Jak vypnu SOS na iPhonu 14?

Když Volání podržením a puštěním nebo Volání 5 stisknutími tlačítka vypnete, můžete k volání použít posuvník Tíseň SOS. 1. Sdílení polohy s tísňovými službami závisí na zemi a oblasti a nemusí být dostupné všude.

Jak vypnout SOS na iPhone?

Přejděte do Nastavení > Tíseň SOS. Proveďte kterékoli z následujících akcí: Zapněte nebo vypněte funkci Volání podržením a puštěním: Podržením a puštěním postranního tlačítka a tlačítek hlasitosti můžete zahájit odpočet do zavolání tísňovým službám.

Jak vypnu SOS na iPhonu 14?

Jak vypnout iPhone 14 plus?

Restartování iPhonu

 1. Podržte boční tlačítko spolu s libovolným z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
 2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne. …
 3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte boční tlačítko (na pravé straně iPhonu), dokud se nezobrazí logo Apple.

Jak vypnout iOS 16?

Odstranění beta verze iOS nebo iPadOS

Zařízení se systémem iOS 16.4 nebo iPadOS 16.4 a novějším: Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru > Aktualizace betaverzí a klepněte na Vypnuto. Zařízení se systémem iOS 16.3.1 nebo iPadOS 16.3 a starším: Přejděte do Nastavení > Obecné > VPN a správa zařízení.

Jak vypnout iPhone pomocí tlacitek?

Pokud iPhone nereaguje a nedaří se vám ho vypnout a zapnout, zkuste ho nuceně restartovat.

 1. Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti a hned ho zase pusťte.
 2. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a hned ho zase pusťte.
 3. Podržte postranní tlačítko.
 4. Když se na displeji objeví logo Apple, postranní tlačítko pusťte.

Jak vypnout SOS?

Jak vypnout funkci Tísňové SOS

 1. Krok ​1. Otevřete nabídku Nastavení.
 2. Krok​ 2. Klepněte na položku „Bezpečnost a nouzové situace“ v nabídce Nastavení.
 3. Krok​ 3. Klepněte na možnost „Tísňové SOS“.
 4. Krok​ 4. Klepnutím na přepínač možnost Tísňové SOS zapněte nebo vypněte.

Jak vypnout tíseň SOS?

Když odpočet spustíte omylem, můžete ho zrušit. Na iPhonu 8 nebo novějším uvolněte boční tlačítko a tlačítko hlasitosti, než odpočítávání skončí.

Jak restartovat iPhone 14?

Jak na to

 1. Stiskněte a ihned pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti.
 2. Následně vykonejte to samé s tlačítkem snížení hlasitosti.
 3. Pak ihned stiskněte a podržte boční tlačítko (vpravo nahoře), dokud se nezobrazí logo Apple (poté tlačítko pusťte).

Jak nastavit automatické vypnutí iPhone?

Čas, po kterém se iPhone automaticky zamkne, si můžete nastavit. Přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas > Uzamčení a vyberte časový interval.

Co delat kdyz nemám iOS 16?

Když zařízení nepodporuje nový software

Zkontrolujte, jestli je model vašeho iPhonu nebo iPadu na seznamu zařízení kompatibilních s nejnovější verzí iOS nebo iPadOS. Aktualizujte na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS která je pro vás dostupná.

Jak vynutit restart iPhone?

Vynucený restart iPhonu

 1. Stiskněte a hned pusťte tlačítko zvýšení hlasitosti.
 2. Stiskněte a hned pusťte tlačítko snížení hlasitosti.
 3. Podržte postranní tlačítko.
 4. Když se na displeji objeví logo Apple, tlačítko pusťte.

Jak vypnout iPhone bez tlacitek?

Jak vypnout zařízení bez použití bočního tlačítka? Stačí otevřít Nastavení, zde kolonku Obecné. V této sekci slidneme až dolů a zvolíme poslední možnost – Vypnout. Po kliknutí na tohle tlačítko se nám zobrazí klasické rozhraní pro vypnutí iPhonu, jako kdybychom přidrželi boční tlačítko.

Jak vypnout SOS na telefonu?

