Jak mohu poslat dokumenty na sociální zabezpečení e-mailem?

lze zasílat:do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

Jak poslat dopis na ČSSZ?

Pro vyplnění a odeslání je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení), který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v čitelném formátu do datové schránky odpovídající výběru příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Jak mohu poslat dokumenty na sociální zabezpečení e-mailem?

Jak kontaktovat ČSSZ?

800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Jak poslat XML přes datovou schránku?

V emailu klikněte na tlačítko Odeslat XML a dostanete se na portál mojedane.cz. Kliknutím na tlačíko Procházet vyhledejte XML soubor ve vašem počítači. Klikněte na odeslání písemnosti. Pokud Vám chybí nějaké přílohy, teď je čas je doplnit.

Jak podat přehled ČSSZ elektronicky?

Způsob podání přehledu

 1. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete ve formátu xml přímo příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. …
 2. přehled v čitelném formátu (např. …
 3. vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ,

Jak se posílá dopis?

Poštovní adresa poštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem.

Kam poslat OSSZ?

lze zasílat:

 • do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.
 • na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

Kam podat stížnost na ČSSZ?

Stížnost pro nečinnost ČSSZ je podnětem k nadřízenému úřadu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), aby učinil nějaká opatření “proti nečinnosti”, jak říká zákon. Nečinnost znamená, že správní orgán nevydá rozhodnutí ve lhůtě, kterou mu zákon ukládá.

Jak poslat přiznání přes datovou schránku?

přes datovou schránku tak, že se do ní přihlásíte přímo v portálu Moje daně a přiznání odešlete i bez elektronického podpisu, nebo vyplněný formulář exportujete a uložíte do počítače ve formátu XML, poté se běžným způsobem přihlásíte do datové schránky a soubor odešlete.

Jak odeslat Datovkou OSSZ?

do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

Jak odeslat přehled na OSSZ?

lze zasílat:

 • do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.
 • na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

V jakém formátu poslat přehled na OSSZ?

Vyplněný interaktivní tiskopis se odesílá stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím bodě, ➢ s uznávaným elektronickým podpisem – vyplněný tiskopis ve formátu xml je následně odeslán na adresu podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení (rozhraní pro e-Podání, tzv. VREP/APEP).

Jak rychle poslat dopis?

PRIORITNÍ způsob – urychlí doručení

 1. Na dopis (Obyčejné psaní) nalepte známku příslušné hodnoty (např. …
 2. Při podání na poště stačí u přepážky uvést, že chcete dopis odeslat PRIORITNĚ.
 3. Doručíme zpravidla hned následující pracovní den.

Jak poslat psaní?

K jeho poslání není třeba vyplňovat žádný podací lístek, zkrátka na obálku napíšete odesílatele a adresáta a pro dopis do 50 g nalepíte známku A za 19 Kč. Pro težší dopisy stačí nalepit známky v odpovídající hodnotě nebo vše vyřešit u okýnka.

Jak se píše stížnost?

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Jak podat stížnost?

Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Jak odeslat dokument do datové schránky?

Vložení souborů do přílohy z disku

 1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).
 2. Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.
 3. Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.

Jak podat přiznání elektronicky?

přes datovou schránku tak, že se do ní přihlásíte přímo v portálu Moje daně a přiznání odešlete i bez elektronického podpisu, nebo vyplněný formulář exportujete a uložíte do počítače ve formátu XML, poté se běžným způsobem přihlásíte do datové schránky a soubor odešlete.

Jak se podává daňové přiznání přes datovou schránku?

přes datovou schránku tak, že se do ní přihlásíte přímo v portálu Moje daně a přiznání odešlete i bez elektronického podpisu, nebo vyplněný formulář exportujete a uložíte do počítače ve formátu XML, poté se běžným způsobem přihlásíte do datové schránky a soubor odešlete.

Kam poslat nedoplatek na OSSZ?

Pokud vám vyjde nedoplatek na sociálním pojištění, je nutné ho zaplatit nejpozději 8 dní od podání přehledu. Tento den musí být doplatek složen na pokladně příslušného úřadu ČSSZ, případně připsán na její bankovní účet.

Kam patřím na OSSZ?

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Jak můžu poslat dopis?

Poštovní adresa poštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem.

Kde odeslat dopis?

Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště, u pověřených pracovníků pošt nebo vhozením přímo do poštovní schránky.

Jak napsat stížnost emailem?

Popis, čeho se stížnost týká Vyjádření, čeho se stížností domáháte – co navrhujete. Váš podpis (v případě podání e-mailem by měla být stížnost opatřena tzv. uznávaným elektronickým podpisem – elektronickým certifikátem)

Co má obsahovat žádost?

Nejdůležitější je, aby adresát obsaženému sdělení v dopise porozuměl.

 1. Adresa odesílatele. Na prvním místě je Vaše adresa, tj. …
 2. Adresa příjemce. …
 3. Předmět žádosti. …
 4. Oslovení …
 5. Text žádosti. …
 6. Rozloučení a podpis.

Jak napsat stížnost email?

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.