Může být Jordan jméno?

V České republice je celkem 60 lidí se jménem Jordan. Jméno Jordan je 1 335. nejčastější jméno (každý 171 181.

Co znamená jméno Jordan?

Mužské křestní jméno hebrejského nebo germánského původu. Jméno může být odvozeno od názvu řeky, která teče mezi zeměmi Jordánsko a Izrael. Jméno řeky v hebrejštině je יַרְדֵן (Yarden) a je odvozeno z יָרַד (yarad), což znamená sestoupit nebo stékat dolů. Jméno může souviset se severským prvkem jord znamenající země.

Může být Jordan jméno?

Kdy má svátek Jordan?

Jordan slaví svátek 13.2. a v roce 2023 to bude Pondělí. V české republice toto jméno užívá 59 lidí a jedná se o 1192 nejpoužívanější jméno.

Kdo má dnes svátek v Bulharsku?

Dnes se v Bulharsku slaví Todorov den. Svátek připadá tradičně na první sobotu o velikonočním půstu. Uctívání křesťanského svatého Teodora v našich zemích bylo zaznamenáno již v raném středověku. V ikonografii je světec zobrazen jako jezdec na bílém koni a drakobijec.

Kdy má svátek Ljubov?

Ljuba slaví svátek dne 16.02. Originální jméno Ljuba se hodí pro každou ženu, která nechce zapadnout v davu. Jméno nad ostatními jmény vyčnívá svým typicky slovanským zněním, svoji tvárností a láskou, kterou v sobě ukrývá.

Kdy má svátek Mirek?

Miroslav je mužské křestní jméno. Podle českého kalendáře má svátek 6. března.

Jak říkat Mirkovi?

Domácky užívaná podoba jména Mirek dnes představuje také samostatné jméno. Dalšími domáckými variacemi jména jsou Míra, Mirda, Mirča, Mirouš, Miris, Mireček, Sláva, Slávek apod.

Co je to míchal?

Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ. V Bibli se jménem Micha´el nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako "ten, který je jako Bůh", "podobný Bohu". Michal je zkráceninou jména Michael.

Jak říkat míra?

Má také mnoho domáckých a zdrobnělých podob: Míra, Mirda, Mireček. Varianta Mirek přestává být posuzována jako domácká, každoročně je matrikami zapsána přibližně desítce novorozenců v České republice. Probíhá zde tedy emancipace varianty Mirek, která již proběhla např.

Co znamená jméno Milan?

Mužské křestní jméno Milan se k nám dostalo z jižní Evropy. Jde o poměrně mladé jméno, které vzniklo z přídavného jména "milý" nebo "milovaný". Význam jména je tak jednoznačný, odpovídá znění jména. Novější jméno jihoslovanského původu, které je utvořeno od přídavného jména "milý, milovaný".

Jak říkat Michaelovi?

Domácky se jméno užívá jako Míša, Miška, Mišan, Mišánek, Mišák, Míki, Majki, Michálek aj. Jméno je oblíbené nejenom u nás, ale po celém světě. Užívá se i na Slovensku. Angličtina jméno zná jako Michael, Mitchell, také Mike, Mick, Micky apod., němčina pak jako Michael, Michel nebo Mischa.

Kdy má svátek Mike?

29.9. Michael slaví svátek 29.9. a v roce 2023 to bude Pátek.

Co znamená jméno míra?

V románských jazycích má jméno význam krásná, překrásná. V jihoslovanských jazycích znamená mír a často také bývá používáno jako zkrácenina delších jmen jako je například Miroslava. V albánštině má jméno význam dobrota nebo laskavost. V sanskrtu pak jméno nese význam oceán, moře, mořská, patřící oceánu.

Jak říkat Jan?

Nejužívanější domácí podobou jména je Honza, zdrobněle Honzík či Honzíček. Uplatňují se však i varianty Jenda, Jeník, Jeníček, Janek, také Jéňa, Jeňouš, Janík, Janeček aj.

Co znamená jméno Marek?

Jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako "náležící k bohu války", "náležící k Martovi", také "zasvěcený bohu války". Přenesený význam jména Marek je "bojovník" či "válečník".

Jak se dá říkat Karolíně?

Alternativami jsou i jména Karolina nebo Karla. Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka. Jméno Karolína užívá slovenština.

Jak říkat Markovi?

Domáckými podobami jména Marek jsou Mára, Máca, Mari, Mark, Marco, Marconi, zdrobněle také Mareček, Mařík apod. Jméno Marek se vyskytuje také ve slovenštině a v polštině. Anglická podoba jména je Marcus, příp. Mark, německá Markus nebo Marek.

Co znamená jméno Lucie?

Jméno Lucie i jeho varianty Lucia nebo Luciana mají původ v latinském slově "lux" s významem "světlo". Jméno Lucie se tak překládá jako "světlá" nebo "zářící". Toto jméno má osobní číslo pět a znamená Riziko. Má v sobě mnoho dobrých sil, přitahuje k sobě dobro a příjemné zážitky.

Z jaké země je jméno Michaela?

Ženské křestní jméno Michaela má hebrejský původ. Stejně jako mužský protějšek Michael se vyvinulo z hebrejského jména Micha´el, které se objevilo již v Bibli jako jméno jednoho z apoštolů. Jméno se vykládá jako "podobný, resp. podobná Bohu" nebo také "ta, která je podobná Bohu".

Jak rikat míra?

Domáckými variacemi jména jsou vedle Mirky také Míra, Mira, Mirča, Miruna, Mirunka, Miruška, Mirečka, Miruš, Miras, Miris, Miruše, Sláva, Slávka aj.

Kdo má dnes svátek?

Svátek – včera, dnes, zítra

Předevčírem 15. 8. má svátek Hana
Včera 16. 8. má svátek Jáchym
Dnes 17. 8. má svátek Petra
Zítra 18. 8. má svátek Helena
Pozítří 19. 8. má svátek Ludvík

Proč je Jan Honza?

Honza je česká obdoba mužského rodného jména Jan, řídce užívaná také jako samotné rodné jméno. Pochází z německého jména Hans, které je z německé podoby Johannes z hebrejského jména Johan (Jan).

Jak se dá říkat Tereze?

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jak říkat Kuba?

Domáckými podobami jména jsou Jakoubek, Jakubek, také Jakeš, Kuba, Kubík, Kubíček, Kubeš aj. Jméno Jakub existuje i ve slovenštině nebo polštině. Anglická verze jména je James nebo Jim, německá Jakob a francouzská Jacques (Žak).

Jak říkat Natálie?

Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nasťa, Tálka, Tálie aj.

Jak se říká Michaele?

Domáckými variacemi jména jsou Míša, Miška, Míšena, Mišule, Mišulka, Michaelka, Michalka aj. Jméno Michaela je oblíbené u nás i na Slovensku, zná ho také angličtina nebo němčina. Francouzskou podobou jména je Michéle, italskou Micaela, španělskou Miguela.