Vypnutí tísňových funkcí

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Bezpečnost a stav nouze Tísňové volání.
 3. V sekci Jak to funguje klepněte na ikonu Nastavení.
 4. Klepněte na Vypnout tísňové funkce.

Co je SOS tlačítko na mobilu?

SOS tlačítko slouží k okamžitému přivolání pomoci a disponují jim především telefony pro seniory. Uživatel mobilu si nastaví jedno nebo více telefonních čísel (dle specifikací jednotlivých modelů), na které po stisknutí tlačítka automaticky začne volat nebo zašle SMSs předdefinovaným textem.

Jak funguje SOS iPhone?

Jak to funguje

Pokud se ve stavovém řádku iPhonu zobrazí SOS, znamená to, že pro tísňová volání je k dispozici mobilní síť. Můžete si taky přidat nouzové kontakty. Až hovor na tísňovou linku skončí, iPhone vašim nouzovým kontaktům automaticky pošle textovou zprávu – pokud mezitím odesílání nezrušíte.

Jak vypnout krizovou situaci iPhone?

V pravém horním rohu klikněte na „Upravit„. Klikněte na položku „Vyzvánění„. Zde aktivujte funkci „Krizová situace„. Pokud chcete, aby vás iPhone upozorňoval i na SMS, aktivujte funkci i u položky „Zvuk SMS„.

Jak vypnout iPhone 14 pro max?

Vypnutí iPhonu

iPhone s Face ID: Stiskněte současně postranní tlačítko a libovolné tlačítko hlasitosti a podržte je, dokud se neobjeví jezdce. Potom přetáhněte vypínací jezdec. iPhone s tlačítkem plochy: Stiskněte a podržte boční tlačítko.

Jak odblokovat zablokovaný iPhone?

Přihlaste se pomocí Vašeho Apple ID. Vyberte aplikaci Najít iPhone. V seznamu Všechna zařízení vyberte zablokovaný iPhone, který chcete vymazat a klikněte na Smazat iPhone. Nyní můžete iPhone buď obnovit ze zálohy, nebo nastavit jako nový.

Jak nastavit vypnutí aplikace?

Ukončení aplikací spuštěných na pozadí:

 1. Dvojitým přejetím prstem z horní části obrazovky dolů otevřete Rychlé nastavení.
 2. Zobrazení počtu aktivních aplikací spuštěných na pozadí: Vlevo dole klepněte na # aktivní aplikace. …
 3. Jednotlivé aktivní aplikace zavřete klepnutím na Zastavit.

Jak vypnout automatický jas?

Jak zapnout nebo vypnout automatický jas:

 1. V aplikaci Nastavení klepněte na Usnadnění.
 2. Klepněte na Displej a velikost textu.
 3. Přejeďte na možnost Automatický jas a klepnutím tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Jak mít iOS 16?

Aktualizace na iOS 16 nebo iPadOS 16

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.
 2. Klepněte na Nainstalovat.

Jak se aktualizuje iOS 16?

Přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru. Klepněte na Automatické aktualizace a pak zapněte volbu Stahovat aktualizace pro iOS. Zapněte volbu Instalovat aktualizace pro iOS. Vaše zařízení se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

Jak se dostat do telefonu bez hesla iPhone?

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, přepněte iPhone pomocí počítače do režimu zotavení. Režim zotavení umožní vymazat iPhone, čímž získáte přístup k jeho opětovnému nastavení. Po vymazání iPhonu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy.

Jak vypnout iPhone bez dotyků?

podržte tlačítko Vypnout/Zapnout (boční tlačítko na nákresu níže) dokud se neobjeví na displeji posuvník. jakmile se posuvník objeví, přetáhněte jej vpravo ("slide to power off"). Tak zařízení vypnete.

Co dělat když mi zamrzne iPhone?

Na iPhonu 8 nebo novějším, včetně iPhonu SE (2. a 3. generace)

 1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti.
 2. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti.
 3. Podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte logo Apple.
 4. Pokud se telefon nezapne, podle těchto kroků zkontrolujte hardware a nabijte telefon.

Jak vypnout SOS na mobilu?

Vypnutí tísňových funkcí

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Bezpečnost a stav nouze Tísňové volání.
 3. V sekci Jak to funguje klepněte na ikonu Nastavení.
 4. Klepněte na Vypnout tísňové funkce.