Jaká je nejsilnější zbraň na světě?

Top 10 nejsilnějších atomových bombPořadíNázev bombySíla1.RDS-220 Hydrogen Bomb—“Tsar Bomba“50 megatun2.B4125 megatun3.TX-21 „Shrimp“14.8 megatun4.

Jaká je nejsilnější bomba na světě?

Car-bomba (rusky: Царь-бомба) byla třístupňová termonukleární puma, nejsilnější zbraň, která byla v historii odpálena.
CachedSimilar

Jaká je nejsilnější zbraň na světě?

Která země má jaderné zbraně?

Podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) je v současné době uznáváno pět jaderných velmocí: Rusko, USA, Spojené království, Francie a Čínská lidová republika.

Kdo přišel na princip atomové bomby?

Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ve Spojených státech v rámci vojenského projektu Manhattan. Základní výzkum probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení Roberta Jacoba Oppenheimera. Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch, který proběhl 16. července 1945 v poušti White Sands poblíž města Alamogordo.

Kde vybuchla Atomova bomba?

Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki.

Kdo má nejsilnejsi atomovou bombu?

Top 10 nejsilnějších atomových bomb

Pořadí Název bomby Země
1. RDS-220 Hydrogen Bomb—“Tsar Bomba“ Rusko
2. B41 USA
3. TX-21 „Shrimp“ USA
4. Mk-17 USA

Jak daleko dosáhne jaderný výbuch?

Při vzdušném jaderném výbuchu ráže 20 kt je možné zaznamenat lehká zranění ve vzdálenosti 2,5-4 km od epicentra, středně těžká 1,5-2 km, těžká ve vzdálenosti 1-1,5 km a smrtelná ve vzdálenosti menší než 1 kilometr od epicentra.

Jak působí jaderné zbraně?

Účinky jaderného výbuchu

rázová vlna výbuchu 40–50 %, tepelné záření 30–50 %, ionizující záření 5–10 %, zbytkové záření 5–10 %

Co jsou to taktické jaderné zbraně?

Taktické jaderné zbraně mají za cíl dosáhnutí krátkodobějšího úspěchu útočící strany. Mohou podpořit bojovou operaci a zničit nepřátelské jednotky na bojišti či jejich podporu. Naopak případné užití strategické jaderné zbraně by znamenalo dlouhodobé omezení schopnosti protivníka vůbec vést další boj.

Co se stane po výbuchu atomové bomby?

Bezprostředně po výbuchu se rychlostí světla šíří silné elektromagnetické záření všech délek včetně nebezpečného rentgenového záření a záření gama a spalujícího infračerveného záření. Záření dopadnuvší na okolní předměty zvyšuje jejich teplotu až ke vznícení nebo roztavení.

Co se stane při výbuchu jaderné bomby?

Pokud jaderný útok přijde ze země, všechen materiál a úlomky jsou ozářeny a vymrštěny do vzduchu explozí, což známe jako klasický hřibovitý mrak. Větrné podmínky pak mohou způsobit, že dojde k přesunu radioaktivního záření desítky až stovky kilometrů daleko, v závislosti na velikosti bomby a síle větru.

Jak fungují jaderné zbraně?

Princip: Jaderná bomba funguje tak, že dva kousky obohaceného uranu či plutonia jsou standartní výbušninou vypáleny proti sobě, kde se srazí a začnou řetězovou reakci která vyvolá ničivý výbuch doprovázený radioaktivním zářením.

Co by se stalo kdyby vybuchla atomovka?

Po výbuchu jaderné bomby by zemřeli na následky radiace všichni astronauti, kteří by se nacházeli kdekoli poblíže Měsíce nebo na oběžné dráze. Mikrometeority by mohly zasáhnout satelity a vesmírné lodě, na Zem by nejspíš dopadly jen jako kameny.

Jak se zachovat při jaderném útoku?

Dojíždíte-li pravidelně na jiná místa, zjistěte si i úkryty, které jsou po cestě. Nejlepší úkryt je v podzemí a uprostřed větších budov. Venkovní prostory, vozidla nebo jakékoliv mobilní domy neposkytují odpovídající přístřeší před radioaktivním spadem. Hledejte sklepy nebo suterén velkých vícepatrových budov.

Jak se chovat při jaderné havárii?

