Co znamená KK, když vám někdo napíše?

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1? Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co znamená zkratka kk v chatu?

Zkratka „kk“ je internetovým slangu a znamená „ok“ nebo „rozumím“ . Je to jednoduchá odpověď na nějakou otázku nebo komentář, která potvrzuje, že se s tím daný uživatel ztotožňuje nebo že rozumí tomu, co bylo řečeno.

Co znamená KK, když vám někdo napíše?

Co znamená kk anglicky?

KK – O. K. O. K. WTF? – What the fuck? – Co to sakra je?

Co znamená ve zkratce k?

Zkratka pro protektorátní korunu v Protektorátu Čech a Moravy. Zkratka pro Československou korunu za druhé republiky. V radiokomunikaci je K jedním z prefixů volacích znaků vyhrazených pro USA. Používá se též k vyjádření souhlasu, k = ok → vzniklo z anglického ok.

Co znamená když někdo napíše W?

W/O je zkrácený zápis pro anglické slovo "Without". Without je anglická předložka "bez". Často se tato zkratka objevuje na Twitteru kvůli znakovému limitu. Obdobně předložka "With" (která znamená "s") se zapisuje jako W/.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to znamená slovo XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co je to zkratka CKJ?

CJK je zkratka používaná při internacionalizaci a lokalizaci pro východoasijské jazyky čínštinu, japonštinu a korejštinu, které pro svůj zápis používají písmo obsahující čínské znaky nebo písmo z čínských znaků vycházející.

Co je to Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy. Vyjadřuje opravdu velké pobavení.

Co to je kys?

Informace o zkratce 'KYS'

Překlad – Zabij se Používáno jako formální nadávka, urážka.

Co je to chill?

V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to znamená ?

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou stranách varlata.

Co to je zkratka xoxo?

XOXO je ustálená internetová zkratka pro Hugs and Kisses neboli Objímá a líbá (Tě). Tato hra přináší objetí a polibky vašemu mozku.

Co to je fax?

Fax respektive telefax (správně (tele)faxový přístroj) je zařízení pro přenos statického obrazu pomocí telefonní linky. Název přístroje pochází z latinského „fac simile“, což znamená „čiň podobně“.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to Čilovat?

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co znamená Chilluju?

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to Flex?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co to znamená ?

Nelibost u některých pak vyvolalo i metaforické používání lilku – místo mužského penisu a broskve – místo ženského zadečku.

Co to znamená ?

Vulkánský pozdrav je gesto rukou, které zpopularizoval seriál Star Trek ze 60. let 20. století. Tvoří jej zdvižená ruka s dlaní otočenou dopředu, nataženým palcem i prsty, které jsou rozděleny mezi prostředníček a prsteníček.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Jak poslat fax zdarma přes internet?

Emailem | FAX.cz

Stejně jednoduše jako odesíláte emaily, budete i odesílat faxy. Stačí napsat email a připojit přílohu a jako příjemce uvést [email protected]. Email se odfaxuje i s přílohou a ihned dostanete emailem výsledek faxování.

Jak poslat fax?

jednoduše napište email a jako adresáta uveďte faxové_číslo@fax.cz. do přílohy vložte dokument, který chcete odfaxovat. do předmětu emailu uveďte Vaše heslo, které od nás dostanete přiděleno a nebo si libovolné heslo zvolíte přímo při registraci. ihned po odeslání emailu se začne dokument faxovat.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.