Jak obnovím úložiště iPhonu?

Přejděte do sekce Nastavení > Obecné > Obnovit a zvolte možnost Smazat data a nastavení. Na obrazovce Aplikace a data zvolte možnost Obnovit ze zálohy iCloud a přihlaste se svým Apple ID.

Jak obnovit Vymazany iPhone?

Jak resetovat tovární nastavení iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Zálohování zařízení …
 2. Klepněte na Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat [Zařízení] …
 3. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte svůj kód nebo heslo k Apple ID. …
 4. Potvrďte, že chcete vymazat své zařízení …
 5. Počkejte, než se zařízení smaže.
Jak obnovím úložiště iPhonu?

Kde jsou uloženy zálohy iPhone?

Vyhledání a správa záloh uložených na iCloudu

Zálohy na iCloudu najdete na zařízeních iOS nebo iPadOS, Macu a PC takto. Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch: Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud. Klepněte na Spravovat úložiště účtu a potom na Zálohy.

Jak obnovit iPhone že zalohy na iCloud?

Provádějte jednotlivé kroky nastavení podle pokynů na displeji, dokud se nedostanete na obrazovku Aplikace a data, a pak klepněte na volbu Obnovit ze zálohy na iCloudu. Přihlaste se k iCloudu pod svým Apple ID. Vyberte zálohu. Řiďte se daty a velikostí jednotlivých záloh a vyberte tu nejvhodnější.

Jak obnovit data z iCloudu?

Obnovení zařízení ze zálohy na iCloudu

 1. Zapněte zařízení. …
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nedostanete na obrazovku Aplikace a data. …
 3. Přihlaste se k iCloudu svým Apple ID.
 4. Vyberte zálohu. …
 5. Až k tomu budete vyzváni, přihlaste se svým Apple ID a obnovte aplikace a nákupy.

Co znamená obnovit iPhone?

Obnovení továrního nastavení vymaže z iPhonu, iPadu nebo iPodu veškerá data a nastavení a nainstaluje nejnovější verzi iOS, iPadOS nebo softwaru iPodu.

Jak natvrdo restartovat iPhone?

Vynucený restart iPhonu

 1. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a hned ho zase pusťte.
 2. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a hned ho zase pusťte.
 3. Podržte postranní tlačítko.
 4. Když se na displeji objeví logo Apple, postranní tlačítko pusťte.

Co je zaloha na iCloud?

Fotky, videa, zprávy a data aplikací

 1. Zprávy iMessage, SMS a MMS. Pokud jste nezapnuli Zprávy na iCloudu, vaše zprávy se zahrnou do zálohy na iCloudu. …
 2. Fotografie a videa na vašem iPhonu nebo iPadu. …
 3. Data aplikací

Jak zálohovat iPhone bez iCloud?

Připojte iPhone kabelem k počítači. V aplikaci iTunes na PC klikněte na tlačítko iPhone poblíž levého horního rohu okna iTunes. Klikněte na Souhrn. Klikněte na Zálohovat (pod záhlavím Zálohy).

Jak dostat fotky z iCloudu do iPhone?

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno].
 2. Klepněte na iCloud a pak na Fotky.
 3. Zvolte Stáhnout a ponechat původní.

Jak se dostat na stary iCloud?

Po zálohování starého iPhonu na iCloud zapněte nový iPhone. Pokračujte v procesu nastavení a připojte nový iPhone k Wi-Fi. V zobrazení “Aplikace a data” vyberte možnost “Obnovit ze zálohy iCloud” a přihlaste se k iCloudu. Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit, a počkejte na dokončení zálohování.

Jak stáhnout data z iCloudu do iPhone?

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte na iCloud.com, klepněte na Fotky a pak na Vybrat. Vyberte fotky nebo videa, které chcete stáhnout, a klepněte na Další . Zvolte Stáhnout a potvrďte dalším klepnutím na Stáhnout.

Jak obnovit zablokovaný iPhone?

Obnova iPhone pomocí iCloudu:

Přihlaste se pomocí Vašeho Apple ID. Vyberte aplikaci Najít iPhone. V seznamu Všechna zařízení vyberte zablokovaný iPhone, který chcete vymazat a klikněte na Smazat iPhone. Nyní můžete iPhone buď obnovit ze zálohy, nebo nastavit jako nový.

