autorita v oblasti systémů na čištění vody.

Co znamená NSF?

Národní vědecká nadace (The National Science Foundation, NSF) je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdrojů. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo také pro jednotlivce (včetně profesorů a postgraduálních studentů).

Co znamená NSF pro vodu?