Co dělat po obdržení zelené karty?

Ztráta zelené karty Vše, co potřebujete udělat, je nahlásit to pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřené. Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Kdy dostanu novou zelenou kartu?

Kdy dostanu zelenou kartu

Originál zelené karty Vám pošleme poštou nejpozději do tří pracovních dnů.
CachedSimilar

Co dělat po obdržení zelené karty?

Jak si stáhnout zelenou kartu?

Aktuální Zelenou kartu si nyní můžete stáhnout ve svém profilu na webu www.leaseplango.cz. Zelenou kartu si můžete jednoduše vytisknout na bílý papír a v této podobě vám bude sloužit jako plnohodnotný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kde najdu na zelené kartě číslo pojistné smlouvy?

Číslo zelené karty pak udává číslo pojistné smlouvy, které najdete pod kódem pojišťovny. Jako řidič máte povinnost vozit ji neustále v autě a v případě silniční kontroly ji ukázat.

Co kdyz v autě nemám zelenou kartu?

Propadlá zelená karta

Pokud máte propadlou zelenou kartu, může si policista při silniční kontrole opět ověřit, zdali je Vaše pojištění platné, popřípadě zaslat požadavek na příslušný úřad, kde danou věc zjistí a v případě nepojištění vozidla s Vámi zahájí řízení.

Jak zažádat o novou zelenou kartu?

Ve skutečnosti ztráta zelené karty žádnou tragédií není. Vše, co potřebujete udělat, je nahlásit to pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřené. Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Jak dlouho trvá zelená karta?

Platnost zelené karty, kterou dostanete okamžitě po sjednání povinného ručení je omezena. Jde pouze o dočasnou zelenou kartu, která má obvykle platnost do jednoho měsíce. Budete tak mít zaručeno, že jste si pojištění zařídili a můžete tedy bez obav s autem na silnici.

Jak získat zelenou kartu v USA?

K získání Zelené karty potřebujete v podstatě jen ohromnou porci štěstí. Každoročně se totiž pod záštitou Ministerstva zahraničí Spojených států amerických koná loterie, kdy je vybráno okolo 50 000 lidí z celého světa, kterým je při splnění dalších podmínek Zelená karta udělena.

Co to je hraniční pojištění?

Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie nebo některého jiného státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Na jakou dobu vystaví pojistitel pojistníkovi zelenou kartu?

Jeden rok. Na sjednanou dobu trvání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bez dalších omezení. Pojistitel uvede v zelené kartě údaj o její časové platnosti. Časová platnost zelené karty se řídí Pravidly pro vydávání a vyplňování zelené karty vydávanými Českou kanceláří pojistitelů.

Co hrozí za jízdu bez pojištění?

Pokud karta není platná a vy právě jedete bez povinného ručení, očekávejte pokutu. Ta je 1 500 Kč na místě nebo 3 000 Kč ve správním řízení. Pokud vůz provozujete dlouhodobě bez povinného ručení a přijde se na to, pak je pokuta vyšší a to v rozmezí od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Jak se legálně přestěhovat do USA?

Jediné, co jako Evropan ke stěhování do USA za prací potřebujete, je vízum. Dělí se na několik kategorií, které byste si měli prostudovat, abyste se ucházeli o to správné. Více o nich později. Pracovní povolení můžete získat i prostřednictvím Zelené karty (Permanent Resident Green Card).

Co je na zelené kartě?

Zelená karta obsahuje informace o stavu vozidla a registrační značce. Případné změny stavu vozidla musí být nahlášeny pojišťovně a následně musí být vystavená nová zelená karta. Všechny země, ve kterých platí zelená karta, jsou vyznačeny na zadní straně dokladu.

Co je to Green Card?

Green Card, v překladu Zelená karta – je název, který se používá pro přistěhovalecká víza do USA. Majitel Zelené karty získává právo na trvalý pobyt na území USA a většinu ostatních práv, které mají občané USA, kromě práva volit a být volen.

Kde sjednat hraniční pojištění?

Jak a kde se hraniční pojištění uzavírá? Poskytovatelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů (více o ČKP zde). Uzavřít lze pojištění buď přímo na hranicích při vjezdu do země nebo ve vnitrozemí na určitých pobočkách pojišťovny Kooperativa (jejich seznam najdete zde).

Kde najdu číslo pojištění odpovědnosti?

Vyplňte číslo pojistky, které najdete na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na zelené kartě.

Co se stane když nemá klient sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla?

Pokud nemáte zákonné pojištění uzavřeno, hrozí vám pokuta tisíc pět se korun až tři tisíce korun. V případě platby pokuty na místě v blokovém řízení nejčastěji tisíc pět set korun. Pokud se jako majitel nepojištěného vozidla dostanete do příkazního řízení, může být pokuta pět tisíc až čtyřicet tisíc korun.

Co se stane když přestanu platit povinné ručení?

Jaká je pokuta za nezaplacené povinné ručení? Za nepojištěné vozidlo můžete od ČKP dostat pokutu až 40 000 Kč. Při způsobené nehodě může ČKP vymáhat až 300 000 Kč. V případě silniční kontroly, kdy nepředložíte zelenou kartu vás čeká pokuta až 3 000 Kč.

Jak dlouho trvá schválení ESTA?

Jak dlouho trvá vyřízení registrace ESTA? Vyplnění formuláře a úhrada poplatku zabere 10-15 minut. Schvalování žádosti ESTA je většinou otázkou vteřin. Jen pokud je nutný ruční zásah úředníka, může se proces protáhnout na pár desítek minut.

Kde začít nový život?

Dejte výpověď a odstěhujte se. Deset zemí, kde je nejlepší začít nový život

 • Panama. International Living Panamu do svého žebříčku zařadila nejen díky přívětivému klimatu, který neohrožují hurikány, jež často trápí Severní i Střední Ameriku. …
 • Kostarika. …
 • Mexiko. …
 • Ekvádor. …
 • Malajsie. …
 • Kolumbie. …
 • Portugalsko. …
 • Peru.

V jakých zemích platí zelená karta?

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Jak legálně žít v USA?

Od roku 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“), v jehož rámci mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

Kde neplati povinné ručení?

Dále jsou v seznamu Ministerstva financí uvedeny tyto státy, kde vám povinné ručení rovněž platí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina a Vatikán.

Jak dlouho platí pojištění GAP?

Pod zkratkou GAP najdeme dlouhý a hůře zapamatovatelný název Guaranteed Asset Protection, což lze volně přeložit jako garantovanou ochranu majetku. Základním úkolem tohoto pojistného produktu je uchovat cenu nového vozidla na stejné výši po dobu tří let.

Jak sepsat záznam o nehodě?

Záznam o dopravní nehodě musí obsahovat tyto informace:

 1. Datum nehody – vyplňte co možná nejpřesněji, datum i čas.
 2. Místo – uveďte místo, kde se nehoda stala, opět co nejpřesněji. …
 3. Zranění – zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo.
 4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech – zaškrtnete, pokud k uvedenému došlo.

Co hrozí za propadlou zelenou kartu?

Pokud řidič nepředloží zelenou kartu při silniční kontrole, hrozí mu bloková pokuta na místě až 1 500 Kč nebo ve správním řízení až 3 000 Kč. Policie poté zkoumá, zda se řidič dopustil pouze zapomenutí zelené karty, a nebo se skutečně jedná o neplatiče.