Jaká je nejnižší hodnost v armádě?

desátník (des.) četař (čet.

Jaká je nejvyšší hodnost v armádě?

Armádní generál je generálská vojenská hodnost používaná armádami některých států. Jde o nejvyšší hodnost, pouze v armádách užívajících hodnost maršála je druhou nejvyšší.

Jaká je nejnižší hodnost v armádě?

Jak fungují hodnosti v armádě?

Důstojníci: podporučík (ppor.), poručík (por.), nadporučík (npor.), kapitán (kpt.), štábní kapitán (škpt.), major (mjr.), podplukovník (pplk.), plukovník (plk.) Generálové: generál (gen.), brigádní generál (brig. gen.), divizní generál , armádní generál (arm.

Jaká je první důstojnická hodnost?

Důstojnické hodnosti jsou rozděleny na nižší a vyšší. Nižší důstojnické hodnosti jsou zpravidla stupně poručík, (v ČR kromě armády též podporučík) až kapitán. Vyšší důstojnické hodnosti jsou pak major (dříve též štábní kapitán) až plukovník.

Kolik hvězd má generálmajor?

Tohoto označení se užívalo od roku 1980 až do 2002. Nicméně i v té době bylo během zahraničních misí využíváno označení „Generalmajor“. Na výložkách jsou tradičně používány šesticípé hvězdy, které symbolizují protěž alpskou (Leontopodium alpinum).

Jaké jsou hodnosti v armádě?

ČSLA

 • mužstvo: vojín, svobodník.
 • poddůstojníci: desátník, četař, staršina (do roku 1958)
 • praporčíci: rotný, rotmistr (od roku 1958), nadrotmistr (od roku 1958), podpraporčík, praporčík, nadpraporčík.
 • důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník.

Jak zní vojenská přísaha?

V českém právu je dále upravena vojenská přísaha, kterou skládá voják ozbrojených sil České republiky: „Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Jak získat vyšší hodnost?

Jmenování do vyšší hodnosti

Voják může být do vyšší hodnosti stanovené pro služební místo jmenován nejdříve dnem zařazení na služební místo, pokud pro ni splnil kvalifikační předpoklady, byl pro ni hodnocen jako způsobilý a v dosažené hodnosti setrval alespoň nejkratší stanovenou dobu.

Kdo to je rotmistr?

je nejvyšší poddůstojnická hodnost AČR. V hodnostním kódování NATO odpovídá OR-4. Nejbližší nižší hodností je četař a nejbližší vyšší hodností je rotmistr. V americké armádě odpovídá hodnosti „Staff Sergeant”.

Jaký je plat vojáka?

MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

SLOŽKY PLATU SVOBODNÍK DESÁTNÍK
služební tarif 30 310 Kč 31 890 Kč
výkonnostní příplatek 2 % 606 Kč 636 Kč
stabilizační příspěvek 7 000 Kč 7 000 Kč
celkem hrubý plat 37 916 Kč 39 526 Kč

Kdy je vojenska Prisaha?

Věrnost České republice odpřísahali mezi kapkami deště V pondělí 13. června 2022 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnila po dlouhé covidové pauze slavnostní vojenská přísaha úspěšných absolventů kurzu základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově.

Na co se přísahá u soudu?

Přísaha účastníka nebo svědka v českém občanském soudním řízení zní: „Přísahám na svou čest, že o všem, nač budu soudem tázán, vypovím úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím. “ Přísaha znalce v českém občanském soudním řízení zní: „Přísahám na svou čest, že posudek podám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. “

Jaké jsou hodností v armádě?

ČSLA

 • mužstvo: vojín, svobodník.
 • poddůstojníci: desátník, četař, staršina (do roku 1958)
 • praporčíci: rotný, rotmistr (od roku 1958), nadrotmistr (od roku 1958), podpraporčík, praporčík, nadpraporčík.
 • důstojníci: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník.

Jaký je plat hasiče?

Většina pracovníků, kteří pracují jako Hasiči , má v roce 2023 plat 13 063 Kč až 27 581 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Hasiči na nejnižší úrovni, je od 13 063 Kč do 25 553 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 13 643 Kč do 27 604 Kč měsíčně.

Jak se dostat do české armády?

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Kdy se skládá vojenská přísaha?

Po absolvování dvouměsíčního základního výcviku u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a prvního měsíce pobytu na Univerzitě obrany studenti vojenského studia skládají vojenskou přísahu.

Jaký je plat vojáků?

Průměrný plat na pozici. Voják je 50 447 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 283 Kč . Průměrná čistá mzda Vojáka vychází na 39 886 Kč.

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jaký je plat u policie?

Průměrný plat na pozici. Policista je 54 850 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 307 Kč .

Jaký by měl být voják?

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Co musí splnovat voják?

zdravotní způsobilost. splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít alespoň výuční list (!) ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace. složení vojenské přísahy.

Co obnáší práce vojáka?

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Jaké povolání nejméně vydělává?

Nejhůře placené práce ve mzdové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubé mzdy
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administr., průmysl. a jiných objektech 15 810 Kč
Dělníci v oblasti výstavby budov 15 849 Kč
Číšníci a servírky 15 975 Kč
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (vrátní, strážní…) 16 608 Kč

Jaký je plat zubaře?

Kolik si vydělá Zubní Lékař ve firmě Úřad práce ČR v lokalitě Česká republika? Průměrný plat Zubní Lékař Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 27 838Kč, což je 19 % pod celostátním průměrem.

Jaký je průměrný plat učitele?

Průměrný plat učitele v ČR

Podle statistik Ministerstva práce asociálních věcí byl průměrný hrubý měsíční plat učitelů v roce 2021 ve výši 37267 Kč. Tento průměr zahrnuje učitele na všech typech škol a různých stupních vzdělání.

Jak dlouho trvá výcvik ve Vyškově?

Kurz základní přípravy AZ (KZP AZ) pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 4 týdnů, ve Velitelství výcviku – Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, zpravidla 4x ročně Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.