Jak vrátím obrazovku displeje do normálního stavu?

Klávesové zkratky pro otáčení displejeCTRL + ALT + šipka nahoru – převrátí obrazovku do standardní pozice,CTRL + ALT + šipka dolů – převrátí obrazovku vzhůru nohama (o 180 stupňů),CTRL + ALT + šipka doleva – převrátí obrazovku o 90 stupňů doleva,CTRL + ALT + šipka doprava – převrátí obrazovku o 90 stupňů doprava.

Jak vrátit otočenou obrazovku?

Ujistěte se, že jste na kartě Klávesové zkratky. Zapněte nebo Vypněte možnost Povolit systémové klávesové zkratky. V rozevírací nabídce vyberte, jestli chcete pro otáčení obrazovky používat klávesovou zkratku Ctrl + Alt nebo Ctrl + Shift.

Jak vrátím obrazovku displeje do normálního stavu?

Jak nastavit druhou obrazovku jako hlavní?

V nastavení Windows (kde jinde). Nastavení -> Systém -> Obrazovka -> vyber ten monitor který chceš udělat hlavní -> sjeď dolů v nastavení monitoru a zaškrtni volbu Použit tento monitor jako hlavní.

Jak změnit velikost obrazovky?

Zobrazení nastavení zobrazení v Windows

 1. Vyberte Spustit> Nastavení > Zobrazení> systému.
 2. Pokud chcete změnit velikost textu a aplikací, zvolte možnost z rozevírací nabídky vedle možnosti Měřítko. …
 3. Pokud chcete změnit rozlišení obrazovky, použijte rozevírací nabídku vedle možnosti Rozlišení zobrazení.

Jak zmensit obrazovku na monitoru?

Velikost obrazu na monitoru, třeba pokud jej máte moc roztažený, lze upravit jednoduše pomocí klávesových zkratek.

 1. Držením CTRL a stiskem + (plus) zvětší velikost obrazu.
 2. CTRL a – (minus) zmenší roztažený obraz na monitoru.
 3. CTRL a 0 (nula) jej vrátí na výchozí hodnoty.

Kde najdu otočení obrazovky?

Chcete-li nastavení automatického otáčení změnit, postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Vyberte Automatické otočení obrazovky.

Jak otočit obrazovku ve Windows?

Změna orientace obrazovky v režimu plochy

Orientaci obrazovky změňte pomocí nastavení systému Windows. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení. V nabídce Nastavení klikněte na možnost Systém. Klikněte na rozevírací nabídku v části Orientace a vyberte ze seznamu odpovídající možnost.

Jak přepnout druhou obrazovku?

Nastavení dvou monitorů na Windows

 1. Vyberte Start a pak otevřete Nastavení .
 2. V části Systém vyberte Zobrazit . …
 3. V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.
 4. Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Jak přepnout obrazovku?

Mezi režimy zobrazení přepínejte klávesovou zkratkou Win+P .

Stačí zapojit monitor do příslušného portu na počítači a Windows by na něj měl automaticky rozšířit plochu. Nyní můžete přetahovat windows mezi monitory. Pouze obrazovka počítače — Používá se pouze primární monitor (1).

Jak si rozdělit obrazovku?

Stisknutím kláves Win + I otevřete Nastavení (Settings), vyberte Systém (System) a klikněte na možnost Multitasking. Zapněte přepínač Přichytávání oken (Snap windows), klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte šest možností v části Přichytávání oken (Snap windows), tím zapněte funkci rozdělení obrazovky.

Jak oddálit obrazovku?

Postup: stiskneme a podržíme tlačítko CTRL a hýbeme kolečkem myši dopředu pro zvětšení / dozadu pro zmenšení velikosti obrazu.

Jak roztáhnout obrazovku?

Otevřete nabídku Start. Vyberte položku Nastavení. Vyberte položku Obrazovka. Pod položkou Orientace obrazovky vyberte požadovaný úhel natočení.

