Jaký je nejnižší plat v armádě?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.

Kolik platí armáda?

Platová tabulka pro vojáky – čekatele

Hodnost Základní plat od 1.1.2023
Vojín ve výši minimální mzdy -> 17 300 Kč
Svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 % -> 17 950 Kč
Desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 % –> 18 570 Kč
Četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11 % –> 19 210 Kč
Jaký je nejnižší plat v armádě?

Kolik si vydělá voják v záloze?

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se vyplácí do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů. (Odměna se nedaní.)

Kolik si vydělá americký voják?

Příklady platů

Hodnost Platová třída Měsíční mzda
Major O-4 5 274 – 8 805 $
Brigádní generál O-7 9 668 – 14 446 $
Vojín E-1 1 833 – 3 352 $
Desátník E-4 2 393 – 2 906 $

Mar 21, 2023

Kolik si vydělá hasič?

Většina pracovníků, kteří pracují jako Hasiči , má v roce 2023 plat 13 063 Kč až 27 581 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Hasiči na nejnižší úrovni, je od 13 063 Kč do 25 553 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 13 643 Kč do 27 604 Kč měsíčně.

Jak se dostat do české armády?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Jaký je plat vojáka?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

SLOŽKY PLATU SVOBODNÍK DESÁTNÍK
služební tarif 30 310 Kč 31 890 Kč
výkonnostní příplatek 2 % 606 Kč 636 Kč
stabilizační příspěvek 7 000 Kč 7 000 Kč
celkem hrubý plat 37 916 Kč 39 526 Kč

Jaký plat mají vojáci?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

VOJENSKÁ HODNOST SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ) CELKEM HRUBÝ PLAT
svobodník 30 310 Kč 40 310 Kč
desátník 31 890 Kč 41 890 Kč
četař 33 630 Kč 43 630 Kč
rotný 38 810 Kč 48 810 Kč

Jak se stát majorem?

Když máš maturitu, můžeš být rotmistrem, nadrotmistrem, praporčíkem, nadpraporčíkem nebo až štábním praporčíkem. S bakalářským vzděláním se můžeš stát poručíkem, nadporučíkem nebo kapitánem. A s magistrem, inženýrem nebo doktorátem už u nás můžeš začít i jako major (nábor specialistů)!

Jaký má plat voják?

Základní tarifní plat mají například desátníci 26 260 korun, rotní 32 430 korun, praporčíci 39 640 korun nebo majoři 55 310 korun.

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

  • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
  • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
  • Piloti (109 667 Kč)
  • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
  • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
  • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
  • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jaký je plat učitele?

Vývoj platů učitelů v letech 2015-2022

Kalendářní rok
2021
z toho učitelé SŠ 51 779 Kč
Průměrný plat zaměstnanců VŠ 48 504 Kč
z toho pedagogičtí pracovníci 58 177 Kč

Jaký by měl být voják?

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Jakou skolu musí mít voják?

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. v případě vojenské střední školy zakončované základní vzdělání splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (musíš být trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý a politicky neangažovaný)

Co to je rotmistr?

je nejvyšší poddůstojnická hodnost AČR. V hodnostním kódování NATO odpovídá OR-4. Nejbližší nižší hodností je četař a nejbližší vyšší hodností je rotmistr. V americké armádě odpovídá hodnosti „Staff Sergeant”.

Co obnáší práce vojáka?

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Jak se dostat k armádě?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc.

Jaký plat má advokát?

Advokáti s praxí delší pěti let dostávají mzdové nabídky začínající nejčastěji na 50tisících korun (v Libereckém kraji a na Vysočině od 45 000 Kč, v Praze od 80 tisíc). Podle mzdového průzkumu Graftonu mzdy zkušených advokátů dosahují od 65 (Liberec, Jihlava) do 100 tisíc (Brno, Plzeň) až po 180 tisíc korun v Praze.

Jaký je plat ředitele základní školy?

Kolik vydělává ředitel základní školy v České republice? Pokud se podíváme na ředitel základní školy platové statistiky v České republice během 16. srpna 2023, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 482 892 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 241 Kč za měsíc, 10 060 Kč za týden nebo 251,51 Kč za hodinu.

Co musí splnovat voják?

zdravotní způsobilost. splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!) ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace. složení vojenské přísahy.

Kdo to je rotmistr?

je nejvyšší poddůstojnická hodnost AČR. V hodnostním kódování NATO odpovídá OR-4. Nejbližší nižší hodností je četař a nejbližší vyšší hodností je rotmistr. V americké armádě odpovídá hodnosti „Staff Sergeant”.

Proč jít do armády?

Armáda České republiky, to je respektovaná veličina doma i ve světě. Armáda ČR, to je nejnovější speciální technika a výzbroj. Armáda, to je nadšení, kamarádství a nové výzvy. Armáda, to je jistota stabilního platu.

Jak zní vojenská přísaha?

V českém právu je dále upravena vojenská přísaha, kterou skládá voják ozbrojených sil České republiky: „Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Co dělá četař?

V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s vojenským materiálem, nebo s obsluhou, údržbou a opravami vojenské techniky nebo vojenských technických zařízení a velí vojenským organizačním formacím na úrovni osádky, roje, stanice nebo provozovny.

Jaké povolání nejvíc vydělává?

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)