Jaká je největší tajná agentura?

Národní bezpečnostní agenturaZkratkaNSAPředchůdceArmed Forces Security AgencyZakladatelHarry S. TrumanVznik4.

Co je rozvědka a kontrarozvědka?

Vojenské zpravodajství se vnitřně člení na Vojenskou zpravodajskou službu (rozvědka, získává informace z ciziny) a Vojenské obranné zpravodajství (kontrarozvědka, která pracuje uvnitř ČR).

Jaká je největší tajná agentura?

Jak se stát členem BIS?

Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení. Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky.

Jaký je rozdíl mezi vojenskou rozvědkou a vojenskou kontrarozvědkou?

Vojenská zpravodajská služba se zabývá obranou státu, zbrojním průmyslem a hlavně podporou bojových operací. Kontrarozvědka zabezpečuje informace, vycházející z území státu. Dalším úkolem kontrarozvědky je chránit státní zájmy, před rozvědkami z jiných států.

Kdo jmenuje ředitele BIS?

Vláda České republiky následně Koudelku opětovně jmenovala řádným ředitelem BIS, a to s účinností od 15. února 2022. V dubnu 2023 vláda opět navrhla jmenovat Koudelku do hodnosti brigádního generála.

Jaká je práce pro BIS?

Aktuálně hledáme uchazeče s vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem pracovat v oblasti získávání a zpracování informací. Uplatnění najdou absolventi, stejně jako odborníci z rozličných oblastí (ekonomie, informační technologie, strojírenství, chemie …) nebo jazykoví specialisté.

Co je to kontrašpionáž?

Kontrašpionážní činnost (kontrašpionáž), tj. získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o jevech, záměrech a činnostech zpravodajských služeb cizí moci či fyzickými či právnickými osobami jednajícími v zájmu cizí moci či jejích zpravodajských služeb.

Co to je BIS?

Bezpečnostní informační služba České republiky | BIS. Bezpečnostní informační služba je kontrarozvědnou zpravodajskou službou s působností na území České republiky. Naším posláním je chránit občany a naši krásnou zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž cizích států.

Kdo kontroluje BIS?

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Službu řídí a kontroluje vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.).

Kdo povoluje odposlechy BIS?

Za činnost BIS odpovídá vláda České republiky, která zároveň koordinuje její činnost.

Kdo je Koudelka?

Michal Koudelka (* 1965) je český zpravodajec, od srpna 2016 ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS), přičemž od srpna 2021 do února 2022 byl vedením BIS pouze pověřený.

Jak se dostat k BIS?

Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení. Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky.

Co je zkratka VKR?

Vojenská kontrarozvědka (VKR) či Hlavní správa VKR (HS VKR) byla československá kontrarozvědná služba v letech 1952–1990 působící jako součást StB v Československé lidové armádě (ČSLA).

Jak pracovat pro BIS?

Pokud Vás zaujala činnost Služby nebo nabízené pozice, dejte nám o sobě vědět. Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení.

Kdo jmenuje šéfa BIS?

V čele Bezpečnostní informační služby stojí ředitel, který je odpovědný vládě České republiky. Ředitel je jmenován vládou, a to po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky příslušném ve věcech bezpečnosti, a odvoláván je rovněž vládou.

Kdo je reditelem BIS?

Michal Koudelka (* 1965) je český zpravodajec, od srpna 2016 ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS), přičemž od srpna 2021 do února 2022 byl vedením BIS pouze pověřený. Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jak funguje BIS?

Úkolem BIS není tedy shromažďovat důkazy umožňující někoho zatknout a dostat před soud, ale o možné hrozbě vědět, včas před ní varovat a vhodnými kroky jí eliminovat. Zákon o zpravodajských službách jednoznačně stanoví, že ukládat Službě úkoly v mezích její působnosti je oprávněna pouze vláda a prezident republiky.

Co je to kontrarozvědka?

Kontrarozvědka je činnost speciálních orgánů státu zaměřená na boj proti špionážním organizacím cizích států. Jako kontrarozvědka je rovněž označována instituce zabývající se touto činností.

Jak se dostat do BIS?

Stačí vyplnit níže dotazník pro uchazeče a připojit k němu životopis a motivační dopis. Na základě těchto dokumentů budete zařazeni do prvního kola výběrového řízení. Práce pro zpravodajskou službu je specifická svým propojením obsahu pracovní náplně s posláním ochrany České republiky.

Co dělá agent?

Agent je používán pro sběr informací výhradně z oblastí, kde BIS ze zákona působí. Služba má zákonnou povinnost svého agenta chránit před vyzrazením a také před újmou na cti, zdraví a majetku, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho prací pro BIS.

Co dělá BIS?

Bezpečnostní informační služba České republiky | BIS. Bezpečnostní informační služba je kontrarozvědnou zpravodajskou službou s působností na území České republiky. Naším posláním je chránit občany a naši krásnou zemi před nejrůznějšími hrozbami od terorismu až po špionáž cizích států.