Co znamená ooc v GTA RP?

OOC (Out of character): Vše co se dozvíte mimo svojí postavu.

Co je Ooc RP?

RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti. OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.

Co znamená ooc v GTA RP?

Jaký je rozdíl mezi Ooc a IČ?

Zkratka anglického výrazu Out of Character (tj. "v rozporu se svou povahou") označuje postavy ve fan tvorbě, které se nechovají v souladu s kánonem. Opakem je termín IC, čili In Character. Výraz OOC se většinou týká drastických a nepravděpodobných změn povahy a chování postavy.

Co znamená IC v RP?

IC. To jest "in character" = v roli. Patří sem vše, co by řekla či věděla vaše postava, a co se v RP hře píše do chatu jako /say, /emote a /yell.

Jak mluvit v GTA RP?

Dalo by se to také nazvat IG a OOG (In Game a Out Of Game) – vše co je IC je to, co se děje ve hře, vše co je OOC je to, co se děje mimo hru. Do IC chatu se píše normálně stisknutím T. IC chat je lokální, tzn. že to, co píšete uvidí jen hráči, co jsou blízko vás.

Co je to ninja Jacking?

Ninja Jacking – Krádež vozidla bez RP. Trolling – Úmyslné provokování hráčů. Streamsniping -Využití streamu/videa v pro účely IC.

Co je to Gross RP?

| GROSS ROLEPLAY |

Stačí informovat všechny zapojené osoby prostřednictvím LOOC chatu. Všichni zapojení musí respektovat vaše rozhodnutí. [3] Je zakázáno hráče mučit způsobem, který by na nich zanechal trvale viditelné následky, které se nedají hrát v RP (např. uřezávat končetiny, vyřezávat nápisy/ornamenty atd.).

Co znamená CK ve fivem?

CK (Character Kill) – zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou. Pro CK je potřeba pádný důvod, který musí být nejdříve schválený vedením.

Co to je role play?

RPG znamená Roleplaying game. Roleplaying game je způsob hraní, ve kterém si přivlastníš roli postavy a snažíš se hrát, jako kdybys ta postava přímo byl/a. Jednáš a přemýšlíš jako ona a někdy tak i mluvíš s ostatními. Je to absolutní vžití se do situace a do konkrétní postavy, kterou si můžeš i sám/sama vytvořit.

Co znamená self CK?

➣ Self CK – Hráč ukončí svůj příběh postavy. Hráč si dáva SelfCK sám, ale musí oznámit CK v ticketu. Hráč musí mít na CK pádny důvod. ➣ Jail CK – Jail CK se uděluje v případě že váš trestní rejstřík je po sloučení všech trestů 100 a více let.

Co znamená Passive RP?

– Passivní RP je důležitou součástí roleplaye bez které se nelze obejít. Jedná se o způsob chování Vašeho charakteru, který se nachází v hustě obydleném městě a je tedy nutné přizpůsobit Vaše činy a rozhodování na základě této skutečnosti.

Co je to Mixing RP?

MIXING- Mluvení OOC věcí v IC CHATU. Například: "Jdu si pro večeři, tak čus za 5 minut jsem zpět a můžeme dál RPit." Musíte si vymyslet nějaký RP důvod proč musíte odejít, například zvednout telefon a zaRPit že vám někdo volá.

Co je to Passive RP?

– Passivní RP je důležitou součástí roleplaye bez které se nelze obejít. Jedná se o způsob chování Vašeho charakteru, který se nachází v hustě obydleném městě a je tedy nutné přizpůsobit Vaše činy a rozhodování na základě této skutečnosti.