Jaká je sleva na péči o dítě a závislé osoby v roce 2023?

Pro zdaňovací období 2023 platí, že si poplatník může ročně uplatnit 15.204 Kč na první vyživované dítě, na druhé činí částka 22.320 Kč a na třetí a každé další se jedná o částku 27.840 Kč.

Kolik je sleva na dítě 2023?

V roce 2023 činí sleva na první vyživované dítě 15.204 Kč za rok, na druhé 22.320 Kč a na další děti 27.840 Kč. Zajímají vás další témata, která se týkají daní z příjmů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo srážek ze mzdy?

Jaká je sleva na péči o dítě a závislé osoby v roce 2023?

Co lze odečíst z dani 2023?

Kompletní přehled nezdanitelných položek

Druh odpočtu Maximální odpočet ze základu daně
Penzijní připojištění 24 000 Kč
Soukromé životní pojištění 24 000 Kč
Dary 30 % ze základu daně
Odborové příspěvky 1,5 % zdanitelných příjmů nebo 3 000 Kč

Kolik se vrací na daních za dítě?

Máte děti? Dobře počítejte

Daňové zvýhodnění na děti 2022 roční měsíční
na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
na třetí a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
na první dítě (s průkazem ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč

Jak uplatňovat slevu na dítě?

Za jakých podmínek můžete slevu na dani na dani uplatnit

Abyste slevu na dítě dostali, musí vaše příjmy ze zaměstnání nebo podnikání za předchozí kalendářní rok přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. Chcete-li tedy uplatnit slevu na dítě za rok 2023, musíte si v něm vydělat alespoň 103 800 Kč.

Co doložit ke slevě na dítě?

K tomuto formuláři je nutné doložit rodný list dítěte a druhý z rodičů musí doložit od svého zaměstnavatele Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, z kterého je jasné, že neuplatňuje slevu u svého zaměstnavatele za dané období podruhé.

Kdo má nárok na základní slevu na poplatníka?

Sleva na poplatníka je základní daňová sleva, kterou si může uplatnit každý plátce daně z příjmů. Slevu na poplatníka můžete uplatnit v daňovém přiznání nebo u svého zaměstnavatele. Snižuje vaši daňovou povinnost a může vést k vrácení přeplatku.

Co všechno se dá odečíst z dani?

Odčitatelné položky

Daňový odpočet Částka
Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření maximálně 300 000 Kč/rok (při uzavření úvěru do 1. 1. 2021), maximálně 150 000 Kč při uzavření po 1. 1. 2021
Dary a bezúplatná plnění maximálně 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč/odběr
Darování kostní dřeně 20 000 Kč/odběr

Kdy končí daňové zvýhodnění na dítě?

Pokud dítě studuje, daňové zvýhodnění za něj uplatňujete až do jeho dovršení 26 let. Příklad: Jestliže vaše dítě 26. narozeniny oslaví 10. března a stále je studentem, uplatníte na něj daňové zvýhodnění i za březen.

Co vše lze odečíst z dani?

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr

Co doložit při uplatnění slevy na dítě?

Nárok na slevu můžete získat na dítě do 18 let, které s vámi žije ve společně hospodařící domácnosti, nebo na dítě do 26 let, které studuje – zde je nutné navíc doložit originál Potvrzení o studiu pro aktuální školní rok.

Kdy se podává daňové přiznání 2023?

papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023.

Kdo uplatňuje slevu na dítě po rozvodu?

Uplatnění v případě rozvodu

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče, je na dohodě obou rodičů, kdo zvýhodnění uplatní. Existuje i možnost uplatnit zvýhodnění v poměrné výši. Pokud tedy dítě žije ve střídavé péči, můžou se jeho rodiče dohodnout za kolik měsíců který z nich daňové zvýhodnění uplatní.

Co vše se může dát do dani?

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr

Co všechno do dani?

Odčitatelné položky

Daňový odpočet Částka
Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření maximálně 300 000 Kč/rok (při uzavření úvěru do 1. 1. 2021), maximálně 150 000 Kč při uzavření po 1. 1. 2021
Dary a bezúplatná plnění maximálně 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč/odběr
Darování kostní dřeně 20 000 Kč/odběr

Co si mohu dát do nákladů?

Daňově uznatelné jsou například tyto personální výdaje

 • výdaje na mzdy zaměstnanců,
 • výdaje na „zřízení pracovního místa“ (například koupě kancelářských potřeb pro sekretářku),
 • výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců,
 • výdaje na stravování zaměstnanců

Kdo má nárok na daňové zvýhodnění?

Na daňové zvýhodnění má nárok každý zaměstnanec či podnikatel, který žije ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem. Daňové zvýhodnění náleží vždy pouze jednomu z rodičů a lze jej uplatnit na vyživované dítě, kterým se rozumí student do 26 let.

Kdy není nárok na daňový bonus?

Pro daňový bonus platí:

Je vyplácen pouze lidem, kteří mají nárok na daňové zvýhodnění na děti. Pro výplatu daňového bonusu je nutné dosáhnout ročních zdanitelných příjmů ve výši 97 200 Kč, částka platná pro rok 2022 (šestinásobek minimální mzdy), pro rok 2023 platí limit 103 800 Kč.

Jaká částka se nemusí danit?

Pro úplnost připomínáme, že ani podnikatelé s živnostenským oprávněním nemusejí podávat přiznání k dani z příjmu za všech okolností. Pokud je roční příjem OSVČ pod 15 tisíc korun, případně méně než 6 tisíc, má-li výdělky i ze zaměstnání, daně přiznávat nemusí.

Kdo má nárok na slevu na dani?

Zákon nabyl platnosti letos. Na slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Slevy se vždy uplatňují v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Jaké jsou daně 2023?

Co se týče výše daně z příjmů, je v roce 2023 stejná jako v roce 2022. I v roce 2023 tedy daň z příjmů činí 15 %. U zaměstnanců, jejichž příjmy jsou vyšší než čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy (40 324 x 4 = 161 296 Kč), se část mzdy převyšující tuto hranici daní zvýšenou sazbou daně 23 %.

Kdy jsou daně 2023?

Standardní termín pro podání papírového daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022 připadá na pondělí 3. dubna 2023.

Kdo má nárok na slevu na dani na dítě?

Kdo může uplatnit slevu na dani? Na daňové zvýhodnění má nárok každý zaměstnanec či podnikatel, který žije ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem. Daňové zvýhodnění náleží vždy pouze jednomu z rodičů a lze jej uplatnit na vyživované dítě, kterým se rozumí student do 26 let.

Co si můžu odepsat z dani?

Jaké daňové slevy mohu odečíst od daně z příjmů fyzických osob?

 • Daňová sleva na poplatníka. …
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P. …
 • Sleva na vyživovanou manželku. …
 • Sleva na invaliditu. …
 • Sleva na studenta. …
 • Sleva za umístění dítěte. …
 • Sleva na evidenci tržeb. …
 • Sleva na děti (daňové zvýhodnění)

Co všechno se dá odečíst z daní?

Odčitatelné položky

Daňový odpočet Částka
Životní pojištění maximálně 24 000 Kč/rok
Školkovné (sleva za umístění dítěte) maximálně 16 200 Kč/rok
Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření maximálně 300 000 Kč/rok (při uzavření úvěru do 1. 1. 2021), maximálně 150 000 Kč při uzavření po 1. 1. 2021

Co vše je možné odečíst z daní?

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr