Co znamená zkratka Ttyl?

Význam: TTYL = anglicky "Talk to you later" neboli "Promluvíme si později".

Co je TTYL?

„TTYL“ je zkratkou pro „Talk to you later“, což je fráze, kterou lidé používají, když se loučí ve virtuální komunikaci, jako jsou textové zprávy nebo e-maily. Tato zkratka vyjadřuje, že osoba, která ji používá, se s vámi bude brzy opět komunikovat.

Co znamená zkratka Ttyl?

Co to je Boyfriend?

boyfriend [ˈbɔɪˌfrend]

kluk: Máš kluka?

Co je to ltr?

LTR – Může znamenat „left –to –right“ způsob psaní. Jedná se o grafický směr, kterým jsou napsány skripty – v tomto případě zleva doprava. Také se může jednat o zkratku z anglického „later,“ tedy „později.

Co znamená v chatu?

pls – Please – Prosím. k – OK. afk – Away From Keyboard – Pryč od klávesnice.

Co to je TSK?

Technická správa komunikací hl. m. Prahy je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město Praha.

Co je to JJ?

Význam: JJ = zkratka pro "jo jo" – vyjadřující souhlas. V podstatě je to synonymum pro "ano". Při anglicky psaném chatu může označovat "just joking" – volně přeložitelné jako "dělám si srandu" – způsob jak dát adresátovi vědět, že to, co jsem napsal není myšleno úplně vážně.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to znamená Passnout?

vynechat tah (např. při hraní deskových her apod.) Příklad: „Já to pásnu, naprosto nemám, jak dál táhnout.”

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co znamená zkratka mou?

Mezinárodní dokument, který formuluje Akce jednak z hlediska odborného, jednak z hlediska právního.

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co to znamená Wsg?

Informace o zkratce 'WSG'

Battlegroung ve WoWku.

Co to je NR?

Zkratka pro znovu nepoužitelné.

Co je to Cringe?

„Cringe“ je jedním z anglicismů, které jsou zapotřebí, protože pro něj neexistuje adekvátní německé přídavné jméno. „Cringe“ znamená cosi mezi studem a trapností. „Cringe“ může být také pocit, který máte, když někdo řekne něco trapného, ​​ale vůbec si to neuvědomí. Nebo když dospělí chtějí být za každou cenu „cool“.

Co je to Red Flag?

Překlad "red flag" do čeština. varování, varovné znamení, výstražný signál jsou nejlepší překlady "red flag“ do čeština.

Co znamená v angličtině P?

physical education – WordReference.com Anglicko-český slovník.

Jaké jsou Red Flags?

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentu při provádění Nástroje, které by byly v rozporu se samotným Nařízením nebo s právem Evropské unie a České republiky.

Co znamená Red Flag TikTok?

What is the meaning of red flags on TikTok? When users add a series of red flags to their post, they're typically describing something that they see as a big issue or problem with someone else.

Jak se anglicky řekne tělocvik?

tělocvik

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
tělocvik P.E., Physical Education

Co znamená v anglictine?

(slovo ap.) co mean(značit) signify(značka ap.) stand for sthCo to slovo znamená?

Co je Red Flag ve vztahu?

Červené vlajky odhalují známky toho, že někdo, s kým chodíte, může mít toxické chování, hodnoty nebo vzorce, které jsou v rozporu s vašimi potřebami, hodnotami a touhami po zdravém romantickém partnerovi.

Co je to Red Flag u kluka?

Jedna red flag tady nebo podivná poznámka nebo chování sem je něco úplně jiného než vidět (a ignorovat) neustále se opakující varování. Pokud však vidíte stále stejné drobné varovné signály, ukazuje vám druhá osoba spíše to, jaká je jako člověk, než něco, čím právě prochází a co může pominout.