Co znamená BAE pro přítele?

Zkratka pro babe/baby případně pro „before anyone else“ = před všemi ostatními/víc než ostatní/víc něž kdokoliv jiný. Označuje přítele, přítelkyni, kamaráda, kamarádku nebo jakoukoliv jinou blízkou osobu.

Co je to BAE?

Jde o zkrácenou verzi anglického babe/baby (zlato), ale vykládá se i jako zkratka označení “Before Anyone Else” (před všemi ostatními), které podtrhuje výlučnost a blízkost osob, které tak mluvčí označuje. V rozšířeném slova smyslu se používá pro věci, které jsou skvělé nebo “cool”.

Co znamená BAE pro přítele?

Co znamená YOLO život?

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou).

Co to znamená?

Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent („význam slova les“) závažnost nějaké události, tématu nebo osoby („významné ochlazení“).

Co je to pov?

POV, nebo také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se doslovně dalo přeložit jako úhel pohledu. Tato zkratka je ve fandomu užívána typicky v záhlaví fanfikcí či v autorských poznámkách pro informaci čtenáře, z pohledu které postavy autor příběh vypráví.

Co to je Boyfriend?

boyfriend [ˈbɔɪˌfrend]

kluk: Máš kluka?

Co znamená ?

Modré srdce – modré srdíčko symbolizuje přitažlivost a věrnost k sobě navzájem. Znamená také mír, tajemství a naději.

Co znamená ?

Víte, jaký má význam zelená barva ⁉️ Je symbolem přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co znamená ?

9. Modlící se ruce Dvě pevně spojené ruce se používají k vyjádření díků, ale také při žádosti o něco, jako k vyjádření naděje, chvály a vděčnosti. Běžným alternativním použitím tohoto emoji je modlitba, přičemž v mnoha náboženstvích se používá jako uctivý pozdrav, jakým je hinduistické namaste.

Co znamená emoji ?

Na druhém místě se umístil symbol červeného srdce: ❤️Ten zastupuje vyjádření sympatií a lásky a zabírá 6,6 % ze všech odesílaných. Na třetí příčce se umístil smajlík, který má místo očí srdíčka ? a který je taktéž zástupcem sympatií a zamilovanosti.

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co to znamená ?

Vulkánský pozdrav je gesto rukou, které zpopularizoval seriál Star Trek ze 60. let 20. století. Tvoří jej zdvižená ruka s dlaní otočenou dopředu, nataženým palcem i prsty, které jsou rozděleny mezi prostředníček a prsteníček.

Co znamená černé srdce od kluka?

Dokonce se celosvětově umístilo hned na druhém místě po smějícím se emotikonu. Černé srdce – srdce této barvy se běžně používá k vyjádření bolesti a smutku. Do jisté míry představuje i černý humor a používáme ho i v situacích, kdy jde o vtip nebo ironii.

Co znamená tenhle smajlík ?

Láska – Tento smajlík je obvykle používán pro vyjádření náklonnosti nebo lásky.

Co je to Flex?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Rotfl?

Zkratka „ROFL“ označuje pojem „rolling on the floor laughing“, což znamená „klečím na zemi a směju se“.

Co je to OMG?

Znamená to: "Ó můj bože!". Má to vyjadřovat překvapenost nebo naštvanost, radost, může se to použit kdykoliv.

Co je to Chillovat?

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to Felák?

Mishell Ř.: FELÁK (kamarád), DRINKNOUT SI (napít se).

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to znamená slovo XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.