Jaké jméno znamená rosa?

Raviv: toto osvěžující jméno znamená „déšť“ nebo „rosa“.

Co znamená jméno Rose?

Ženské křestní jméno latinského původu. Bylo odvozeno ze jména Rosalie, potažmo ze slova "rose", čili růže. Významově vykládáme jako královna květin nebo růže.

Jaké jméno znamená rosa?

Jak říkat roze?

Róza

  1. Význam jména: růže.
  2. Původ jména: Latinský
  3. Pohlaví: ženské
  4. Svátek: března.
  5. Četnost jména: Dětí s tímto jménem se v minulém roce narodilo 13.
  6. Cizojazyčné varianty: Rosa,Rose,Ruža.
  7. Domácí podoby: Rózka, Rózička, Rozina, Rozár(k)a.
  8. Celková četnost: Dětí s tímto jménem se od roku 1945 narodilo 85.

Kdy má svátek Rose?

Vzniklo jako překlad latinského jména Rosa – „růže“. 92. Podle českého kalendáře má svátek 13. března.
CachedSimilar

Jak říkat Růženě?

Ženské křestní jméno Růžena nemá mužský protějšek. Má však další varianty ve jménech Rozálie, Rosaria, Rozina nebo Rosita. Domácky se jméno užívá jako Růža, Růženka, Růžička, Růži, Růžinka apod. Jméno Růžena najdeme v mnoha světových jazycích.

Kdy má svátek ruzenka?

Latinskou variantou je Rosalie, Rosaria a španělská je Rosita. Podle českého kalendáře Růžena svátek 13. března. Domácí podoby jména jsou například: Růženka, Růža, Růžička.

Kdy slaví svátek Rozarie?

Rozálie slaví svátek dne 13.03.

Význam a původ těchto jmen je shodný. Rozálie je ženským křestním jménem. Jedná se o jednu z variant jména Růžena. Více o původu a významu jména hledejte pod častěji užívanou verzí Růžena.

Kdy má svátek Rozárka?

Jméno Rozárka Naše jména Aktuální databáze křestních jmen a příjmení, jejich četnost, význam a původ , svátek. 13.3.

Kdo má svátek 133?

13. březen je 72. den roku podle gregoriánského kalendáře (73. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 293 dní. Svátek má Růžena.

Kdy má svátek Jana?

Jana
Svátek 24. května
Původ hebrejský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 264 944

Co znamená jméno Rozarie?

Rozálie, Rosalie nebo též Rozárie je ženské křestní jméno latinského původu. Vykládána je jako „růže“ nebo „růžová“.

Co znamená jméno Adéla?

Ženské křestní jméno Adéla je původu starogermánského. Jedná se o počeštěnou a zkrácenou formu německého jména Adelheid. Významový výklad tohoto jména je vznešená bytost, člověk s vybranými způsoby a ušlechtilou postavou. Adéla se dá překládat jako "vznešená", "ušlechtilá" či "spanilá".

Kdo má svátek 4 září?

4. září má svátek Jindřiška, Rozálie. Oblíbenost jmen Jindřiška, Rozálie.

Kdo má dnes svátek 49?

Svátek slaví Jindřiška a Rozálie.

Co znamená jméno Anna?

Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ (stejně jako jméno Hana) v hebrejštině. Pochází ze slov "channah" či "chana", které se významově překládají jako "milá", "milostivá" či "milostiplná".

Co znamená jméno Tereza?

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Co znamená jméno Ema?

Ženské křestní jméno Ema (užívané také jako Emma) má germánský původ. Vzniklo z německých jmen Erma a Irma, resp. Ermentrud, Erenhild, Irmagard. Překládá se jako "pečovatelka", "pečující", ale také "starostlivá", "milovaná" nebo "veselá".

Co znamená jméno Laura?

Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako "vavřín", přeneseně také jako "vítěz" či "vítězka". Slovo "laurus" totiž v latině znamená "vavřín" a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Jméno také bývá spojováno s obyvateli římského města Laurentium.

Kdo má 2 září svátek?

Dnes má svátek – Adéla – 2.9.2022 | Svátky Centrum.cz.

Kdo má svátek 7 září?

Kalendář svátků – Září

Datum Jméno
5. 9. Boris
6. 9. Boleslav
7. 9. Regína
7. 9. Regina

Co znamená jméno Monika?

Původ má v řeckém monos, což znamená „jediná“, „jedinečná“, „sama“, „osamělá“. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, tj. (po)radit, přeneseně tedy „rádkyně“, případně že jméno pochází z fénického jazyka a znamená „bohyně“.

Co znamená jméno Stella?

Ženské křestní jméno Stela (také Stella) pochází z latiny. Jeho původ je spojován s latinským jménem Stella, které v překladu znamená "hvězda". Stejný je i význam jmen Stela a Stella. Jméno souvisí také s řeckým "aster" ("hvězda").

Co to jsou jmeniny?

Jmeniny nebo také (jmenný) svátek je zvyk oslavovat den zasvěcený svatému nebo blahoslavenému z církevního kalendáře nebo jiný den, k němuž je nějakou autoritou připsáno oslavencovo rodné jméno.

Kdo má svátek 5 září?

Kalendář svátků – Září

Datum Jméno
4. 9. Henrieta
4. 9. Jindřiška
5. 9. Boris
6. 9. Boleslav

Kdo má svátek 3 července?

Do konce roku zbývá 181 dní. Svátek má Radomír.

Co znamená jméno Ester?

Ester se z perštiny překládá jako "hvězda" nebo "jitřenka". Ze stejného základu pochází i slovo astronomie. Jméno Ester se významově vykládá jako "zářící" nebo "jasná". Jméno Ester můžeme najít už v Bibli, ve Starém zákoně se Ester jmenovala perská královna židovského původu.