Co znamená AFK ve snapu?

Informace o zkratce 'AFK' Nejsem přítomen (doslova: vzdálen od klávesnice).

Co je to AFK?

AFK je akronym pro anglické "Away from keyboard" – což se používá při internetové online komunikaci a znamená to "jsem pryč od klávesnice", "teď budu chvíli pryč"… Tímto akronymem se upozorní druhá strana online komunikace, že odesílatel nebude chvilku reagovat, jelikož se musí vzdálit od počítače.
CachedSimilar

Co znamená AFK ve snapu?

Co znamená v chatu?

pls – Please – Prosím. k – OK. afk – Away From Keyboard – Pryč od klávesnice.

Co je to FT?

foot, feet — stopa, stopy (jednotka délky) | featured | ft.

Co znamená GG BRO?

Zkratka GG (Good Game) většinou nadšeně zazní poté, co váš tým ve hře zvítězí.

Co to je TSK?

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Co je to JJ?

Význam: JJ = zkratka pro "jo jo" – vyjadřující souhlas. V podstatě je to synonymum pro "ano". Při anglicky psaném chatu může označovat "just joking" – volně přeložitelné jako "dělám si srandu" – způsob jak dát adresátovi vědět, že to, co jsem napsal není myšleno úplně vážně.

Co je to zkratka YOLO?

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou). Toto slovo použijete v momentě, kdy si naplno užíváte přítomného okamžiku a nezabýváte se tím, co bude zítra.

Co je to ltr?

LTR – Může znamenat „left –to –right“ způsob psaní. Jedná se o grafický směr, kterým jsou napsány skripty – v tomto případě zleva doprava. Také se může jednat o zkratku z anglického „later,“ tedy „později.

Co je to nn?

Jako nízké napětí označujeme napětí o velikosti od 50 do 1 000 V. V souvislosti s nízkým napětím se můžeme často setkat se značkou nn. V rozhodné síti vedle toho najdeme napětí vysoké a velmi vysoké. V různých částech přenosové a distribuční soustavy je tak elektrické napětí různě velké.

Co znamená anglicky xoxo?

Význam: xoxo = zkratka označovaná jako "Hugs and kisses" (objímám a líbám). Vyjádření lásky či dobrého přátelství na konci dopisu, emailu či SMS zpráv.

Co to znamená YOLO zivot?

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou).

Co je to vysoké napětí?

Vysoké napětí (zkráceně VN) je označení pro elektrické napětí od 1 000 V AC nebo 1500 V DC do 52 kV. Kvůli riziku vzniku elektrického oblouku ve vzduchu není používáno pro běžná zařízení ve spotřebitelském segmentu (ani domácnosti ani průmysl, kde je používáno nízké napětí).

Jaké je nízké napětí?

Nízké napětí patří do rozsahu 50 až 1000 V~ (střídavé) nebo 120 až 1500 V= (stejnosměrné). V elektrotechnice je nízké napětí relativní pojem, který je různě definován v oboru přenosových soustav, bezpečnosti i států.

Co je distribuční síť?

Distribuční síť je soubor zařízení a vedení zajišťující přenos elektrické energie. Pro rozvod elektřiny mezi místem výroby (elektrárnou) a velkými rozvodnami slouží přenosová soustava.

Co je to malé a nízké napětí?

Odpověď: Nízké napětí (nn) patří do rozsahu 50 až 1000 V~ (střídavých) nebo 120 až 1500 V= (stejnosměrných). Malé napětí je do 50 V~ (střídavých); nebo 120 V= (stejnosměrných).

Proč mají v USA 110v?

V mnoha zemích – například USA, Kanadě nebo Mexiku – se dodnes využívá nízké napětí 120 voltů s frekvencí 60 Hz. To vyplynulo z odlišného vývoje elektrických rozvodných sítích. V Americe se elektrická energie distribuuje jiným způsobem než v Evropě.

Co je to SELV a Pelv?

SELV je malé elektrické napětí, které není v žádném bodu spojené se zemí. Typický příklad je trafo 230/12V pro halogenové osvětlení. PELV je malé el. napětí, které je v určitém bodě, nejčastěji u zdroje, spojené se zemí.

Co je to rozvodna síť?

1 Rozvodná elektrická síť

Linky propojují jednotlivé zdroje a transformační stanice, aby bylo možno operativně řídit přenos energie v závislosti na okamžité spotřebě elektřiny v různých oblastech i v případě poruchy na některé části sítě.

Co je hladina nn?

Jako nízké napětí označujeme napětí o velikosti od 50 do 1 000 V. V souvislosti s nízkým napětím se můžeme často setkat se značkou nn. V rozhodné síti vedle toho najdeme napětí vysoké a velmi vysoké. V různých částech přenosové a distribuční soustavy je tak elektrické napětí různě velké.

V čem vychází napětí?

Elektrické napětí se měří voltmetrem, který se zapojuje do obvodu paralelně.

Kdy je mezi dvema místy elektrické napětí?

Mezi dvěma místy s rozdílným potenciálem je elektrické napětí. Místa v elektrickém poli, která mají stejný potenciál, se nazývají ekvipotenciální hladiny. Mezi dvěma body, které leží na stejné ekvipotenciální hladině, je nulové elektrické napětí.

Jaké jsou zásuvky v USA?

Dobrou zprávou však je, že většina drobných elektrických zařízení (například nabíječky, adaptéry k notebookům) vám v USA fungovat bude. Jediný problém dělá zcela odlišný tvar elektrických zásuvek, které se v USA používají – typ A a typ B.

Co se vyplatí koupit v USA?

Mezi zboží, které se vyplatí v USA nakupovat, patří především a jednoznačně oblečení. Zejména oblečení značkové, které zde stojí zlomek toho, kolik jsme zvyklí platit v ČR. Pro představu – rifle Lee, které v ČR stojí kolem 2000-2500 Kč v USA běžně seženete okolo 400-600 Kč.

Co je bezpečné napětí?

Bezpečným prostředím jsou míněny klimatické podmínky s nižší vlhkostí a teplotou, kde pro stejnosměrný proud platí nejvyšší hodnota 100 V a pro střídavý proud hodnota 50 V. Naopak zvláště nebezpečné prostředí s vysokou vlhkostí bezpečné hodnoty sníží u stejnosměrného na 24 V a na 12 V u střídavého proudu.

Co je to přípojka nn?

Přípojka nn slouží k připojení jedné nemovitosti, ve zvláště odůvodněných případech lze se souhlasem PDS připojit jednou přípojkou i více nemovitostí. Je-li provedeno pro jednu nemovitost více přípojek, musí být tato skutečnost odsouhlasena PDS a vyznačena v každé přípojkové skříni této nemovitosti.