Musí vám letecké společnosti poskytnout odškodnění?

ANO – V případě, že do cílové destinace dorazíte se zpožděním nejméně 3 hodin, můžete mít nárok na finanční odškodnění, pokud zpoždění nebylo způsobeno mimořádnými okolnostmi.

Co se stane když mi zruší let?

V případě, že byl váš let zrušen ze strany letecké společnosti, máte nárok na vrácení plné ceny za nevyužité letenky. Nárok vzniká i v situaci, kdy vám byla v rámci zpáteční letenky zrušena pouze jedna cesta. Oba lety ale musí být zakoupeny pod stejnou rezervací.

Musí vám letecké společnosti poskytnout odškodnění?

Co se stane když nestihnu navazující let?

Garantovaný přestup znamená, že má–li vaše letadlo zpoždění a vy nestihnete přestoupit na navazující let, musí se o vás letecká společnost postarat. Zdarma vás přesadí na nejbližší možný následující let a v mezičase případně nabídne občerstvení či ubytování.

Na co máte nárok při zpoždění letu?

Každý cestující v případě zpožděného letu má zdarma nárok na následující kompenzace: občerstvení úměrné době zpoždění 2 telefonické hovory a e-maily. ubytování v hotelu, je-li zpoždění přes noc.

Kde si stěžovat na leteckou společnost?

Úřadu pro civilní letectví ([email protected] nebo [email protected] ), a to v případě, že se jedná o stížnost na české letecké společnosti, Evropského spotřebitelského centra pro ČR při České obchodní inspekci (mailto:[email protected] ) v případě, že jde o přeshraniční odmítnutou stížnost, tj.

Jak zjistím že mi zrusili let?

Můžete zavolat na zákaznickou linku letecké společnosti (číslo na ni najdete na letence) a zeptat se na důvod zrušení letu. Většina leteckých společností nechce příčinu prozradit, ale měli byste zavolat letecké společnosti a zeptat se na důvod zrušení letu.

Jak dostat zpět peníze za letenky?

Vrácení ceny letenek u zrušených letů spadajících pod regulaci EC261 může požadovat cestující ve formě peněz. Letecká společnost může nabídnou jinou formu (voucher), cestující s touto formou ale nemusí souhlasit a letecký dopravce je pak povinen vrátit peníze.

Jak probíhá let s přestupem?

Na přestupu z jednoho letadla do druhého není nic složitého. Většinou už při prvním odbavení dostanete do ruky všechny palubové lístky na navazující lety. Při přestupu tak pouze opustíte jedno letadlo a na odletové tabuli si ověříte, u jaké brány je přistaveno vaše navazující letadlo.

Jak dlouho trva mezipristani?

Jak dlouho trvá krátké mezipřistání

Krátké mezipřistání často trvá 30 minut u vnitrostátních letů a přibližně hodinu u mezinárodních letů. Mezinárodní mezipřistání je delší, aby poskytlo cestujícím dostatek času projít celním a imigračním procesem, než nastoupí na další let.

Co dělat když má let zpoždění?

Kompenzaci za zpožděný let je letecká společnost povinna vyplácet, pokud byl Váš let o více než 3 hodiny opožděn. Výše odškodnění se stanovuje podle délky letu. O náhradu škody lze požádat až 3 roky zpětně. Odškodnění za zpožděný let náleží cestujícímu, který se letu zúčastnil, nikoliv plátci letenky.

Jak požádat o kompenzaci za zrušený let?

Finanční odškodnění u zrušených letů bývá naštěstí snadněji dosažitelnější, než je tomu u zpožděných letů. Jednoduše kontaktujte leteckou společnost s tím, že váš let byl zrušen a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 požadujete úhradu odškodnění v částce odpovídající dle vzdáleností výše.

Jak zrušit letenku?

Letenku můžete stornovat online skrze leteckého dopravce, u kterého byla zakoupena. Můžete se také obrátit na zákaznický servis aerolinky. Aerolinka vám následně řekne, jaká částka vám bude vyplacena (pokud máte na vyplacení nárok, např. nízkonákladové aerolinky mnohdy možnost storna vůbec nemají).

Jak se počítá zpoždění letu?

Doba zpoždění se počítá na základě skutečného času příletu do konečné destinace. Jedná se o moment, kdy se otevřou dveře letadla a cestující začnou vystupovat.

