Co jsou to osobní silné stránky?

Silné stránky jsou opory vašeho životopisu. Mohou mít podobu znalostí nebo dovedností, které jste získali, a mohou to být i kvality životopisu samotného, díky nimž se personalista zastaví a všimne si vás. V tomto blogu probíráme všechny typy silných stránek, které byste měli ve svém životopisu uvádět.

Jak odpovedet na slabe stranky?

 1. Jak mluvit o svých slabých stránkách?
 2. Běžné slabé stránky, které byste neměli zmiňovat.
 3. Příklady slabých stránek, které byste neměli zmiňovat.
 4. Upravte svou odpověď dle pozice, na kterou se hlásíte.
 5. Buďte upřímní o svých slabých stránkách, ale postavte je do pozitivního světla.
 6. Buďte konkrétní a uvádějte příklady.
Co jsou to osobní silné stránky?

Co jsou silné stránky člověka?

Příkladem takovýchto silných stránek může být: Zvídavost, Odvaha, Komunikativnost, Smysl pro humor, Energičnost, Empatie, Flexibilita či Rozhodnost. Silné stránky nám pomáhají využívat či rozvíjet další naše schopnosti a dovednosti ať je to vedení porad, programování, vyjednávání či prezentační dovednosti.

Co rict jako slabe stranky na pohovoru?

Jako slabinu můžete uvést i svou cílevědomost. Ačkoli to zní všelijak, opravdu se to cení. Zeptají-li se vás tak na slabé stránky, klidně se rozmluvte o tom, jak vždy zůstanete u projektu tak dlouho, dokud není dokončen. Můžete klidně uvést i důvody proč to tak je.

Jak poznat své silné a slabé stránky?

Jak zjistit své slabé a silné stránky? Zeptejte se ostatních – být objektivní při posuzování sebe sama není jednoduché a lidé mají tendenci se podceňovat či přeceňovat. Zeptejte se proto kolegů či přátel na jejich názor. Zhodnoťte své předchozí pracovní zkušenosti – v čem jste vynikali a co vám naopak příliš nešlo?

Kdy přijít na pohovor?

Ideální je přijít 10 minut před plánovaným termínem pohovoru. Budete mít dostatek času, abyste si zvykli na nové prostředí a seznámili se s firemní kulturou. Pokud jste v sídle dané společnosti ještě nikdy nebyli, naplánujte si cestu den předem. Neponechávejte nic náhodě.

Jak dlouho má trvat pohovor?

Jak dlouho trvá pracovní pohovor

Pracovní pohovor s personalistou trvá většinou 60 minut. Stejně tak i s potenciálním manažerem. Jak personalista, tak i manažer mají seznam otázek, na které se vás chtějí zeptat. Vy máte své otázky, které jste si udělali v rámci své přípravy.

Jaké jsou moje silné stránky?

zdroje, znalosti, schopnosti, organizační kulturu a další, lze považovat z pohledu organizací za silné stránky (Strengths) nebo slabiny (Weaknesses).

Co říci o sobě na pohovoru?

Co chce ale personalista na pohovoru zjistit je:

 1. Vaše relevantní vzdělání a profesní zkušenosti.
 2. Klíčové dovednosti a znalosti, které máte a přímo se vztahují k této příležitosti.
 3. Co hledáte ve své nové roli a čím Vás právě tato nabídka oslovila.

Co je Gallup test?

Společnost Gallup vytvořila testy s názvem ,,Strengthsfinder” – hledání silných stránek. V dnešní době se kurzy dají objednat online i v českém jazyce, ale výsledky jsou stále v angličtině. Výsledky nám ukážou, které jsou naše nejsilnější (dominantní) talenty, ale také ty podpůrné a slabé.

Jak se dělá SWOT?

Pro vypracování SWOT analýzy si vytvořte jednoduchou tabulku rozdělenou do čtyř oddílů – dva řádky a dva sloupce. Můžete pracovat digitálně nebo klidně jen na papíře. Do levé horní části patří silné stránky vaší firmy a pod ně příležitosti. Do pravé horní části náleží slabé stránky a pod ně hrozby.

Co neříkat při pohovoru?

 • 5 nejčastějších chyb v komunikaci uchazeče o zaměstnání
 • 1/ Neznají firmu, kam se hlásí
 • 2/ Chybějící motivace.
 • 3/ Stěžování si na bývalé kolegy/vedoucí/náplň práce.
 • 4/ Výše mzdy v hlavní roli.
 • 5/ Bez otázek na pohovoru.

Na co se neptat na pohovoru?

