Co ve zkratce znamená ATP?

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl.

Co to znamená ATP?

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku. Je zcela zásadní pro funkci všech známých buněk.
CachedSimilar

Co ve zkratce znamená ATP?

Co to znamená etc?

etc, AmE+ etc. et'setrE

a: a tak dále and so on, and so forth, zkr. etc. tak: a tak dále and so on, etcetera, zkr. etc.

Co znamená tzv?

= takzvaný, tak zvaný, tzn. = to znamená, tj. = to je, to jest, mj. = mimo jiné, např.

Co to znamená USA?

Spojené státy americké (anglicky United States of America), zkráceným názvem Spojené státy (anglicky United States), zkratkou USA (nebo také US), jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se mezi Atlantským oceánem na východě a Tichým oceánem na západě.

Co obsahuje ATP?

ATP se skládá ze tří různých typů sloučenin: adeninu (jedna z nukleových bází), ribózy (jeden z mnoha typů monosacharidů) a tří fosfátů (každý obsahuje jeden atom fosforu). Viz také adenin, fosfáty.

Kde se nachází ATP?

ATP syntáza je složitý transmembránový bílkovinný komplex, schopný syntézy ATP. U eukaryot je umístěný zejména na vnitřní membráně mitochondrií, ale je přítomen i ve vnitřní membráně chloroplastů.

Jak se čte etc?

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což znamená and so on, tedy a tak dále (atd.). Nikdy se nevyslovuje /i: ti: si:/ . Pokud na ni narazíte v textu, nejčastěji se přečte latinsky, tedy /et 'setərə/ , případně ji můžete přečíst and so on.

Co je to zkratka VS?

proti, oproti, (zkratka) vs., v.

Co znamená zkratka mnm?

Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na Zemi ke střední hladině některého moře (obvykle nejbližšího nebo toho, k němuž se vztahuje místní výškový systém). Udává se v metrech nad mořem (m n. m.).

Jak psát zkratku vr?

není‑li nutné opatřit písemnost vlastnoručním podpisem, lze podpis odpovědného pracovníka vypsat s poznámkou v. r. (= vlastní rukou), která se uvádí za jménem a neodděluje se čárkou (Ing. Marie Chybová v. r.), nenásleduje‑li za jménem titul v pozici přístavku, který oddělujeme čárkou z obou stran (Mgr.

Jaký je nejbohatší stát USA?

Nejbohatší státy USA podle HDP

Pořadí Stát USA HDP za rok 2021
1 Kalifornie $3,373,240.7
2 Texas $2,051,768.6
3 New York $1,901,296.5
4 Florida $1,255,558.3

Jak se mluví v USA?

Spojené státy americké nemají úřední jazyk, ale z praktických důvodů se angličtina stala jazykem, kterým mluví téměř všichni obyvatelé a který by si přistěhovalci měli osvojit. Čas od času se objeví návrh ustanovit angličtinu úředním jazykem země.

Kdy vzniká ATP?

Je hlavním přenašečem chemické energie ve všech typech organismů. Energii uloženou do struktury ATP organismus využívá pro procesy, které vyžadují energii: ATP vzniká hlavně při oxidaci látek v koncovém oxidačním řetězci. Tento řetězec je sledem redoxních dějů probíhajících na vnitřní membráně mitochondrií.

Jak se tvoří ATP?

Konkrétně se dá říct, že jedna molekula ATP vzniká při průchodu tří iontů vodíku skrz molekulu ATP syntázy. ATP syntáza v podstatě katalyzuje tuto reakci: ADP + Pi → ATP. Při průchodu rotorem způsobují vodíkové kationty jeho roztočení (proto se také někdy ATP syntáza přezdívá „molekulární mlýnek“).

Co je to Hv?

hospodářský výsledek. hospodářský výbor. historické vozidlo. hybridní vozidlo (hybrid vehicle), vozidlo s hybridním pohonem.

Co je to MTS?

Zkratka (značka) MTS může znamenat: Mezinárodní trestní soud. Mobile Telephone Service.

Co znamená řídký vzduch?

Hustota klesá s rostoucí výškou a vlastně znamená, že stejný objem vzduchu má méně molekul plynu, tedy i kyslíku. Takže když do plic vdechnete stejný objem vzduchu, tak fakticky tam dostanete menší množství molekul (hmoty) vzduchu, respektive kyslíku, vzduch je prostě řidší.

Kde je nadmořská výška 0?

Místem s nejmenší nadmořskou výškou na pevnině je pouštní proláklina u Mrtvého moře v Izraeli (−420 m n. m.) Největší naměřená hloubka oceánu je Marianský příkop (−10 994 m n. m.).

Co znamená podpis vr?

Vlastní rukou“ (zkratka v. r., která se uvádí za jménem a neodděluje se čárkou, typograficky nesprávně též někdy v.r.) je přídavek dopisovaný za jméno tam, kde není možné nebo nutné se vlastnoručně podepsat, tedy především na kopiích listin (např.

Jak se správně podepsat?

Pokud chcete zabránit, aby někdo váš podpis zfalšoval, musíte se podepisovat podpisem graficky složitým a obtížně napodobitelným. "Dobré je, když se člověk podepisuje celým jménem, případně ke jménu přidává i své tituly. Čím delší a komplikovanější je podpis, tím je pro druhé hůře napodobitelný.

Kdo je nejbohatší země světa?

Nominální hodnota světového HDP je dle údajů IMF 101,6 bilionů USD. V současnosti tvoří více než polovinu celosvětového HDP pět zemí a to USA, Čína, Japonsko, Německo a Indie. V minulém roce Indie přeskočila Spojené království a stala se tak pátou největší ekonomikou světa.

Jak se jmenuje hlavní město USA?

Washington, D.C.Spojené státy americké / Hlavní městoWashington, D.C. je hlavní město Spojených států amerických, sídlo prezidenta, Kongresu a Nejvyššího soudu. Zaujímá celé území federálního distriktu District of Columbia, nacházejícího se na východě Spojených států, v Jihoatlantské oblasti jižního regionu USA. Wikipedie

Jak pozdravit v USA?

Nejpoužívanější pozdrav, který se používá jak v neformální, tak ve formální angličtině je:

  1. Hello.
  2. Good morning. / …
  3. Hi. / …
  4. Bye. / …
  5. Goodbye. / gʊd'baɪ/ – lze ho psát i s pomlčkou (good-bye) nebo jako dvě slova (good bye).
  6. See you later / si: jə 'leɪtə/
  7. See you. / si: jə/ – ještě více neformálně se píše jako SEE YA.

Jaké jsou nejrozšířenější jazyky v Americe?

2) Oficiální jazyk v USA

Přestože je národním jazykem prakticky americká angličtina, formálně USA žádný oficiální jazyk nemá. Mluví se jí však po celých státech. Druhým jazykem je španělština, která je v Americe současně druhým nejvyučovanějším jazykem.

Co na výškovou nemoc?

K léčbě a prevenci horské nemoci se používá Diamox či Diluran. Nedoporučuje se u rozvinutého edému mozku či plic. Tyto léky můžete začít užívat 1 – 2 dny před cestou do velké nadmořské výšky (nad 2500 m). Důležitá je dostatečná aklimatizace.