Co znamená LOL ve zprávách?

LOL = laugh(ing) out loud.

Co to znamená slovo Lol?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co znamená LOL ve zprávách?

Co je to Rotfl?

Zkratka „ROFL“ označuje pojem „rolling on the floor laughing“, což znamená „klečím na zemi a směju se“.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co je to zkratka ASAP?

2. ASAP – As soon as possible.

Co je to KK?

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1? Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je to zkratka GG?

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Co je to ty?

''označuje adresáta promluvy'' | * | ''odkazuje k věcem rodu mužského neživotného nebo ženského, o kterých je řeč nebo které vyplývají ze souvislostí'' | * | ''akuzativ ukazovací [..]

Co je to zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka SS?

), česky Ochranný oddíl, byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z horlivě oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž. V čele SS v době její největší moci stál Heinrich Himmler jako Reichsführer-SS (říšský vůdce SS).

Co je to Chillovat?

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.

Co to je in?

Předložka. při, v, na čem účastnit se ap.

Co je to zkratka PM?

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je to DM na IG?

Co je to Instagram Direct? Instagram Direct je produkt pro posílání zpráv v aplikaci, který umožňuje soukromou výměnu textů, fotek, příspěvků a příběhů s jednotlivcem i několika lidmi.

Co je to zkratka Ig?

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co to je Chalovat?

Slovesa jsou obvykle flexí přizpůsobována češtině (bešelit = sedět, chalovat = jíst) – v některých případech jsou české koncovky připojovány za romský sufix, jindy přímo za romský kmen.

Co to znamená 24 7?

V některých případech se metonymicky přenáší i na samotnou provozovnu („zajít do nonstopu“). V angličtině se v tomto významu častěji používá označení 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), zatímco nonstop či non-stop se používá spíše v technologických souvislostech.

Co znamená 12 am?

Ante meridiem lat., dopoledne, v anglosaském počítání denních hodin doba od 0:00 do 11:59:59 evropského počítání. Poledne je obvykle 12:00 PM (12:00 AM je obvykle půlnoc).

Co je to direkt?

přímý, přímočarý spojení ap.

Co znamená pište do DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli. Hashtag – slovo nebo fráze označená znakem „#“. Význam slova označeného tímto symbolem je dnes chápán jako forma klíčového slova.

Co to je zkratka DM?

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka FB?

Význam: FB – zkratka pro sociální síť Facebook. Například: "Jseš na FB? Přidej si mě do přátel!"

Co je to Bašavel?

mulo/múlo (duch mrtvého v romské kultuře), či bašavel (romský hudební festival či zábava).

Co znamená slovo čaje romsky?

dcera, děvče jsou nejlepší překlady "čaj, čajori“ do čeština.

Jak se říká čas v angličtině?

Důležitá slovíčka – anglické hodiny

morning – ráno second – sekunda
noon – poledne minute – minuta
afternoon – odpoledne hour – hodina
evening – večer clock – hodiny
bedtime – čas jít spát o'clock – hodin

Co to je DM na IG?

Co je to Instagram Direct? Instagram Direct je produkt pro posílání zpráv v aplikaci, který umožňuje soukromou výměnu textů, fotek, příspěvků a příběhů s jednotlivcem i několika lidmi.