Jaká je zkratka pro termín dodání?

9. ETA – Estimated time of arrival.

Co je to zkratka TBD?

někdy také zkratka pro „to be determined“, „to be defined“, „to be decided“ ve významu „bude určeno“ anebo „bude rozhodnuto“ (v budoucnu).

Jaká je zkratka pro termín dodání?

Co je to DDP?

DDP – Delivered Duty Paid (s dodáním clo placeno)

Prodávající přebírá téměř všechny povinnosti a zodpovědnost spojenou s procesem přepravy. Dále zodpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou zboží na dohodnutou adresu.

Co je to zkratka PM?

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co to je PCS?

PCS (Precision Control System) je elektronický systém kontroly stability, který se instaloval na autech Oldsmobile. Poprvé byl použit v roce 2000 na sedanu Intrigue. Vylepšuje ovladatelnost vozu a stabilitu při manévrování, například zabráněním smyku při jízdě kolem překážek.

Co je to aka?

AKA – Also known as

Tato malá kráska odkazuje k jinému jménu či názvu někoho nebo něčeho, často to bývá přezdívka. Asi jako když někdo řekne o svém nedávno narozeném bráškovi: „Tak tohle je náš Edík aka (známý také jako) Stroj na hovínka.

Co je to EXW?

EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo dodání)

Nejkratší dodací parita, u které má prodávající minimální povinnosti. Jeho jedinou povinností je dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě, není tedy zodpovědný ani za jeho nakládku na dopravní prostředky kupujícího.

Co je DAP Incoterms?

DELIVERED AT PLACE – DAP („s dodáním v místě určení“)

Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující. Prodávající proclí zboží ve vývozu, ovšem už nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu, a hradit jakékoliv poplatky či provést celní odbavení v dovozu.

Kdy je 12 00 am?

Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc).

Co znamená 5 PM?

Anglický slovník: překlad slova 5pm. What time is it? It's 5pm. Kolik je hodin? Je pět odpoledne.

Co je to ks?

Komanditní společnost je právnická osoba, jde o osobní obchodní společnost s prvky společnosti s ručením omezeným (což je společnost kapitálová, nikoli osobní). V systematice obchodního zákoníku je nicméně chápána jako zvláštní případ veřejné obchodní společnosti.

Co je to OFC?

Oceania Football Confederation známá pod zkratkou OFC je hlavní řídící organizací oceánského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu.

Co je zkratka Yw?

YW – You're welcome

To je naše české „není zač“.

Co je to CIF?

Zkratka (značka) CIF může znamenat: Cost, Insurance and Freight – Česky pak náklady, pojištění a přepravné, je mezinárodní doložka Incoterms 2000.

Kdo platí dopravu DAP?

DAP (Delivered at Place) – Prodávající zajišťuje přepravu až do sídla kupujícího, ale nehradí případné clo v jeho zemi. DAT (Delivered at Terminal) – Prodávající zajišťuje přepravu na terminál v cílové zemi příjemce. Kupující (příjemce) pak nese případné poplatky za uvolnění zásilky z terminálu.

Co je cena DAP?

DAP (Delivered At Place) – s dodáním do určitého místa

Prodávající splní dodání zboží v momentě jeho předání kupujícímu na příchozím dopravním prostředku a připravené k vykládce. Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující.

Jak psát AM a PM?

Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc).

Co znamená anglicky i am?

am: I am. Já jsem.

Kdy je 12 00 PM?

První polovina dne se označuje jako AM (ante meridiem). Poledne je však obvykle 12.00 PM a půlnoc 12.00 AM (evropské 00:00-00:59 je pak anglosaské 12:00 AM – 12:59 AM a pokračuje od 01:00 AM až do 11:59 AM, následuje poledne 12:00 PM).

Co znamená 12 am?

Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc).

Co je VS KS SS?

Variabilní symbol (VS) slouží k rozpoznání konkrétní platby, aby příjemce nemusel hledat jméno plátcova účtu. Specifický symbol (SS) taktéž slouží k rozpoznání konkrétní platby, pokud plátce třeba uvedl špatný VS. Konstantní symbol (KS) značí druh nebo formu transakce – například složenku, nebo elektronický převod.

Co je konstantní symbol 0008?

Konstantní symbol u plateb na e-shopech

Použití konkrétního konstantního symbolu ovlivní pouze povaha prodávaného artiklu: V případě, že má fakturovaná věc povahu zboží (materiální povaha): KS 0008.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je FCA Incoterms?

FREE CARRIER – FCA („vyplaceně dopravci“)

Prodávající předá celně odbavené zboží pro vývoz dopravci, kterého jmenoval kupující, a to v místě svého podnikání nebo na jiném ujednaném místě. Po předání zboží dopravci přechází riziko i další náklady spojené s přepravou do místa určení z prodávajícího na kupujícího.

Jak psát datumy anglicky?

Datum v britské angličtině jde v pořadí: den + měsíc + rok. Pokud hned přepneme do americké angličtiny, tak se nám pořadí mění z mého pohledu docela nelogicky na: měsíc + den + rok. Ať už se Vám to libí nebo ne, tak to tak prostě je.