Co znamená LOL od dívky?

LOL. Zkratka LOL znamená laughing out loud, v českém překladu hodně (nahlas) se směju. Tato zkratka se používala už v době předinternetové, ale tehdy znamenala lots of love (hodně lásky) nebo lots of luck (hodně štěstí).

Co to znamená slovo LOL?

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co znamená LOL od dívky?

Co je to Rotfl?

Zkratka „ROFL“ označuje pojem „rolling on the floor laughing“, což znamená „klečím na zemi a směju se“.

Co Znaˇena LOL?

LOL je akronym pro anglické "Laughing Out Loud". Znamená to "směju se, až se za břicho popadám" a používá se v textové internetové komunikaci jako vyjádření pobavení z něčeho. Jedná se o jakýsi internetový slang, vyskytující se jak v diskusních skupinách tak i v běžné emailové komunikaci.

Co je to BRUH?

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co je to KK?

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1? Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co to znamená slovo XD?

Informace o zkratce 'XD'

Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co je to zkratka Lmao?

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy.

Co to znamená?

Význam v češtině označuje: to, co slovo, věta nebo text míní, co vyjadřuje čili referent („význam slova les“) závažnost nějaké události, tématu nebo osoby („významné ochlazení“).

Co to znamená Passnout?

vynechat tah (např. při hraní deskových her apod.) Příklad: „Já to pásnu, naprosto nemám, jak dál táhnout.”

Co to je w?

Co znamená zkratka W/?

Význam: W/ je zkrácený zápis pro anglické slovo "with". With je anglická předložka "s". Například: Meeting w/ John (schůzka s Johnem).

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Co to znamená ?

V západní kultuře znamená zdvižený prostředník vulgární urážlivé gesto. Provádí se tak, že se ukáže vztyčený prostředník, zatímco ostatní prsty jsou sevřené v pěst a otočené dlaní k sobě. Prostředník má symbolizovat penis a skrčené prsty po obou stranách varlata.

Co je to Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co znamená ?

Modré srdce – modré srdíčko symbolizuje přitažlivost a věrnost k sobě navzájem. Znamená také mír, tajemství a naději.

Co znamená ?

Víte, jaký má význam zelená barva ⁉️ Je symbolem přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly.

Co je to Smash?

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co je to Sarpo?

Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených, který je součástí Vězeňského informačního systému (VIS).

Co je to Red Flag?

Překlad "red flag" do čeština. varování, varovné znamení, výstražný signál jsou nejlepší překlady "red flag“ do čeština.

Co znamená když je někdo Pass?

Není to asi jasně ono, ale koneckonců dalo by se to tak pochopit (nech toho, propasuj to, nepokračuj nebo tak nějak). Vlastně to koresponduje s předchozím návrhem, který píše @hop. Pass, anglicky "dále" nebo "další", "hotovo" a tak.

Co je to bachař?

Výklad: Slangově vězeňský dozorce. Panuje názor, že rčení souvisí se jménem obávaného rakouského ministra Alexandra Bacha, který byl představitelem nejtužšího absolutismu.

Co je to trestňák?

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené. Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

Jaké jsou Red Flags?

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentu při provádění Nástroje, které by byly v rozporu se samotným Nařízením nebo s právem Evropské unie a České republiky.

Co znamená red?

Red nebo RED může znamenat: Red (řeka) – červená řeka. RED – Random Early Detection – náhodná počáteční detekce. Red (pivo) – litevské pivo.

Jak se stát dozorcem ve vězení?

Od uchazečů do služebního poměru je vyžadováno splnění podmínek

 1. státní občanství ČR.
 2. ukončené úplné střední vzdělání s maturitou.
 3. velmi dobrý zdravotní stav, zdravotní klasifikace A – schopen bez omezení
 4. morální a trestní bezúhonnost.
 5. psychická a fyzická způsobilost.

Co potřebuju na bachaře?

Služební poměr

 1. občanství České republiky;
 2. věk nad 18 let;
 3. bezúhonnost;
 4. minimálně střední vzdělání nebo střední s výučním listem;
 5. zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
 6. není členem politické strany nebo politického hnutí;