Jak otočit obrazovku zkratka?

Klávesové zkratky pro otočení obrazovky: CTRL + ALT + šipka nahoru = otočení na šířku (standardní pozice) CTRL + ALT + šipka doprava = otočení na výšku. CTRL + ALT + šipka dolů = otočení na šířku s překlopením.

Jak nastavit Otaceni obrazovky?

1 Klepněte na Další možnosti (tři svislé tečky) v Panelu rychlého nastavení. 2 Klepněte na Upravit tlačítka. 3 Klepněte a podržte ikonu Automatického otáčení a poté ji přetáhněte na požadované místo. 4 Klepněte na Hotovo.

Jak otočit obrazovku Windows 10?

Změna orientace obrazovky v režimu plochy

Orientaci obrazovky změňte pomocí nastavení systému Windows. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení. V nabídce Nastavení klikněte na možnost Systém. Klikněte na rozevírací nabídku v části Orientace a vyberte ze seznamu odpovídající možnost.

Jak nastavit otáčení obrazovky?

Chcete-li nastavení automatického otáčení změnit, postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Vyberte Automatické otočení obrazovky.

Jak mít dvě obrazovky?

Nastavení dvou monitorů na Windows

 1. Vyberte Start a pak otevřete Nastavení .
 2. V části Systém vyberte Zobrazit . …
 3. V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.
 4. Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Jak ve Windows rozdelit obrazovku?

Stisknutím kláves Win + I otevřete Nastavení (Settings), vyberte Systém (System) a klikněte na možnost Multitasking. Zapněte přepínač Přichytávání oken (Snap windows), klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte šest možností v části Přichytávání oken (Snap windows), tím zapněte funkci rozdělení obrazovky.

Jak si nastavit monitor?

Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:

 1. Vyberte Spustit> Nastavení> Zobrazení> systému. …
 2. V části Více zobrazení vyberte ze seznamu možnost, která určí, jak se bude plocha zobrazovat na obrazovkách.
 3. Až vyberete, co vidíte na displejích, vyberte Zachovat změny.

Jak roztáhnout obrazovku na PC?

Pokud chcete přepnout do zobrazení na celé obrazovce, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F1.

Jak vypnout otáčení obrazovky?

Chcete-li nastavení automatického otáčení změnit, postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Vyberte Automatické otočení obrazovky.

Jak vypnout automaticke Otaceni iPhone?

Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Ovládací centrum. Klepněte na tlačítko Zámek orientace na výšku a ujistěte se, že je vypnuté. Otočte iPhone na stranu.

Jak otočit monitor?

Jak otočit obraz na monitoru

 1. Ctrl + Alt + šipka nahoru – výchozí „normální“ orientace obrazu.
 2. Ctrl + Alt + šipka dolů – obraz „vzhůru nohama“ (o 180 stupňů)
 3. Ctrl + Alt + šipka doleva – obraz otočený o 90 stupňů doleva.
 4. Ctrl + Alt + šipka doprava – obraz otočený o 90 stupňů doprava.

Jak vypnout zámek otáčení?

Přejděte do Nastavení > Systém > Displej a zde se nachází možnost uzamknout otáčení displeje.

Jak rozšířit obraz na monitoru?

Zvětšení obrazovky, snížení rozlišení: Stiskněte Ctrl + Shift a +. Zmenšení obrazovky, zvýšení rozlišení: Stiskněte Ctrl+Shift a -. Resetování rozlišení: Stiskněte Ctrl+ Shift+ o.

Jak nastavit více obrazovek?

Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:

 1. Vyberte Spustit> Nastavení> Zobrazení> systému. …
 2. V části Více zobrazení vyberte ze seznamu možnost, která určí, jak se bude plocha zobrazovat na obrazovkách.
 3. Až vyberete, co vidíte na displejích, vyberte Zachovat změny.