Co znamená SB v textu?

Sbírka zákonů (zkratka Sb.) je úředním pramenem práva v České republice, resp. úředním, oficiálním publikačním prostředkem primárních pramenů práva v našem prostředí.

Co je to Sb?

Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy. V roce 2000 vznikla samostatná Sbírka mezinárodních smluv (ve zkratce Sb. m. s.), do té doby byly mezinárodní smlouvy promulgovány ve Sbírce zákonů.
CachedSimilar

Co znamená SB v textu?

Co znamenají anglické zkratky?

Formální zkratky v angličtině

Anglické zkratky Nezkrácený tvar Český překlad
i.e. Klikni pro výslovnostid est to je
ID Klikni pro výslovnostidentification identifikace
dept. Klikni pro výslovnostdepartment oddělení (úsek)
kph Klikni pro výslovnostkilometres per hour kilometrů za hodinu

Jak překládat názvy zákonů?

je součástí názvu. Názvy zákonů mají následující strukturu: číslo zákona/rok, ze kterého zákon je, Sb., takže například často zmiňovaný NOZ je zákon č. 89/2012 Sb. Stejně tak jako se v názvu společnosti nepřekládá „a. s.“, nepřekládáme ani Sb.

Co je to zkratka Sth?

jsou to zkratky jako např. : sth= something, sb=somebody,atd..:) Aha, v tom případě by to mohlo být „somewhere“, to druhé mě nenapadá. osf by mohlo být ONESELF.

Co to znamená W?

Co znamená zkratka W/?

Význam: W/ je zkrácený zápis pro anglické slovo "with". With je anglická předložka "s". Například: Meeting w/ John (schůzka s Johnem).

Co znamená v chatu?

pls – Please – Prosím. k – OK. afk – Away From Keyboard – Pryč od klávesnice.

Co je to Cya?

Jde o BS (kecy) a CYA (krýt si záda). Jsou příkladem toho, co bychom mohli nazvat očištěním zkratkou. A Poutníci by na nás byli pyšní. BS je zkratkou pro „bullshit“ a CYA zastupuje „cover your ass“.

Jak se anglicky řekne jednatel?

jednatel

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
jednatel executive director
agent
broker

Kdo přeložil bibli do angličtiny?

William Tyndale (1494, Gloucestershire, Anglie – 1536) byl anglický náboženský reformátor. Významný je především jeho překlad Bible do angličtiny.

Co znamená WYDM?

Zkratka „WDYM“ je anglická zkratka, která označuje pojem „What Do You Mean? “. Překládá se jako „Co tím myslíš?

Co je to zkratka OFC?

Fotbalová konfederace Oceánie (anglicky Oceania Football Confederation známá pod zkratkou OFC) je hlavní řídící organizací oceánského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu. Je jednou ze šesti kontinentálních konfederací pod FIFA. Sdružuje 11 národních fotbalových asociací z Oceánie a 3 přidružené členy.

Co je to aka?

AKA – Also known as

Tato malá kráska odkazuje k jinému jménu či názvu někoho nebo něčeho, často to bývá přezdívka. Asi jako když někdo řekne o svém nedávno narozeném bráškovi: „Tak tohle je náš Edík aka (známý také jako) Stroj na hovínka.

Co je to zkratka PM?

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to MMM?

Informace o zkratce 'mmm'

Nebo taky moc moc moc.

Co je Slaněný vodič?

Vodiče CYA jsou spletené z tenkých měděných drátků a označujeme je jako ✅ slaněné vodiče nebo vodiče s lanovým jádrem. Ohebný slaněný vodič CYA se někdy označuje také jako licna nebo licnový vodič. Slouží jako propojovací vodiče v suchém prostředí, např. k propojení rozváděče.

Co to je Managing Director?

Českým ekvivalentem je generální ředitel nebo jednatel společnosti. Používají se také anglická označení General Manager či Managing Director.

Kdo to je jednatel?

Kdo to je jednatel

Jednatel je manažer společnosti. Můžeme tedy říci ten nejvyšší šéf. Jednatel najímá zaměstnance, podepisuje smlouvy, zmocňuje ostatní podepisovat smlouvy a zastupovat jednatele. Jednatel tedy jedná za společnost, případně najímá ostatní aby jednali za společnost.

Co znamená bible v překladu?

Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia – knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo.

Kdy vznikla bible?

Bible se psala asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l.) a psalo ji asi 40 různých autorů, přesto se v celé Bibli táhne jediné hlavní téma: Ježíš Kristus a spása člověka.

Co to je btw?

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to BRB?

BRB – Be right back

Nemusíte se stresovat – prostě jen dejte tomu druhému vědět, že budete hned zpátky (BRB).

Co to je FR?

Informace o zkratce 'fr'

Popis: Překlad: vážně, opravdu.

Co je to zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to PS?

Postskriptum (z lat. post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.