Co znamená SB v textu?

Sbírka zákonů (zkratka Sb.) je úředním pramenem práva v České republice, resp. úředním, oficiálním publikačním prostředkem primárních pramenů práva v našem prostředí.

Co je to Sb?

Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy. V roce 2000 vznikla samostatná Sbírka mezinárodních smluv (ve zkratce Sb. m. s.), do té doby byly mezinárodní smlouvy promulgovány ve Sbírce zákonů.
CachedSimilar

Co znamená SB v textu?

Co znamená ASF v anglictine?

ASF (z angl. Advanced Systems Format) je označení dnes již zastaralého audio a video formátu s uzavřeným kódem, který byl určen zejména pro streamování médií od společnosti Microsoft.

Co znamenají anglické zkratky?

Formální zkratky v angličtině

Anglické zkratky Nezkrácený tvar Český překlad
i.e. Klikni pro výslovnostid est to je
ID Klikni pro výslovnostidentification identifikace
dept. Klikni pro výslovnostdepartment oddělení (úsek)
kph Klikni pro výslovnostkilometres per hour kilometrů za hodinu

Co je to zkratka Sth?

jsou to zkratky jako např. : sth= something, sb=somebody,atd..:) Aha, v tom případě by to mohlo být „somewhere“, to druhé mě nenapadá. osf by mohlo být ONESELF.

Co to znamená W?

Co znamená zkratka W/?

Význam: W/ je zkrácený zápis pro anglické slovo "with". With je anglická předložka "s". Například: Meeting w/ John (schůzka s Johnem).

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to Cya?

Jde o BS (kecy) a CYA (krýt si záda). Jsou příkladem toho, co bychom mohli nazvat očištěním zkratkou. A Poutníci by na nás byli pyšní. BS je zkratkou pro „bullshit“ a CYA zastupuje „cover your ass“.

Co znamená v chatu?

pls – Please – Prosím. k – OK. afk – Away From Keyboard – Pryč od klávesnice.

Co znamená WYDM?

Zkratka „WDYM“ je anglická zkratka, která označuje pojem „What Do You Mean? “. Překládá se jako „Co tím myslíš?

Co je to zkratka OFC?

Fotbalová konfederace Oceánie (anglicky Oceania Football Confederation známá pod zkratkou OFC) je hlavní řídící organizací oceánského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. Je jednou ze šesti kontinentálních konfederací pod FIFA. Sdružuje 11 národních fotbalových asociací z Oceánie a 3 přidružené členy.

Co je to aka?

AKA – Also known as

Tato malá kráska odkazuje k jinému jménu či názvu někoho nebo něčeho, často to bývá přezdívka. Asi jako když někdo řekne o svém nedávno narozeném bráškovi: „Tak tohle je náš Edík aka (známý také jako) Stroj na hovínka.

Co je to zkratka PM?

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je FR?

Informace o zkratce 'fr'

Popis: Překlad: vážně, opravdu.

Co je Slaněný vodič?

Vodiče CYA jsou spletené z tenkých měděných drátků a označujeme je jako ✅ slaněné vodiče nebo vodiče s lanovým jádrem. Ohebný slaněný vodič CYA se někdy označuje také jako licna nebo licnový vodič. Slouží jako propojovací vodiče v suchém prostředí, např. k propojení rozváděče.

Co je to MMM?

Informace o zkratce 'mmm'

Nebo taky moc moc moc.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to pa?

Zkratka p. a. skrývá dvě latinská slova per annum. To znamená ročně nebo za rok. V oblasti úvěrování jde o zkratku, kterou poskytovatel úvěru, například Home Credit, uvádí za procentem úroku. Jde tedy o označení úrokové sazby za jeden rok.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to je GM?

General Motors, také známý pod zkratkou GM, je mezinárodní korporace s hlavním sídlem ve Spojených státech amerických, která patří mezi největší výrobce automobilů na světě. K lednu 2021 firma zaměstnává po celém světě přibližně 157 000 zaměstnanců.

Jaký je rozdíl mezi vodičem a izolantem?

Látky, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrické vodiče (například stříbro, měď, hliník, ocel, tuha, roztok kuchyňské soli…). Látky, které nevedou elektrický proud, nazýváme elektrické izolanty (například papír, sklo, dřevo, plast, parafín, guma, destilovaná voda…).

Co je to Cyky?

Označení kabelů CYKY-J a CYKYLO-J znamená, že uvnitř kabelu je zelenožlutý ochranný vodič. Oproti tomu pak kabely CYKY-O a CYKYLO-O značí, že nemají vpleten zelenožlutý ochranný vodič. Pro rozvod elektrické energie slouží také kabely AYKY. Liší se ovšem hliníkovým jádrem.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.