Jak se nazývá symbol tečky?

Interpunkce v češtiněZnaménkoNázev.

Jak se píše 3 tečky?

Za každé interpunkční znaménko náleží mezera. Za vypsaným slovem, zkratkou, značkou, číslem nebo členícím znaménkem následuje mezera. Tři tečky nazývané také výpustka zařazujeme na konci věty při nedokončení věty nebo myšlenky. Píšeme bez mezery rovnou za konec věty, za výpustkou již mezeru vkládáme.

Jak se nazývá symbol tečky?

Jak se dělá tečka na klávesnici?

Tečku můžeme zapsat pomocí ASCII tabulky: stiskneme a podržíme tl. levý ALT a zmáčkneme na num. klávesnici čísla 0 1 8 3. Alternativním způsobem zápisu by bylo vyvolání znakové sady UNICODE, zde je kód U+2022.

Jak napsat tlustou tečku?

Klávesová zkratka: LEVÝ ALT + 8226.

Jak napsat velkou tecku?

× PŘES PRAVÝ ALT

Stiskneme pravý Alt (napravo od mezerníku) a nepouštíme ho. Pro napsání × stiskneme tlačítko nalevo od Enteru, s jehož pomocí píšeme klasické kulaté závorky.

Co znamenají tři tečky tetování?

Tři tečky

Zpravidla kolem očí mají více významů: mohou znamenat například napojení na zločinecké organizace. Ve španělských věznicích tři tečky značí „Mi Vida Loca“ v překladu můj šílený život, nebo taky to může být symbol Svaté Trojice. Každopádně i takto malé tetování rozhodně nepodceňovat.

Co znamenají 4 tečky?

1 tečka znamená 30 °C, 2 tečky odpovídají 40 °C, 3 tečky 50 °C, 4 tečky 60 °C, 5 teček odpovídá 70 °C a 6 teček znamená praní na maximální teplotu 95 °C.

Jak se píšou znaky?

Tři základní přístupy jsou psaní pomocí kombinace Alt + Ctrl + “nějaká klávesa“, Shift + “nějaká klávesa“ a Alt + “nějaké číslo“. Poslední jmenovaný způsob se nazývá ASCII, což je prapůvodní znakový kód, který má své uplatnění především u klávesnic s numerickou částí.

Jak se píše US tečkami?

Jak zapsat přehlasované U

V ní je zápis pro malé přehlasované u = ü následující: stiskneme a podržíme tl. ALT a následně na numerické klávesnici namačkáme čísla 0 2 5 2. Nakonec ALT pustíme a objeví se symbol ü. Pokud stejným způsobem namačkáme ALT + 0 2 2 0, objeví se velké přehlasované u = Ü.

Jak se píše krát tečka?

Píše se s mezerou u matematických příkladů, ve významu násobků bez mezery. Pozor na záměnu znaménka × krát s písmenem x. U algebraických výrazů píšeme střední tečku.

Jak napsat vs tečkou?

Zkratky versus

— obojí je správně. Praktičtější je ale používat zkratku vs., protože zkratka v. může zkracovat také viz. Zkratku versus doporučujeme psát s tečkou, tedy nikoli jen vs (bez tečky).

Co znamená pavouk tetování?

Pro někoho může být pavouk (zejména pavučiny) symbolem fyzického, emočního nebo mentálního uvěznění. Protože má pavouk osm nohou je spojen se symbolem nekonečna, cyklů, času, progrese a harmonické rovnováhy. Mezi další symboly tetování pavouka patří: život, vitalita, zdraví a vyzařující energie.

Co znamená středník tetování?

Středník je symbolem současnosti, ale zároveň směřuje do budoucnosti. Může připomínat určitou dobu v životě a zároveň vyjadřovat to, že život stále následuje.

Co znamená 3 tečky?

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.

Jak se jmenují znaky na klávesnici?

Speciální znaky na klávesnici

Název Znak Zkratka
Euro AltGr + E nebo Alt + 0128
Hash (mřížka) # Alt + 35 nebo AltGr + X
Dolar $ Alt + 36 nebo AltGr + ů
Ampersand (anglicky „and znak“) & Alt + 38 nebo AltGr + C

Co to je znak?

Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje. “ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem. Znak je souvislost mezi pojmenováním a významem.

Jak napsat Ü?

(Alternativou je stisknutí kláves pravý <Alt> + <=> a následně daného písmena.) Znaky s dlouhou přehláskou (ő, ű) lze napsat pomocí stisknutí kláves pravý <Alt> + <é> a následně daného písmena. Všechna písmena maďarské abecedy lze (na Macu) napsat na české klávesnici.

Jak se píše US dvojtečkou?

Jak zapsat přehlasované U

V ní je zápis pro malé přehlasované u = ü následující: stiskneme a podržíme tl. ALT a následně na numerické klávesnici namačkáme čísla 0 2 5 2. Nakonec ALT pustíme a objeví se symbol ü. Pokud stejným způsobem namačkáme ALT + 0 2 2 0, objeví se velké přehlasované u = Ü.

Jak se píše 3x?

Jinak mezeru za × píšeme i při udávání rozměrů a poměru, bez mezery píšeme v případě, že se jedná o jedno slovo (20×, 100×). Tuto možnost bychom použili ve větách jako říkala jsem ti to už 100×, vyhrál zlatou medaili, na přechodu se raději 2× rozhlédni.

Jak se píše tečka s čárkou?

Při českém rozložení klávesnice se středník nalézá pod klávesou [Esc]. Při anglickém rozložení se nalézá napravo od klávesy [L]. Nemůžeme-li středník v daném rozložení klávesnice nalézt, můžeme ho zadat přes kombinaci kláves ALT + 59.

Co je to versus?

Versus (latinsky = vůči, proti; obvykle zkracováno: v. nebo vs) je zkratka uváděná mezi stranami sporu.

Kdy se píše mezera za tečkou?

Základním pravidlem je, že před tečkou se nedělá mezera nikdy, a naopak za tečkou (téměř) vždy, např. 1. 8. 2014; fa Koler, s. r. o. Výjimkami jsou zejména tyto případy: www-adresy (např.

Co znamená tetování slza?

Symbol, který je k vidění třeba u zámořských gangů, si podle mladé etnoložky nechávají tetovat i Češi. „Pokud je slza vyplněná, znamená to, že dotyčný spáchal vraždu, pokud slza vyplněná není, jedná se o nedokonanou vraždu.

Co znamená tečka s čárkou?

Středník je druh interpunkčního znaménka, které má podobu čárky, nad kterou je ještě tečka. Slouží k oddělení jednotlivých částí věty, avšak výraznějším způsobem, než je tomu v případě čárky. Je tedy jakýmsi přechodem mezi čárkou a tečkou.

Co znamená pár teček za větou?

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.

Co to je speciální znak?

Speciální znaky jsou znaky, které nejsou obsažené ve vašem rozložení klávesnice. Lze je použít stisknutím kombinace kláves na klávesnici nebo použitím mapy znaků v systému Windows.