Jaké jsou nejvyšší platy v armádě?

Svobodník by měl nově měsíčně 30 310, rotný 38 810, kapitán 57 280 a major 64 490 korun. Armádní generál, což je nejvyšší vojenská hodnost, dostane v tarifu 143 850 korun.

Kolik vydelava generál?

Voják

Poručík Armádní generál
1.11.2017 37 310 126 040
1.1.2019 38 060 128 570
1.1.2020 39 560 130 070
1.1.2021* 39 560
Jaké jsou nejvyšší platy v armádě?

Kolik si vydela Zoldak?

Řadový voják bez zkušeností vydělává tak 90 tisíc rublů měsíčně (zhruba 30 tisíc korun; průměrný plat v Rusku je kolem 35 tisíc rublů, zhruba 12 tisíc korun –pozn.

Co musí splnovat voják?

zdravotní způsobilost. splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!) ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace. složení vojenské přísahy.

Jaký má plat voják?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

VOJENSKÁ HODNOST SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ) CELKEM HRUBÝ PLAT
nadrotmistr 44 030 Kč 54 030 Kč
praporčík 46 910 Kč 56 910 Kč
nadpraporčík 50 050 Kč 60 050 Kč
štábní praporčík 64 490 Kč 74 490 Kč

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jaký je plat u policie?

Průměrný plat na pozici. Policista je 54 850 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 307 Kč .

Co obnáší práce vojáka?

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Jak si říct o vyšší plat?

Buďte asertivní, stůjte si za svým názorem. Argumenty pro zvýšení platu – používejte argumenty, které vaši žádost podpoří. Uveďte konkrétní úspěchy, kterých jste dosáhli, kolik jste firmě ušetřili peněz, jakou inovaci jste zavedli, že jste dokončili dodatečné vzdělávání a podobně.

Jak se správně salutuje?

Při pozdravu na místě zdraví voják mimo tvar tak, že se obrátí k osobě, kterou zdraví a zaujme základní postoj. Má-li nasazenu pokrývku hlavy, současně přiloží pravou ruku k pokrývce hlavy (nemá-li nasazenu pokrývku hlavy, přiloží pravou ruku k pravému spánku). Prostředník se dotýká pokrývky hlavy nad spánkem.

Jakou skolu musí mít voják?

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou. v případě vojenské střední školy zakončované základní vzdělání splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (musíš být trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý a politicky neangažovaný)

Jaký je plat hasiče?

Většina pracovníků, kteří pracují jako Hasiči , má v roce 2023 plat 13 063 Kč až 27 581 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Hasiči na nejnižší úrovni, je od 13 063 Kč do 25 553 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 13 643 Kč do 27 604 Kč měsíčně.

Jak se dostat do české armády?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc.

Jaké povolání nejméně vydělává?

Nejhůře placené práce ve mzdové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubé mzdy
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administr., průmysl. a jiných objektech 15 810 Kč
Dělníci v oblasti výstavby budov 15 849 Kč
Číšníci a servírky 15 975 Kč
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (vrátní, strážní…) 16 608 Kč

Jaký je průměrný plat učitele?

Průměrný plat učitele v ČR

Podle statistik Ministerstva práce asociálních věcí byl průměrný hrubý měsíční plat učitelů v roce 2021 ve výši 37267 Kč. Tento průměr zahrnuje učitele na všech typech škol a různých stupních vzdělání.

Co to je rotmistr?

je nejvyšší poddůstojnická hodnost AČR. V hodnostním kódování NATO odpovídá OR-4. Nejbližší nižší hodností je četař a nejbližší vyšší hodností je rotmistr. V americké armádě odpovídá hodnosti „Staff Sergeant”.

Jak zní vojenská přísaha?

V českém právu je dále upravena vojenská přísaha, kterou skládá voják ozbrojených sil České republiky: „Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Kdy si říct o zvýšení platu?

Obecně se doporučuje požádat o nárůst mzdy o 5 až 10 %. K většímu navýšení je taktické sáhnout zejména, pokud povyšujete nebo dostanete výrazně více zodpovědnosti. Nicméně než půjdete na schůzku se šéfem, vyplatí se také vědět, kolik dostávají lidé na vaší pozici a s vaší praxí v regionu. Netahejte informace z kolegů.

Jak vyjednat lepší plat?

Na vyjednávání o platu je nutné se připravit před prvním pohovorem. Musíte si uvědomit kolik peněz potřebujete pro zaplacení životních nákladů, jaké je aktuálně běžné rozpětí mzdy na danou pracovní pozici a v konkrétní firmě a jak si říct o mzdu, která bude odpovídat vašim požadavkům i možnostem zaměstnavatele.

Kdy voják salutuje?

Tento pozdrav je tradičním projevem vzdávání úcty vůči nadřízeným, vyšším vojenským hodnostem a funkcím, státní vlajce, státní hymně, nejvyšším státním představitelům, případně úcty k zemřelé osobě apod. Konkrétní podrobnosti k přesnému provádění vojenských pozdravů obvykle stanovují vojenské řády a předpisy.

Co nosí vojáci?

Vojákům ve vojenském stejnokroji je zakázáno nosit náušnice (kromě vojákyň), přívěsky, náramky nebo další ozdoby, které by rušily vzhled anebo znevažovaly vojenský stejnokroj. Nadřízený je oprávněn zakázat nošení osobních věcí (prstenů apod.) při zaměstnání z důvodů zajištění bezpečnosti při vykonávané činnosti.

Jak se dostat k armádě?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Jaký by měl být voják?

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Jaký je plat zubaře?

Kolik si vydělá Zubní Lékař ve firmě Úřad práce ČR v lokalitě Česká republika? Průměrný plat Zubní Lékař Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 27 838Kč, což je 19 % pod celostátním průměrem.

Jaké jsou hodnosti v armádě?

ČSLA

 • mužstvo: vojín, svobodník.
 • poddůstojníci: desátník, četař, staršina (do roku 1958)
 • praporčíci: rotný, rotmistr (od roku 1958), nadrotmistr (od roku 1958), podpraporčík, praporčík, nadpraporčík.
 • důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník.