Jaká je zkratka pro nejlepší kamarádku?

BFF – Best friends forever (Navždy nejlepší kamarádky-přátelé).

Co znamená zkratka BBF?

Best friends forever (česky Nejlepší přátelé navždy) nebo BFF je anglická fráze, která popisuje blízké přátelství typické pro dospívající dívky a chlapci nebo mladé ženy. Taková přátelství jsou charakterizována pocitem důvěry a stálosti.

Jaká je zkratka pro nejlepší kamarádku?

Co je to zkratka YOLO?

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou). Toto slovo použijete v momentě, kdy si naplno užíváte přítomného okamžiku a nezabýváte se tím, co bude zítra.

Co je to SNS?

Společenství nezávislých států (SNS; rusky Содружество Независимых Государств – Sodružestvo nězavisimych gosudarstv – СНГ) je regionální mezivládní organizace ve východní Evropě a Asii. Byla založena po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a zahrnuje 9 z jeho 15 bývalých svazových republik.

Co je to Jkj?

Význam: JKJ je zkratka pro "Jak je?" Jedná se o zkratku používanou při online chatu.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Jak se píše Best Friends?

best friend

Hlavní překlady
Angličtina Čeština
best friend n (closest companion) nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně příd + m, příd + ž
My dog is my best friend.

Co je to zkratka GG?

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Co je Sorry not Sorry?

Popis: "Omluva neomluva" – často používané, když někomu řekneme pardon, ale vlastně nám je jedno, že jsme ho naštvali/ublížili mu/urazili ho apod.

Kdo byl v Sovětském svazu?

SSSR byl tvořen 15 svazovými (tzv. socialistickými) republikami. Byla to: Arménská, Ázerbájdžánská, Běloruská, Estonská, Gruzínská, Kazašská, Kirgizská, Litevská, Lotyšská, Moldavská, Ruská (RSFSR), Tádžická, Turkménská, Ukrajinská a Uzbecká. V SSSR byla uplatňována zásada tzv.

Co je to HJ?

Hitlerjugend – v překladu Hitlerova mládež, zkratka HJ. Jednalo se o polovojenská mládežnickou organizaci NSDAP, která pod jiným názvem vznikla již v roce 1922 a existovala až do roku 1945. Jedna z činností sdružení byla propagace nacistického režimu.

Co je zkratka tlf?

= don, dr. = doctor, izq. = izquierda, tlf. = teléfono.

Co je to zkratka CS?

Cervix score je číselné hodnocení zralosti děložního hrdla, jeho připravenosti k porodu. U těhotných vzbuzuje číslo CS velkou pozornost, přitom se mnohdy jedná o velmi nekonkrétní údaj, navíc na základě subjektivního hodnocení lékaře.

Jak se anglicky řekne kamarád?

friend kamarád(282)
buddy kamarád (hovorově)(861)
pal kamarád (hovorově)(1235)
mate kamarád (hovorově)(2594)
bro brácha (hovorově); kamarád (hovorově)(2801)

Co znamená anglicky Friends?

friends {množné číslo}

přátelé {m mn. č.}

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Jak dlouho trval Sovětský svaz?

Sovětský svaz existoval 69 let

Velmocenské postavení Sovětského svazu, který byl vytvořen pět let po vítězství bolševické revoluce v roce 1917, se léta zdálo neotřesitelné.

Co znamená slovo Sovětský?

Sovět (česky „rada“) bylo původně označení pro socialistické sdružení pracujících, dělníků (dělnické rady), vojáků a zemědělců, na sklonku Ruského impéria, které hrály důležitou roli v revoluci roku 1917. V Sovětském svazu (SSSR), který je po nich pojmenován, byly sověty politické orgány, které měly formálně moc.

Co je zkratka Yw?

YW – You're welcome

To je naše české „není zač“.

Co je to zkratka CD?

Informace o zkratce 'CD'

Překlad: Kompaktní Disk, Popis: Dnes jedno z nejrozšířenějších médií. Optický disk schopný digitální reprodukce zvuku nebo dat.

Co to je Cervix?

Děložní hrdlo (syn. děložní krček, lat. cervix) je nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Má velmi silnou stěnu, která je tvořena hladkou svalovinou a velkým množstvím hustého kolagenního vaziva.

Co znamená Family Issues?

Rodinné problémy jsou zralé vyvinout během dětství. Unfortunately I cannot make it due to family issues. Bohužel si ho z rodinných důvodů nemůžu nechat.

Co je to Friendship?

přátelství {stř mn. č.}

Co je to flexit?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co to znamená Passnout?

vynechat tah (např. při hraní deskových her apod.) Příklad: „Já to pásnu, naprosto nemám, jak dál táhnout.”

Jaké války vedlo Rusko?

Ruská federace (1991–dnes)

Konflikt Strana 1
1994–1996 První čečenská válka Ruská federace
1999 Válka v Dagestánu Ruská federace
1999–2009 Druhá čečenská válka Ruská federace
2008 Válka v Jižní Osetii Ruská federace Abcházie Jižní Osetie