Jak se nastavují volnoběžné otáčky a volnoběžná směs?

Při nastavování správné směsi při volnoběhu postupujeme takto. Přidáme přibližně tak jednu až dvě otáčky na šroubu, který řídí volnoběžné táčky – zvýšíme volnoběžné otáčky. Poté zašroubujeme vzdušník až na doraz a vyšroubujeme buď podle hodnoty která je udávána v servisním manuálu nebo univerzálně 1 až 1,5 otáčky.

Jak poznat chudou a bohatou směs?

Bohatou směs lze poznat podle svíčky. Pokud je svíčka černá a obalená karbonem a sazemi, ve směsi je příliš mnoho benzínu. Chudá směs tedy logicky obsahuje méně benzínu, než by měla.

Jak se nastavují volnoběžné otáčky a volnoběžná směs?

Jak nastavit bohatost směsi?

Každý karburátor má základní nastavení bohatosti směsi. Malý šroubek na těle karburátoru. Vytáčením se směs obohacuje,naopak ochuzuje. Většina modelů má v manuálu tak zvané základní nastavení,což je hodnota otočení šroubku od zcela zatočeného zpět.

Jak Seřídit volnoběh?

Poměr směsi při volnoběhu se nastavuje pomoci druhého šroubku tzv. vzdušníku. Nastavení provádíme při zahřátém motoru a to tak, že zvýšíme volnoběh, zašroubujeme vzdušník a posléze vyšroubováváme. Ideální nastavení bývá někde mezi 1 až 2 otáčkami.

Jak funguje volnoběžná tryska?

Volnoběžný systém

Situace se má takto: Nesaháme na plynovou rukojeť, šoupátko s jehlou je tedy na dorazu, motor běží v konstantních otáčkách. Prakticky celý průměr vnitřní směšovací trubice (difuzoru) je zablokován šoupátkem. Tudy vzduch neprojde. Funguje tedy vedlejší volnoběžný systém opět přes svoji vlastní trysku.

Jak se projevuje chudá směs?

Chudá směs obsahuje méně benzínu než by měla. Je tedy příliš naředěná vzduchem. Motor bude více výkonný, ale kvůli menšímu poměru benzínu se bude válec přehřívat a může se Vám přidřít píst. Tento stav poznáte tak, že při delší jízdě na velký výkon Vám může motor chcípnout.

Jak seřídit bohatou směs?

Vlastní seřízení provádíme tak, že pootáčíme šroubem bohatosti směsi běhu naprázdno. Jestliže při velmi pomalém utahování šroubu z původní polohy, kterou si podle zářezu pro šroub zapamatujeme, dochází k poklesu otáček motoru, bylo nastavení bohatosti směsi správné.

Jak poznat špatný karburátor?

Ucpaný, zanesený nebo poškozený karburátor poznáte podle toho, že sekačku nelze nastartovat, nebo je její výkon kolísavý a motor nepracuje správně. Příčinou je obvykle nedostatečná preventivní péče o sekačku, nečistoty v palivu a především biosložka v benzínu, která karburátor zanáší.

Co je to chudá směs?

Chudá směs značí stav, kdy je v karburátoru málo benzínu a příliš mnoho vzduchu. Pokud je více dílů vzduchu než 15 na 1 díl benzínu označujeme tuto kombinaci jako Chudou směs karburátoru.

Co je to bohatá směs?

bohatá směs, je poměr vzduchu ve směsi menší než u stechiometrické směsi. Pokud je λ>1, tzv. chudá směs, je objem vzduchu ve směsi větší než u stechiometrické směsi.

Jak vyladit karburátor?

Správné a efektivní spalování se děje, když poměr benzínu a vzduchu má poměr 14,7 dílů vzduchu a 1 díl benzínu, tehdy se jedná o špičkovou směs, takzvaný stechiometrický poměr. Umění vyladit karburátor spočívá v tom, co nejvíce se přiblížit tomuto ideálnímu poměru směsi vzduchu a benzínu.