Co se stane po obdržení zelené karty?

Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Co se stane když nemám zelenou kartu?

Jaký hrozí postih? V případě, že zelenou kartu při kontrole nepředložíte (z důvodu, že jste ji zapomněli, nebo není platná), jde o přestupek a policie vám může uložit pokutu do výše 3 000 Kč. Pokud vůz není pojištěn vůbec, hrozí vám i vyšší sankce v podobě několika desítek tisíc korun.

Co se stane po obdržení zelené karty?

Co hrozí za propadlou zelenou kartu?

Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč. Policie poté zkoumá, zda se řidič dopustil pouze zapomenutí zelené karty, a nebo se skutečně jedná o neplatiče.

Co to je hraniční pojištění?

Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Kterou zelenou kartu vozit v autě?

Zelená karta při cestách do zahraničí

Po sjednání a úhradě povinného ručení vždy obdržíte zelenou kartu ve dvou vyhotoveních – originál a duplikát. Při cestách v rámci ČR stačí vozit pouze originál zelené karty. Pokud ale jedete do zahraničí, nezapomeňte si přibalit i duplikát a mít tak u sebe obě vyhotovení.

Co hrozí za jízdu bez pojištění?

Pokud karta není platná a vy právě jedete bez povinného ručení, očekávejte pokutu. Ta je 1 500 Kč na místě nebo 3 000 Kč ve správním řízení. Pokud vůz provozujete dlouhodobě bez povinného ručení a přijde se na to, pak je pokuta vyšší a to v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Jak zažádat o novou zelenou kartu?

Ve skutečnosti ztráta zelené karty žádnou tragédií není. Vše, co potřebujete udělat, je nahlásit to pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřené. Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Co se stane když nemá klient sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla?

Pokud nemáte zákonné pojištění uzavřeno, hrozí vám pokuta tisíc pět se korun až tři tisíce korun. V případě platby pokuty na místě v blokovém řízení nejčastěji tisíc pět set korun. Pokud se jako majitel nepojištěného vozidla dostanete do příkazního řízení, může být pokuta pět tisíc až čtyřicet tisíc korun.

Kde je uvedeno číslo zelené karty?

Kde najdu číslo zelené karty? Číslo zelené karty je desetimístné číslo pojistné smlouvy. Najdete ho hned za kódem pojišťovny.

Kde sjednat hraniční pojištění?

Jak a kde se hraniční pojištění uzavírá? Poskytovatelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů (více o ČKP zde). Uzavřít lze pojištění buď přímo na hranicích při vjezdu do země nebo ve vnitrozemí na určitých pobočkách pojišťovny Kooperativa (jejich seznam najdete zde).

Jak dlouho trvá vyřízení zelené karty?

Při sjednání povinného ručení na našich stránkách obdržíte zelenou kartu v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu ihned po sjednání povinného ručení a provozním zpracování. Originál zelené karty Vám pošleme poštou nejpozději do tří pracovních dnů.

Jak se vyhnout pokutě za neplacení povinného ručení?

Jak se vyhnout pokutě za neplacení povinného ručení

Abyste nemuseli platit pojištění, musíte odevzdat registrační značky nepoužívaného vozidla do depozitu na registru vozidel. Hlídejte si data na smlouvě – jestliže měníte pojišťovnu, nová smlouva musí plynule navazovat na tu předchozí.

Jak získat zelenou kartu v USA?

K získání Zelené karty potřebujete v podstatě jen ohromnou porci štěstí. Každoročně se totiž pod záštitou Ministerstva zahraničí Spojených států amerických koná loterie, kdy je vybráno okolo 50 000 lidí z celého světa, kterým je při splnění dalších podmínek Zelená karta udělena.

Co se stane když nezaplatím pojištění?

V případě, že neuhradíte plnou výši pojistného nebo neuhradíte pojistné včas, budete ze strany pojišťovny upozorněni na lhůtu k doplacení dlužného pojistného. Pokud ani poté nebude pojistné uhrazeno včas, pojištění uplynutím této lhůty zaniká a není již možné dodatečnou platbou po splatnosti pojištění reaktivovat.

Kdy dostanu novou zelenou kartu?

Kdy dostanu zelenou kartu

Originál zelené karty Vám pošleme poštou nejpozději do tří pracovních dnů.

Jak dlouho platí pojištění GAP?

Pod zkratkou GAP najdeme dlouhý a hůře zapamatovatelný název Guaranteed Asset Protection, což lze volně přeložit jako garantovanou ochranu majetku. Základním úkolem tohoto pojistného produktu je uchovat cenu nového vozidla na stejné výši po dobu tří let.

Kde neplati povinné ručení?

Dále jsou v seznamu Ministerstva financí uvedeny tyto státy, kde vám povinné ručení rovněž platí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

Jak chodi zelená karta?

Trvalou zelenou kartu dostanete po zaplacení pojistné smlouvy od nás nebo od Vámi vybrané pojišťovny, a to poštou. Závěrem tedy jen rada – nezapomeňte si ji uložit do auta, abyste ji mohli předložit při silniční kontrole.

Jak zjistit dluh na povinném ručení?

Výši dluhu u ČKP za neplatné povinné ručení si můžete zkontrolovat přímo na webu ČKP v sekci „Moje registrace“. Tak lze získat informace o dluhu, evidenční značce, platnosti povinného ručení a výši dluhu. Bez zaplacení dluhu nebude vaše povinné ručení platné.

Kdy je nutné uzavřít povinné ručení?

Povinné ručení je nutné sjednat k datu, kdy se stanete vlastníkem vozu (uvedenému v kupní smlouvě). Nespoléhejte na pojištění prodávajícího. Pokud ho zruší, vám vznikne nepojištěné období. Nečekejte až na přehlášení v registru vozidel a sjednejte si povinné ručení hned.

Jak se legálně přestěhovat do USA?

Jediné, co jako Evropan ke stěhování do USA za prací potřebujete, je vízum. Dělí se na několik kategorií, které byste si měli prostudovat, abyste se ucházeli o to správné. Více o nich později. Pracovní povolení můžete získat i prostřednictvím Zelené karty (Permanent Resident Green Card).

Co je to Green Card?

Green Card, v překladu Zelená karta – je název, který se používá pro přistěhovalecká víza do USA. Majitel Zelené karty získává právo na trvalý pobyt na území USA a většinu ostatních práv, které mají občané USA, kromě práva volit a být volen.

Kdy zaniká pojistná smlouva?

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění. Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Jak obnovit povinné ručení?

Jak již bylo zmíněno výše, nejlepším postupem, jak změnit pojišťovnu u povinného ručení, je podat výpověď předtím, než se pojištění automaticky obnoví na další rok. Proto je důležité sledovat výroční datum pojistné smlouvy. Určitě jej máte uvedeno na pojistné smlouvě, stejně jako na zelené kartě.

Jak zajistit zelenou kartu?

Není tedy již povinnost vozit s sebou v autě zelenou kartu v papírové podobě (po novu mohla mít i bílou barvu, ačkoliv název byl vždy „zelená karta“). Nyní stačí když předložíte svůj chytrý mobil a kartu ukážete přímo v něm. Je velmi dobrou zprávou, že nemusíte z přihrádky svého vozu lovit zelenou kartu.

Co se rozumí pojištění GAP?

Pojištění Gap se vztahuje na finanční ztrátu, která vznikne Pojištěnému v souvislosti s Pojistnou událostí, za předpokladu, že ke Škodné události dojde v Pojistné době. 2. Rozsah pojištění je definován ve Zvláštních pojistných podmínkách, které se vztahují k příslušnému produktu Gap.