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

Jak se chovat při jaderné valce?

Důležité je zejména nedívat se do jaderné exploze. To by člověka totiž mohlo oslepit. Nutné je ležet rovně na zemi, zakrýt si hlavu, a následně co nejrychleji vyhledat úkryt. Také by se lidé měli zbavit veškerého oblečení, aby nedošlo k šíření radioaktivního materiálu.

Jak silne jsou atomove bomby?

Příklady síly jaderných zbraní

Bomba Síla
kt TNT TJ
„Little Boy“ (svržená na Hirošimu) 13–18 54–75
„Fat Man“ (svržená na Nagasaki) 19–23 79–96
Bojová hlavice W76 100 420

Jak si vyrobit atomovou bombu?

Stačí 15 kg U-235

Teorie atomové bomby je úplně jednoduchá. Přibližte k sobě dvě porce správného materiálu, pevně přidržte, počkejte půl sekundy a všechno se začne dít samo. Pro domáckou výrobu A-bomby postačí něco přes 15 kg uranu 235. Asi tak koule velikosti baseballového míče.

Co mohou způsobit jaderné zbraně?

Více zde… Jadernou reakcí vzniknou radioizotopy, které se promísí s vodou a zeminou již při explozi. Výbuch je vymrští desítky kilometrů vysoko. Pak vlivem gravitace padají k zemi i ve velké vzdálenosti od výbuchu a způsobí jaderné zamoření prostředí.

Co dělat při jaderném útoku?

Instrukce, co dělat po jaderném výbuchu

  1. Oblečte se do bílého oděvu! Pokud jste obdrželi informaci, že došlo k výbuchu jaderné elektrárny ve vaší blízkosti, oblečte si oděv bílé nebo alespoň světlé barvy. …
  2. Vyhledejte úkryt. Máte 15 minut! …
  3. Osprchujte se nebo se umyjte. …
  4. Zůstaňte v úkrytu. …
  5. Buďte v kontaktu s okolním světem.

Jaký je rozdíl mezi štěpným a fúzním jaderným reaktorem?

Štěpný jaderný reaktor – tento reaktor je ve světě nejčastějším typem reaktoru v jaderných elektrárnách a štěpí se v něm těžká jádra uranu nebo plutonia. Fúzní jaderný reaktor – v tomto reaktoru se jaderná energie získává slučováním lehkých jader z deuteria či tritia.

Jak dlouho trvá radiace po výbuchu?

Do radioaktivního zamoření se počítá i záření vysílané po ukončení pronikavé radiace, to jest asi 15 sekund od výbuchu. Na rozdíl od pronikavé radiace ohrožuje radioaktivní zamoření osoby nejen vnějším ozářením, ale i vniknutím do organismu.

Jak se chovat při jaderne valce?

Důležité je zejména nedívat se do jaderné exploze. To by člověka totiž mohlo oslepit. Nutné je ležet rovně na zemi, zakrýt si hlavu, a následně co nejrychleji vyhledat úkryt. Také by se lidé měli zbavit veškerého oblečení, aby nedošlo k šíření radioaktivního materiálu.

Jak silné jsou jaderné zbraně?

Například praktický maximální poměr síly k hmotnosti u fúzních (termonukleárních) zbraní byl odhadnut na 6 Mt TNT na tunu hmotnosti (25 TJ/kg). U prvních těžkých jaderných zbraní z počátku 60. let 20. století, vybavených pouze jednou bojovou hlavicí, odpovídá poměr síle 5,2 Mt na tunu a výše.

Jak sestavit atomovku?

Stačí 15 kg U-235

Teorie atomové bomby je úplně jednoduchá. Přibližte k sobě dvě porce správného materiálu, pevně přidržte, počkejte půl sekundy a všechno se začne dít samo. Pro domáckou výrobu A-bomby postačí něco přes 15 kg uranu 235. Asi tak koule velikosti baseballového míče.

Co se stane po výbuchu jaderné elektrárny?

Bezprostředně po výbuchu se rychlostí světla šíří silné elektromagnetické záření všech délek včetně nebezpečného rentgenového záření a záření gama a spalujícího infračerveného záření. Záření dopadnuvší na okolní předměty zvyšuje jejich teplotu až ke vznícení nebo roztavení.