Co znamená slangové G?

G(old) – zkratka "Old, but gold" – Tedy staré, ale dobré.

Co to je za slovo?

Slovo je nositelem informace s určitým obsahem, vnímané ve formě zvuku (mluvený projev), vizuálně v případě písma (též tisku) i hmatově (tzv. Braillovo písmo) a to ve významu věcném neboli lexikálním, uváděném ve slovníku a/nebo mluvnickém (gramatickém) v případě spojení s dalšími slovy.

Co znamená slangové G?

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co to je lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu)

Co je to Slay?

Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co je to pass?

přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap.

Co je to OMG?

Znamená to: "Ó můj bože!". Má to vyjadřovat překvapenost nebo naštvanost, radost, může se to použit kdykoliv.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co je to flexit?

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to fail?

neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to KK?

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1? Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je to pov?

POV, nebo také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se doslovně dalo přeložit jako úhel pohledu. Tato zkratka je ve fandomu užívána typicky v záhlaví fanfikcí či v autorských poznámkách pro informaci čtenáře, z pohledu které postavy autor příběh vypráví.

Co to je Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to PS?

Postskriptum (z lat. post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to HP?

koňská síla, horsepower

HP (horsepower) neboli koňská síla je starší fyzikální jednotka výkonu. V 18. století ji zavedl James Watt a i přes oficiální jednotku výkonu dle mezinárodní soustavy jednotek fyzikálních veličin, kterou je Watt (W), se dodnes používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů.

Co je to u auta PS?

České pojmenování „koňská síla“ vzniklo prostým překladem z angličtiny, kde se uvádí zkratkou HP (Horsepower). Setkat se však lze také s německou zkratkou PS (Pferdestärke). Jak ale uvidíte níže, každá má jinou hodnotu ve wattech.

Co je to chill?

V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Co je to BHP?

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení především stromálních buněk. Jedná se o nejčastější benigní nádor mužů a jeho prevalence stoupá s věkem. Ve věku šedesáti let má klinické příznaky BHP více než 60 % mužů.

Jak se měří koňská síla?

Metrická koňská síla

Jednotka kp je kilopond. Metrické koňské síle odpovídá jak český kůň (k), dříve též metrický kůň, tak holandská paardenkracht (pk), švédská hästkraft (hk), finská hevosvoima (hv), a norská a dánská hestekraft (hk). Opačný přepočet činí přibližně 1 kW = 1,35962 k.

Co znamená u auta HP?

Koňská síla (značka hp nebo HP, z anglického horsepower) je starší fyzikální jednotka výkonu, původně zavedená Jamesem Wattem. I když je dnes vytlačena jednotkou SI watt, stále se používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů.

Co je to Čilovat?

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co znamená Chilluju?

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co je to PS u auta?

století anglický vynálezce James Watt. V češtině se pro koňskou sílu používá zkratka k (někdy nesprávně ks), anglické označení pro koňskou sílu je hp (horsepower), v Německu se setkáte se zkratkou PS (Pferdestärke). Tato jednotka popisuje výkon, tedy práci vykonanou za určitý čas.

Co znamenaji koně u auta?

Odpověď Dobrý den, koňská síla (značka hp nebo HP, z anglického horsepower) je starší fyzikální jednotka výkonu, která se stále používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů. V češtině se používala také česká zkratka k (kůň), někdy nesprávně i ks (koňská síla).