Jak zrusit let?

Letenku můžete stornovat online skrze leteckého dopravce, u kterého byla zakoupena. Můžete se také obrátit na zákaznický servis aerolinky. Aerolinka vám následně řekne, jaká částka vám bude vyplacena (pokud máte na vyplacení nárok, např. nízkonákladové aerolinky mnohdy možnost storna vůbec nemají).

Co je to refundace letenek?

Znamená to tedy, že pokud se rozhodnete v tomto případě nepokračovat v cestě, máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a zároveň Vás letecká společnost musí dopravit zpět do místa, kde Vaše cesta začala.

Jak dlouho trvá refundace?

Refundace z pohledu plátce

Vrácení platby plátci vždy probíhá původní platební metodou. Pokud plátce platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu. Vrácenou platbu obdrží plátce standardně následující pracovní den. V případě zahraničních měn může refundace trvat až několik dní.

Jak dlouho trvá mezipřistání?

Jak dlouho trvá krátké mezipřistání

Krátké mezipřistání často trvá 30 minut u vnitrostátních letů a přibližně hodinu u mezinárodních letů. Mezinárodní mezipřistání je delší, aby poskytlo cestujícím dostatek času projít celním a imigračním procesem, než nastoupí na další let.

Co se děje při mezipřistání?

Mezipřistání: Přestup na letišti, zavazadla… U letů s mezipřistáním hraje hlavní roli, jestli máte všechny lety na jedné rezervaci. Lety mohou operovat různé společnosti. Jedna rezervace: Zavazadla odevzdáte při odbavení a vyzvednete si je na prvním letišti v USA.

Co si můžu vzít do letadla do USA?

Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret – karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Dovoz předmětů v hodnotě do 100 USD je osvobozen od cla.

Kdy mám nárok na kompenzaci za zpoždění letu?

Evropský soudní dvůr dovodil v rozsudku Sturgeon C-402/07 a C-432/07 nárok na finanční kompenzaci v případě zpoždění letu, kdy stavil, že základní podmínkou pro nárok na finanční kompenzaci je, aby toto zpoždění bylo delší než 3 hodiny.

Kdy mám nárok na kompenzaci letu?

Každý cestující má nárok na kompenzaci, pokud se let zpozdí o víc než tři hodiny. Doba zpoždění se počítá na základě skutečného času příletu do konečné destinace. Jedná se o moment, kdy se otevřou dveře letadla a cestující začnou vystupovat.

Jak nechat propadnout letenku?

Ty nejlevnější letenky bohužel většinou stornovat nejdou, respektive je poplatek vyšší, než cena letenky. A tak je rozumnější je nechat propadnout. Letenku můžete stornovat buď online na stránkách letecké společnosti, nebo to vyřídit přes zákaznický servis prodejce.

Kdy lze stornovat letenku?

Letenky je vhodné stornovat alespoň 24 hodin před plánovaným odletem. Pokud se nedostavíte k check-inu, nic se neděje, avšak letenka vám samozřejmě propadne bez nároku na jakoukoliv refundaci. Další z možností, je zakoupení letenky a sjednání pojištění proti storno poplatkům ze zdravotních důvodů.

Co znamená refundace daní?

Refundace je náhrada výdajů, kompenzace obvykle finančních prostředků. Refundaci provádí dlužník směrem k věřiteli. Častým případem je například refundace při vracení zboží do obchodu nebo jeho reklamaci. Refundovat se dá také mzda nebo služba.

Jak požádat banku o vrácení platby Air Bank?

Pokud se platba nevrátí, pošlete nám potřebné údaje zprávou ze svého internetového bankovnictví a my příjemci platby zašleme výzvu k navrácení. Pokud jste platbu posílali z účtu jiné banky, obraťte se na ni. Ta nám pak bude moci poslat výzvu, kterou příjemci předáme.

Co dělat když vám uletí letadlo?

V případě zpožděného letu doporučujeme kontaktovat leteckou společnost, která disponuje veškerými aktuálními informacemi o vašem letu, včetně důvodu a délce zpoždění. Leteckou společnost je možné kontaktovat nejlépe na zákaznické telefonní lince, kterou naleznete zpravidla na internetových stránkách dopravce.