Na co se neptat v první fázi pracovního pohovoru? Není vhodné se ptát na otázky týkající se délky dovolené, výše platu, firemních benefitů. Pokud se dostanete do užšího kola výběru, na tyto otázky budete tázáni.

Proč právě vy jste tím pravým kandidátem?

Vhodná odpověď – prodávejte své pozitivní vlastnosti a uvádějte konkrétní příklady úspěchů, kterých jste dosáhli – ideálně vše v souladu s požadavky na pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte, že jste připraveni pracovat na plný výkon, že budete plnit úkoly efektivně, samostatně a vše dotahovat do konce.

Jak zjistit na co mám talent?

Na internetu najdeš plno testů, které tvrdí, že ti pomůžou tvůj talent odhalit. Stejně jako další zaručené tipy, tak i testy na talent a nadání stojí z velké míry za prd. Najdou se však i světlé výjimky. Talentové testy, které používá psychologická poradna nebo testy od Gallupu ti mohou ukázat, na co se máš soustředit.

Co je to SWOT?

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod.

Co jsou příležitosti?

Příležitosti představují externí skutečnosti, které mohou firmě přinést úspěch, pokud je dokáže identifikovat a správně využít. Patří sem například technologický vývoj, nenaplněné potřeby zákazníků, módní trendy, daňové úlevy, či oborové standardy.

Jak poznat že pohovor šel dobře?

Blogy

 1. Pohovor trval déle, než jste očekávali. …
 2. Pohovor proběhl formou konverzace, nejednalo se pouze o odpovědi na dotazy. …
 3. Bylo vám řečeno, jaké by byly VAŠE úkoly v této roli. …
 4. Reakce manažera. …
 5. Zaujala Vás nejen role, ale i společnost jako taková …
 6. Dostali jste odpovědi na všechny Vaše otázky.

Jak o sobe mluvit na pohovoru?

Ve vaší odpovědi byste se rozhodně měli zaměřit na to nejdůležitější. Měli byste tak zmínit své pracovní zkušenosti a kvalifikaci, dále zájmy, které můžete s prací provázat, a svoji aktuální situaci – proč si hledáte práci a jakou cestou se ve své kariéře chcete ubírat.

Na co se zaměstnavatel nesmí ptát?

sexuální orientace, náboženství, rasa, politika

Personalista nesmí při pracovním pohovoru zjišťovat, jakou máte sexuální orientaci, zda věříte v Boha a jste členem nějaké církve, stejně tak se nesmí ptát na politické názory, členství v politické straně nebo odborech. Tyto dotazy nemají nic společného s vaší prací.

Co říct při pohovoru?

Co říct na začátku pohovoru

 • Rád/a vás poznávám.
 • Děkuji, že jste si na mě udělali čas.
 • Přečetl/a jsem si popis práce.
 • Zjistil/a jsem si informace o vaší firmě.
 • Rád/a bych se o firmě dozvěděl/a ještě více.
 • Tato práce zní opravdu zajímavě.
 • Popis práce dokonale odpovídá mé kvalifikaci.

Co je to talent?

Talent je rozvinutá úroveň schopností. Jde o schopnost zvládat určitou činnost lépe než průměrně disponovaní lidé. Různí lidé mají talent v odlišných oblastech. Lze proto rozlišovat matematický talent, hudební talent, manuální talent – mimořádnou zručnost – např.

Jak vypracovat SWOT?

Jak připravit SWOT analýzu?

 1. V čem vaše firma vyniká?
 2. Jaké jsou jedinečné dovednosti, které má váš tým?
 3. Jaké máte odborné nebo specializované znalosti?
 4. Jaké máte zkušenosti?
 5. Co děláte lépe než konkurence?
 6. Co vaši zákazníci vnímají jako vaše silné stránky a proč se k vám vracejí?

Co je to marketingový plán?

Marketingový plán je obsáhlý dokument, který nastiňuje způsoby reklamy a marketingových aktivit pro následující rok. Popisuje podnikatelské aktivity podílející se na dosažení určitých marketingových cílů v určitém časovém úseku.

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit?

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Co se říká na pohovoru?

Co říct na začátku pohovoru

 • Rád/a vás poznávám.
 • Děkuji, že jste si na mě udělali čas.
 • Přečetl/a jsem si popis práce.
 • Zjistil/a jsem si informace o vaší firmě.
 • Rád/a bych se o firmě dozvěděl/a ještě více.
 • Tato práce zní opravdu zajímavě.
 • Popis práce dokonale odpovídá mé kvalifikaci.