Kolik platí americká armáda?

V armádě se plat kapitána (O-3) bude pohybovat od 48 560 do 67 885 dolarů za rok. Major (O-4) vydělává od 55 231 do 73 109 dolarů. Ekvivalentem kapitána ve flotile je poručík (O-3). Námořní poručík dostává mezi 47 563 a 63 446 dolary.

Jak vstoupit do americké armády?

Žádosti o přijetí do armády se obvykle zpracovávají přímo v náborových kancelářích ve Spojených státech. Všichni uchazeči musejí absolvovat nezbytné fyzické a psychologické zkoušky, aby bylo možné posoudit jejich způsobilost, a proto není možné předem říci, zda budou přijati či nikoliv.

Kolik platí americká armáda?

Jak se dostat do aktivních záloh?

Co bys měl splňovat

 1. věk 18 let a více.
 2. občanství ČR.
 3. trestní bezúhonnost.
 4. zdravotní způsobilost.
 5. splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (pro přijetí do AZ)
 6. podepsání prohlášení o nepodporování extremismu.

Co je to aktivní záloha?

Aktivní záloha je nejlépe připravenou zálohou OS ČR určenou k doplňování OS ČR v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

Co dělá voják v záloze?

Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním roce svého zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších letech v celkové délce do 6 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

Jak dlouho trvá výcvik ve Vyškově?

Kurz základní přípravy AZ (KZP AZ) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 4 týdnů, ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.

Jak dlouho trvá výcvik aktivní zálohy?

Vojáci v aktivní záloze musí každý rok absolvovat vojenská cvičení v maximální celkové délce do 42 dnů za rok (výcvik je rozdělen do několika cvičení v různých termínech). Odborná příprava se uskutečňuje ve Vojenské akademii Vyškov a v určených útvarech.

Jak dlouho trvá vojenský výcvik?

Dobrovolné vojenské cvičení je obdobou základní vojenské služby, na období šesti týdnů (nebo na 2×3 týdny), přičemž po tuto dobu je účastník DVC vojákem v záloze a je za službu finančně odměněn. Po absolvování šesti týdnů je výcvik ukončen či na něj je možno navázat službou v AZ.

Co si vzít na výcvik do Vyskova?

CO SI VZÍT S SEBOU NA VÝCVIK?

 1. osobní doklady (občanský průkaz nebo pas)
 2. průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
 3. rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
 4. číslo bankovního účtu (například kartička s číslem účtu)
 5. vojenskou knížku (pokud ti byla vydána)

Jak vstoupit do Až?

podat žádost o zařazení do AZ. vyplnit dotazník. přinést průkazovou fotografii. podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Kdo muze do aktivnich zaloh?

Požadavky pro vstup do aktivních záloh

Příslušníkem aktivní zálohy se může stát občan České republiky, který již dosáhl 18 let, ale ještě nepřesáhl věk 60 let.

Co musí splnovat voják?

Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace. Zajímavostí je požadovaná výška nového brance.

Jak se připravit na Vyškov?

Před nástupem do Vyškova se nechat ostříhat (případně je možno využít kadeřnických služeb v kasárnách). Ženám doporučujeme, aby si s sebou vzaly dostatek pomůcek pro úpravu vlasů (vlasy by se neměly dotýkat límce uniformy).

Jakou skolu musí mít voják?

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. v případě vojenské střední školy zakončované základní vzdělání splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (musíš být trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý a politicky neangažovaný)

Jaký by měl být voják?

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Co potřebuji do armady?

Co bys měl splňovat

 • věk 18 let a více.
 • občanství ČR.
 • trestní bezúhonnost.
 • zdravotní způsobilost.
 • splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!)
 • ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace.
 • složení vojenské přísahy.

Co obnáší práce vojáka?

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Jaké vzdělání musí mít voják?

zdravotní způsobilost. splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!) ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace. složení vojenské přísahy.

Jaký je plat vojáka?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

SLOŽKY PLATU SVOBODNÍK DESÁTNÍK
služební tarif 30 310 Kč 31 890 Kč
výkonnostní příplatek 2 % 606 Kč 636 Kč
stabilizační příspěvek 7 000 Kč 7 000 Kč
celkem hrubý plat 37 916 Kč 39 526 Kč

Jaký je plat hasiče?

Většina pracovníků, kteří pracují jako Hasiči , má v roce 2023 plat 13 063 Kč až 27 581 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Hasiči na nejnižší úrovni, je od 13 063 Kč do 25 553 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 13 643 Kč do 27 604 Kč měsíčně.

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jaký je plat u policie?

Průměrný plat na pozici. Policista je 54 850 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 307 Kč .

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Nejlépe placené profese v Česku

Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaké povolání nejméně vydělává?

Nejhůře placené práce ve mzdové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubé mzdy
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administr., průmysl. a jiných objektech 15 810 Kč
Dělníci v oblasti výstavby budov 15 849 Kč
Číšníci a servírky 15 975 Kč
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (vrátní, strážní…) 16 608 Kč

Jaký je průměrný plat učitele?

Průměrný plat učitele v ČR

Podle statistik Ministerstva práce asociálních věcí byl průměrný hrubý měsíční plat učitelů v roce 2021 ve výši 37267 Kč. Tento průměr zahrnuje učitele na všech typech škol a různých stupních vzdělání.

Jaké povolání nejvíc vydělává?

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)