Znamená certifikát NSF něco?

NSF – National Sanitation Foundation Tato nezisková organizace pro bezpečnost a zdraví v práci založená v USA v roce 1944 testuje, provádí audity a certifikaci výrobků a systémů a zároveň poskytuje školení a řízení rizik.

Co znamená NSF?

Národní vědecká nadace (The National Science Foundation, NSF) je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdrojů. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo také pro jednotlivce (včetně profesorů a postgraduálních studentů).

Znamená certifikát NSF něco?