Jaká je nejvyšší tajná služba?

Bezpečnostní informační službaSídloNárožní 1111/2, Praha, 158 00, ČeskoSouřadnice50°3′16,51″ s. š., 14°20′11,98″ v. d.Ředitelbrig. gen.

Co dělá tajná služba?

Naším posláním je chránit občany a naši krásnou zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž cizích států. Shromažďujeme a vyhodnocujeme informace o rizicích ohrožujících bezpečnost, demokracii a svobodu.

Jaká je nejvyšší tajná služba?

Co je to zpravodajská služba?

Zpravodajské služby většiny demokratických států nemají žádné výkonné pravomoci. Jejich úkolem je získávat důležité informace, včas upozornit na případné nebezpečí, nebo ho dokonce v zárodku eliminovat. Proto se neobejdou bez spolupráce s policií, která výkonné pravomoci má.

Jaký je rozdíl mezi vojenskou rozvědkou a vojenskou kontrarozvědkou?

Vojenská zpravodajská služba se zabývá obranou státu, zbrojním průmyslem a hlavně podporou bojových operací. Kontrarozvědka zabezpečuje informace, vycházející z území státu. Dalším úkolem kontrarozvědky je chránit státní zájmy, před rozvědkami z jiných států.

Co dělá CIA?

Ústřední zpravodajská služba (CIA, anglicky Central Intelligence Agency) je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA.

Co je to tajná policie?

Tajná policie (někdy také politická policie) je výzvědná složka nebo policejní oddělení operující v utajení a často za hranou zákona ve snaze ochránit politickou moc diktátora nebo autoritativního režimu. Na rozdíl od ostatních policejních orgánů tajná policie působí mimo dohled veřejnosti a právních předpisů.

Jak se dostat do BIS?

Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení. Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky.

Co to je uzsi?

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je česká ozbrojená zpravodajská služba s vnějším polem působnosti (rozvědka). Tento bezpečnostní sbor se zabývá sběrem, analýzou, ochranou a oprávněným využitím zpravodajsky významných informací.

Kdo jmenuje ředitele BIS?

Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou. Ředitelem BIS je od 15. února 2022 Michal Koudelka. Ten vedl BIS původně již v letech 2016–2021, od srpna 2021 byl řízením služby pověřen.

Jaký je rozdíl mezi Rozvedkou a kontrarozvědkou?

Vojenské zpravodajství se vnitřně člení na Vojenskou zpravodajskou službu (rozvědka, získává informace z ciziny) a Vojenské obranné zpravodajství (kontrarozvědka, která pracuje uvnitř ČR).

Co je to Kontráš?

Nezastupitelnou úlohu při tom plní vojenská kontrarozvědka. Vojenská kontrarozvědka měla na starosti vše, co se týkalo armády a civilních subjektů, které s armádou spolupracovaly. Působila ve všech armádních zařízeních a vojenských útvarech a její příslušníci, tzv. kontráši, se účastnili každodenního života armády.

Co je to KGB?

KGB (v azbuce КГБ, rusky celým názvem Комитет государственной безопасности [kamiťét gasudárstvěnoj bězapásnosti], česky Výbor státní bezpečnosti) byla hlavní sovětská tajná služba, která současně plnila úkoly špionáže, kontrašpionáže a tajné policie v Sovětském svazu.

Co je to StB?

Státní bezpečnost (zkratka StB, hovorově estébáci, slovensky Štátna bezpečnosť, ŠtB) byla československá politická policie, zpravodajská služba, která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou KSČ, díky obsazení Ministerstva vnitra ministrem Václavem Noskem, a sloužila k ovládnutí mocenských pozic a …

Jak funguje BIS?

Úkolem BIS není tedy shromažďovat důkazy umožňující někoho zatknout a dostat před soud, ale o možné hrozbě vědět, včas před ní varovat a vhodnými kroky jí eliminovat. Zákon o zpravodajských službách jednoznačně stanoví, že ukládat Službě úkoly v mezích její působnosti je oprávněna pouze vláda a prezident republiky.

Kdo kontroluje BIS?

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Službu řídí a kontroluje vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.).

Kdo povoluje odposlechy BIS?

Za činnost BIS odpovídá vláda České republiky, která zároveň koordinuje její činnost.

Kdo řídí BIS?

V čele Bezpečnostní informační služby stojí ředitel, který je odpovědný vládě České republiky. Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou. Ředitelem BIS je od 15. února 2022 Michal Koudelka.

Co je to GRU?

GRU (z ruského akronymu ГРУ znamenajícího Главное разведывательное управление, Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije, česky: Hlavní správa rozvědky) je ruská, dříve sovětská vojenská zpravodajská služba.

Kdo byl v Sovětském svazu?

SSSR byl tvořen 15 svazovými (tzv. socialistickými) republikami. Byla to: Arménská, Ázerbájdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kirgizská, Litevská, Lotyšská, Moldavská, Ruská (RSFSR), Tádžická, Turkménská, Ukrajinská a Uzbecká. V SSSR byla uplatňována zásada tzv.

Kdy skončilo vb?

Veřejná bezpečnost (hovorově jen bezpečnost, slovensky Verejná bezpečnosť), zkráceně označována VB, byla v letech 1947–1991 složkou československého Sboru národní bezpečnosti a vykonávala policejní činnost v oblasti ochrany života a zdraví občanů, ochrany veřejného pořádku, vyšetřování trestných činů, dohledu nad …

Kdo byl agentem StB?

Agent Státní bezpečnosti, zkráceně agent StB, byl v komunistickém Československu tajný spolupracovník Státní bezpečnosti, který plnil úkoly při odhalování, dalším rozvoji a dokumentování protistátní trestné činnosti a úkoly, které měly zabránit takové trestné činnosti.

Jaká je práce pro BIS?

Aktuálně hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem pracovat v oblasti získávání a zpracování informací. Uplatnění najdou absolventi, stejně jako odborníci z rozličných oblastí (ekonomie, informační technologie, strojírenství, chemie …) nebo jazykoví specialisté.

Jaký je rozdíl mezi kontrarozvědkou a Rozvedkou?

Vojenské zpravodajství se vnitřně člení na Vojenskou zpravodajskou službu (rozvědka, získává informace z ciziny) a Vojenské obranné zpravodajství (kontrarozvědka, která pracuje uvnitř ČR).

Jak pracovat pro BIS?

Pokud Vás zaujala činnost Služby nebo nabízené pozice, dejte nám o sobě vědět. Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení.

Co je SVR?

Služba vnější rozvědky (rusky Служба Внешней Разведки – Služba Vněšněj Razvedki, zkracováno SVR) je hlavní zpravodajská služba Ruské federace zaměřená do zahraničí. Je nástupcem sovětské První hlavní správy KGB a vznikla v prosinci roku 1991.

Co znamená slovo Sovětský?

Sovět (česky „rada“) bylo původně označení pro socialistické sdružení pracujících, dělníků (dělnické rady), vojáků a zemědělců, na sklonku Ruského impéria, které hrály důležitou roli v revoluci roku 1917. V Sovětském svazu (SSSR), který je po nich pojmenován, byly sověty politické orgány, které měly formálně moc.