Co znamená zvýšení platu o 10 %?

Od 1. ledna 2023 by pak měly vzrůst platové tarify pracovníkům v bezpečnostních složkách o 10 %, to znamená hasičům, policistům a vojákům. Ministr práce a sociálních věcí v červenci navrhoval, že od 1. ledna 2023 by dále měly vzrůst platy o 5 % zdravotníkům, pedagogickým pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Kdo dostane přidáno od ledna 2023?

Na výchovné ve výši 500 korun má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Automaticky ho dostávají například ty ženy, které již důchod pobírají. Samostatná žádost se tedy týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný.

Co znamená zvýšení platu o 10 %?

Kolik se bude přidávat učitelům?

Takže současné tarify vynásobíme koeficientem 41 967/35 597, neboli přidáme 17,89 %, zaokrouhlíme na celé desetikoruny nahoru… a vyjdou možné platy učitelů pro rok 2024.

Co je to valorizace mezd?

Tzv. valorizace mzdy či platu se zaměstnavateli využívá plošnému k dorovnání inflace, která se promítne ve mzdě, platu či odměně za vykonanou práci. Pracovní smlouva je však pouze závazek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jaký je plat soudce?

Základní platy soudců sahají od 100 100 Kč po 329 800 Kč hrubého měsíčně, navíc přičítáme paušální náhrady a případně naturálie.

Jaký je průměrný plat učitele?

Průměrný plat učitele v ČR

Podle statistik Ministerstva práce asociálních věcí byl průměrný hrubý měsíční plat učitelů v roce 2021 ve výši 37267 Kč. Tento průměr zahrnuje učitele na všech typech škol a různých stupních vzdělání.

Jaké budou platy učitelů 2023?

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2023

Stupeň 1. stupeň 4. stupeň
Praxe do 2 let do 19 let
4. třída 15 540 18 300
5. třída 16 860 19 870
6. třída 18 230 21 600

Jak se počítá valorizace?

Důchod se zvyšuje o inflaci, tedy o procentní růst cen zboží a služeb za dané období, a zároveň o polovinu růstu reálných mezd. Většinou se valorizuje základní i procentní výměra. V roce 2021 se zvýšila základní výměra o 60 korun na 3 550 korun měsíčně a procentní výměra o 7,1 procenta vyplacené procentní výměry.

Jak funguje valorizace?

Jak funguje valorizace důchodů v ČR? V České republice se valorizace důchodů provádí každoročně v lednu a její výše se určuje na základě růstu spotřebitelských cen a indexu mezd. Výsledná částka se pak vypočítá jako poměr průměrného růstu spotřebitelských cen a průměrného růstu indexu mezd v předchozím roce.

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jaké vzdělání musí mít soudce?

Předpoklady pro funkci soudce a přísedícího

(2) Soudce mimo splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci musí mít úplné vysokoškolské právnické vzdělání a odbornou justiční zkoušku.

Jaký je plat ředitele základní školy?

Kolik vydělává ředitel základní školy v České republice? Pokud se podíváme na ředitel základní školy platové statistiky v České republice během 16. srpna 2023, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 482 892 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 241 Kč za měsíc, 10 060 Kč za týden nebo 251,51 Kč za hodinu.

Jaký je plat zubaře?

Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Zubní lékaři na nejnižší úrovni, je od 19 013 Kč do 30 569 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 21 805 Kč do 35 779 Kč měsíčně.

Jaký důchod dostane člověk který nikdy nepracoval?

„Lidé, kteří nikdy nepracovali, nemohou získat nárok na starobní důchod. Podmínkou nároku na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku vždy i získání potřebné doby pojištění,“ zdůraznila Buraňová.

Co to je valorizace?

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Valorizace? Valorizace je zhodnocování, zvyšování hodnoty. Označuje kompenzaci dopadu inflace především na nejrůznější druhy dávek a důchodů, popřípadě platů. Valorizace se používá při poklesu kupní síly měny.

Jaká je minimální výše důchodu?

Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a v roce 2023 činí 4 040 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v roce 2023 tedy činí celkem 4 810 Kč.

Co vydělává nejvíce peněz?

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc.

Co nesmí soudce?

Ústavou je výslovně zaručena nezávislost výkonu soudcovské funkce, když nestrannost soudců nesmí nikdo ohrožovat a do jejich činnosti zasahovat. Proto také soudce nemůže být zároveň poslancem či senátorem, nesmí mít žádnou funkci ve veřejné správě a vykonávat řadu jiných činností.

Jak oslovit soudce u soudů?

Soudní i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují pane, paní s připojením funkce či postavení nebo akademického titulu, tedy pane předsedo, paní přísedící. Všem dospělým osobám se vyká. K představitelům soudu mluvte vestoje. Pokud Vám to věk nebo zdravotní stav nedovoluje, požádejte, abyste mohli mluvit vsedě.

Co dělá zástupce ředitele?

Popis pracovní pozice. Zastupování ředitele školy v jeho nepřítomnosti. Zajišťování úkolů pedagogicko-organizačního charakteru z pověření ředitele školy. Řízení a zajišťování hospodářských úkolů ve škole.

Jak dlouho může být ředitel školy?

V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení „funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkursu.

Jaké povolání nejvíce vydělává?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Jak dokoupit roky do důchodu?

Doplacení po nároku na starobní důchod? Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Co dělat když nemám odpracováno 35 let?

Podle druhého odstavce § 29 zákona o důchodovém pojištění máte však nárok na starobní důchod také tehdy, když nesplníte požadovanou dobu pojištění 35 let, za předpokladu, že budete pojištění odvádět nejméně 20 let a dosáhli jste po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk.

Jaké budou důchody v roce 2023?

února 2023. Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra o 2,3 % podle výše důchodu. K úpravě valorizačního mechanismu dojde novelou zákona o důchodovém pojištění. Na základě nových pravidel se v praxi zvýší průměrný důchod o 760 korun a překročí tak hranici 20 tisíc korun.