Jak obnovit iPhone bez iTunes?

Jak obnovit iPhone bez iTunes

 1. Přihlaste se k iCloudu svým Apple ID.
 2. Vyberte zálohu. …
 3. Až k tomu budete vyzváni, přihlaste se svým Apple ID a obnovte aplikace a nákupy (pokud jste v iTunes Storu nebo App Storu nakupovali na různá Apple ID, budete se muset přihlásit každým z nich).

Co znamená resetovat iPhone?

Obnovení továrního nastavení vymaže z iPhonu, iPadu nebo iPodu veškerá data a nastavení a nainstaluje nejnovější verzi iOS, iPadOS nebo softwaru iPodu.

Jak restartovat iPhone pomocí tlačítek?

Restartování iPhonu

 1. Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
 2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne. …
 3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko (na pravé straně iPhonu), dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak spustit iCloud?

Přejděte do nabídky Apple  > Nastavení systému nebo Apple  > Předvolby systému a klikněte na Apple ID. Vyberte iCloud. Pokud je to nutné, přihlaste se pod svým Apple ID. Zapněte iCloud Drive.

Co znamená že iPhone není Zalohovany?

Pokud se vám zobrazí upozornění, že se vyskytla chyba, znamená to, že záloha je poškozená nebo nekompatibilní nebo že na disku není dost místa. Podle konkrétní chybové zprávy si níže najděte, jak postupovat. Kontaktujte podporu Apple.

Jak zálohovat iPhone bez iTunes?

Zálohování iPhonu pomocí iCloudu

 1. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Záloha na iCloudu.
 2. Zapněte volbu „Záloha na iCloudu“. Zálohování iPhonu na iCloud probíhá automaticky každý den, když je iPhone připojený k napájení, zamčený a připojený k Wi‑Fi. …
 3. Chcete-li zálohování spustit ručně, klepněte na Zálohovat.

Co se stane kdyz vypnu Fotky na iCloud?

Přejděte do Nastavení a klepněte na své jméno. Klepněte na iCloud a poté na Spravovat úložiště. Klepněte na Fotky a potom na Vypnout a smazat.

Jak nahrat vsechny Fotky na iCloud?

Vyberte nabídku Apple  > Nastavení systému nebo Apple  > Předvolby systému. Klikněte na Apple ID. Na bočním panelu klikněte na iCloud a zvolte Fotky. Klikněte na přepínač vedle volby Synchronizovat tento Mac.

Jak si obnovit fotky z iCloud?

Obnovení fotek a videí

Ve Fotkách na iCloud.com na bočním panelu dvakrát klikněte na album Nedávno smazané. Vyberte fotky nebo videa, které chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.

Jak se prihlasit na stary iPhone?

Otevřete aplikaci Nastavení. Klepněte na Přihlaste se k [zařízení]. Zadejte svoje Apple ID a heslo. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte šestimístný ověřovací kód, odeslaný na vaše důvěryhodné zařízení nebo telefonní číslo, a dokončete přihlášení.

Jak zjistím jaké Fotky mám na iCloudu?

Otevřete aplikaci iCloud pro Windows, přihlaste se k iCloudu pomocí svého Apple ID a pak zvolte Fotky v aplikaci iCloud, abyste v aplikaci Fotky zobrazili multimédia z iCloudu. Otevřete aplikaci Fotky nebo se vraťte do aplikace Fotky a vyberte kartu Fotky na iCloudu.

Jak přenést data ze starého iPhonu do nového?

Rychlý start

 1. Tvůj aktuální iPhone musí být připojený k Wi-Fi a mít zapnutý Bluetooth. …
 2. Připoj iPhone k Wi-Fi nebo mobilní síti.
 3. Možná budeš požádán o zapnutí mobilního připojení.
 4. Nastav si Face ID nebo Touch ID.
 5. Vyber, jak si přeješ data přenést.

Jak odblokovat iPhone kdyz je Zablokovany vlastnikem?

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, přepněte iPhone pomocí počítače do režimu zotavení. Režim zotavení umožní vymazat iPhone, čímž získáte přístup k jeho opětovnému nastavení. Po vymazání iPhonu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy.