Jaké jsou 4 typy přepínačů?

Řazení č. spínač jednopólový … spínač dvoupólový (málo používaný spínač) … třípólový vypínač … hotelový spínač (skupinový) … vypínač sériový "lustrák" … přepínač střídavý "schodišťák" …

Jaké jsou druhy vypínačů?

Druhy vypínačů

 • Jednopólový spínač – také spínač č. …
 • Střídavý přepínač – také spínač č. …
 • Sériový přepínač – také spínač č. …
 • Křížový přepínač – také spínač č. …
 • Dvojitý přepínač střídavý – také spínač č. …
 • Dvoupólový spínač – také spínač č. …
 • Trojpólový spínač – také spínač č.
Jaké jsou 4 typy přepínačů?

Jak poznat typ vypínače?

 1. Jednopólový spínač Slouží např. k ovládání osvětlení z jednoho místa.
 2. Střídavý přepínač S ním lze ovládat osvětlení ze dvou míst. …
 3. Křížový přepínač Pokud potřebujeme ovládat osvětlení z více míst, použijeme křížový přepínač. …
 4. Tlačítko. Tlačítko samo o sobě dokáže spojit obvod jen na tu chvíli, kdy na něj prstem tlačíme.

Co je to vypínač C 6?

6 – střídavý vypínač, schodišťový vypínač Pokud potřebujete ovládat jedno světlo ze dvou míst, budete potřebovat střídavý přepínač řazení 6 (schodišťák, šestka, schodišťový přepínač), a to 2 kusy. Jedná se o jednoduchý přepínač, proto má 3 svorky (jeden přívod a dva výstupy).

Co je křížový přepínač?

Spínač řazení 7 (přepínač křížový) využívá jednu klapku, vždy se vkládá mezi dva přepínače řazení 6, tím umožňuje ovládání jednoho elektrického obvodu ze tří a více míst zároveň. Využívá se zejména v chodbách, ale také v kuchyni či na schodišti – jednoduše všude tam, kde je více vstupů do místnosti.

Jaký je rozdíl mezi tlačítkem a spínačem?

Hlavní odlišnost tlačítka od ostatních spínačů (vypínač, přepínač) je v tom, že nemá aretaci. Po oddálení prstu nebo ruky se vrací do původní polohy. Tlačítka používaná pro ovládání strojů jsou běžně prosvětlená. Prosvětlení signalizuje, že elektrický obvod je pod proudem.

Co to je přepínač?

Přepínač je elektrotechnická součástka fungující na podobném principu jako spínač. Přesněji řečeno: Chová se jako dva spínače s jedním společným vývodem. Při obsluze pohybem jezdce (pohyblivé části) se jeden obvod (L1) sepne (připojí ke společnému vývodu COM) a druhý (L2) rozepne.

Co je vypínač 6 6?

6+6, nazývaný častěji dvojitý schodišťový vypínač, je zdvojenou variantou schodišťového spínače. Klapka je rozdělená (dvojitá) a umožňuje ovládat dvě svítidla ze dvou různých míst. Díky tomu můžete například stisknutím jedné klapky rozsvítit v chodbě, druhou na schodišti a z druhé strany zase obě světla zhasnout.

Co je vypínač č 7?

Spínač č. 7, nazývaný též křížový vypínač, využijete ke spínání elektrického obvodu ze tří a více míst v kombinaci se spínači č. 6. Má dvě dvojice vstupů a výstupů, které jsou funkčně rovnocenné.

Jak poznat schodišťový vypínač?

6 (schodišťový vypínač) Vypínač č. 6, běžně nazývaný schodišťový vypínač, je jednopólový dvoucestný přepínač bez polohy vypnuto. Má jeden společný přívod a dva vývody.

Jak se zapojuje vypínač?

Ve vypínači bývají zpravidla tři kabely – černý nebo hnědý, modrý a žlutozelený. Základním vodičem je vodič černý, který znamená fázi a měl by být spínaný právě tím daným spínačem, na který se zapojuje. Další je nutné zapojit také kabel modrý, který patří na nulovací můstek daného vypínače.

Jak zapojit vypínač na světlo?

Ve vypínači bývají zpravidla tři kabely – černý nebo hnědý, modrý a žlutozelený. Základním vodičem je vodič černý, který znamená fázi a měl by být spínaný právě tím daným spínačem, na který se zapojuje. Další je nutné zapojit také kabel modrý, který patří na nulovací můstek daného vypínače.

Co je dvoupólový vypínač?

Dvoupólový spínač – jeho použití je obdobné jako u jednopólového – slouží k zapínání/vypínání světelného obvodu. Ale POZOR! – vypíná oba póly, tzn. jak fázi, tak pracovní (v sítích TN-S), ochranný (nulový, v sítích TN-C) vodič, a proto je jeho strojek konstrukčně vyřešen jako dva samostatné vypínače s jednou páčkou.

Který vodič je přerušen vypínačem?

Instalace vypínačů

Vždy je třeba ve vypínači přerušovat fázový vodič, tak, aby po vypnutí nebylo na spotřebiči napětí.

Jak zapojit světlo s vypínačem?

Pokud je potřeba připojit jednoduchý vypínač, který má obsluhovat všechny připojené žárovky, k vypínači je potřeba přivést fázový vodič (napájecí) od krabice (rozvodky) a od vypínače vést další fázový vodič ke svítidlům. Toto zapojení je nejjednodušší.

Jak sundat kryt vypínače?

U vypínače se nejprve mírným tahem rukou v horní nebo spodní polovině tlačítka odstraní ovládací kryt. Pod tímto krytem se nachází spojovací plastový díl, který je třeba také vyjmout. K tomu postačí šroubovák, kterým se pootočí a uvolní dvě zajišťovací příchytky v horní nebo spodní části spojovacího dílu.

Co je jednopólový spínač?

jednopólový vypínač

Slouží k ovládání jednoho spotřebiče nebo jedné skupiny spotřebičů z jednoho místa. U dalších spínačů a přepínačů je uvažován jeden spotřebič v daném spínaném obvodu.

Na které straně zásuvky má být fáze?

Nejprve vždy zapojujeme fázový vodič, který má, jak již bylo zmíněno, hnědou (někdy černou) barvu. Pokud se díváme přímo do zásuvky, je to vodič, který zapojujeme k levé zdířce. Dále zapojíme na pravou zdířku světle modrý nulový vodič. Jako poslední připojíme zeleno-žlutý ochranný vodič na středový kolík zásuvky.

Jak poznat fází a Nulák?

Vodič PEN (nulák) bude mít proti radiátoru téměř nulové napětí (záleží čím to měříte), fáze plných 230V. Pokud nejste elektrikář, pamatujte si alespoň toto: Nulák a fáze vypadají na pohled úplně stejně. Liší se pouze na dotek.

Jak demontovat vypínač?

U vypínače se nejprve mírným tahem rukou v horní nebo spodní polovině tlačítka odstraní ovládací kryt. Pod tímto krytem se nachází spojovací plastový díl, který je třeba také vyjmout. K tomu postačí šroubovák, kterým se pootočí a uvolní dvě zajišťovací příchytky v horní nebo spodní části spojovacího dílu.

Jaký je rozdíl mezi Nulákem a zemí?

Slovo "nulák" naznačuje, že takto označený vodič (drát) má stejný potenciál, jako zem. Z fyziky si možná budete pamatovat, že napětí je rozdíl potenciálů. Rozdíl potenciálů mezi "nulákem" a zemí by tedy měl být "nula". Fázový (černý, hnědý, šedý) a střední vodič (modrý) je určen k vedení proudu.

Jak zjistím který drát je fáze?

Nejlepším způsobem jak zjistit zdířku fáze je „fázovka“ . Vypadá jako šroubovák, obsahuje doutnavku a má kovové zakončení. Funguje tak, že kovového zakončení se dotkneme prstem a druhý konec fázovky vložíme do zásuvky. Pokud se doutnavka rozsvítí, pak se dotýkáme fáze.

Jak zapojit zásuvku s vypínačem?

Jak zapojit elektrickou zásuvku s vypínačem?

 1. Nejdříve vypneme jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
 2. Na ochranný kolík zásuvky připojíme žlutozelený vodič. …
 3. Na pravou svorku zásuvky připojíme modrý pracovní vodič (nulák, střední vodič).
 4. Fázový hnědý (případně černý) vodič vedeme na vypínač.

Co znamená modrý kabel?

Vodítkem mohou být tmavé barvy jako černá, hnědá nebo šedá, které představují fázi, tedy fázový vodič, kterým prochází elektrický proud, a modrý – nulový.

Co to je fáze?

Fáze je označení vodiče, svazku vodičů, vývodu, vinutí či jakéhokoliv jiného prvku vícefázové střídavé sítí. Za normálních okolností je pod napětím. V elektrotechnice se jako fáze označují tři silové vodiče, které mají určité střídavé napětí proti střednímu vodiči (v elektrotechnice pojem "pracovní nula").

Co je to Nulák?

Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“. Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm2 u mědi a 16mm2 u hliníku.