Na co se záruka nevztahuje?

Které to jsou? Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Na co všechno se vztahuje záruka?

Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let. Rozhodujících je však první rok od prodeje: O jakékoli závadě, která se objeví do jednoho roku, se předpokládá, že existovala už v době prodeje.

Na co se záruka nevztahuje?

Na co se vztahuje záruka mobilu?

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada do 6 měsíců ode dne převzetí, může spotřebitel požadovat výměnu zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

Jaká je záruka na použité zboží?

Záruka na použité zboží dle nového občanského zákoníku

Na POUŽITÉ zboží se záruka dle zákona nevztahuje, avšak platí Práva z odpovědnosti za vady věci (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje.

Na co se vztahuje dvouletá záruka?

Dvouletá záruční doba tak běží zásadně vždy od převzetí prvotního produktu při jeho koupi a při reklamaci se výměnou ani opravou věci neprodlužuje na další dva roky, prodlužuje se pouze úměrně o dobu, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat.

Jaká je záruka na ojetý vůz?

Pokud koupíte auto z autobazaru, tedy od obchodníka s ojetými auty, pak se na auto vztahuje záruka 24 měsíců na skryté vady. Zajímavé je pak stanovení prokazovací povinnosti – ta je do 6 měsíců od koupě na straně obchodníka.

Jak dlouho je záruka na boty?

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (tedy i obuvi) v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku spotřebitelem dle § 2170.

Jak dlouho platí záruka na boty?

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (tedy i obuvi) v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku spotřebitelem dle § 2170.

Jak dlouho je záruka na telefon?

Pro spotřebitele je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 12 měsíců. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna.

Co lze reklamovat?

Reklamovat můžete službu, která byla předmětem smlouvy o dílo, tedy jakoukoli opravu, úpravu a údržbu věci, za předpokladu, že byla podnikatelem provedena vadně. Dílo má vady, když neodpovídá tomu, co bylo ujednáno ve smlouvě.

Co je pouzite zboží?

Použité zboží označuje stav zboží, ve kterém je. Jde hlavně o nošené a nebo používané zboží.

Jaká je záruka na opravu?

Tato vyhláška stanovila ve svém § 6 odst. 1, že „Za opravy vozidel se poskytuje záruka na dobu šesti měsíců ode dne převzetí opraveného vozidla objednatelem.

Jak zjistit jestli je auto v záruce?

Informace z registru vozidel lze získat online zde.

Informace z registru vozidel získáte nejjednodušeji na webu Cebia.com po zadání VIN kódu. Ve výpisu historie vozu získáte data z registru vozidel přehledně zobrazena.

Jak dlouho je záruka na auto?

Záruka se vždy řídí Novým občanským zákoníkem. Při nákupu od profesionálního prodejce mají i ojetá vozidla záruku dva roky. Záruční doba při nákupu od fyzické osoby je pak její délka stanovena na 6 měsíců, a vztahuje jen na tzv. skryté vady (dle § 2100/1 NOZ).

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Jaká je záruka na boty?

Záruka u obuvi ze zákona zaručuje 2 roky od nákupu ochranu zákazníka před vadami materiálu, vadami konstrukce a vadami způsobenými chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na opotřebení vlivem užívání.

Co znamená rozbaleny kuš?

Rozbalené zboží tvoří nové nepoškozené produkty, které jen jednoduše již byly rozbaleny a znovu zabalené většinou do původního balení.

Co je Rozbaleno skladem?

Jedná se o službu, kdy je zboží nabízeno zákazníkovi za výhodnější cenu. Důvodem je, jak název napovídá, že zboží bylo rozbaleno.

Jak dlouho trvá záruka na opravu?

Podle zákona je na opravy záruka 3 měsíce, pokud předpis nestanoví jinou délku, kdy např. u automobilů platí vyhláška, která stanoví 6měsíční dobu.

Jak dlouho je auto v záruce?

Záruka na vozy je tři roky nebo 100 000 km (platí záruka, která vyprší první). Není podmíněna servisováním výlučně u autorizovaných provozoven. Je však potřeba plnit servisní plán včetně ochranných nástřiků proti korozi. Prodlouženou záruku je možné rozšířit až na 5 let/100 tisíc km.

Co je skrytá závada na autě?

Za skrytou se považuje taková vada, o které prodávající kupce neinformoval a kupující ji běžným způsobem nemohl odhalit. Není tedy na pohled zřejmá a projeví se až po nějakém čase používání vozu. Často ovšem pouhých několik dní od prodeje.

Co dělat když mi prodejce nevrací peníze?

Kontaktujte banku. Ve všech předchozích případech platí, že pokud vznikne situace, kdy prodejce spotřebiteli má peníze vrátit – ať už za zboží nedoručené, vrácené, či reklamované -, ale nevrací, je nutné kontaktovat nejprve prodejce s tím, že je v prodlení, a žádat řešení situace, potažmo vrácení peněz.

Co nejde reklamovat?

Reklamaci nemůžete uplatňovat na vadu, na kterou jste byli před nákupem upozorněni nebo kvůli které byl výrobek zlevněn. Reklamovat nelze ani vady, které jste způsobili sami nebo byly způsobeny obvyklým užíváním. Reklamace se zároveň nevztahuje na výrobky, kterým uplynula doba životnosti (například vybití baterie).

Co to je podešev?

Co znamená podešev? Podrážka, gumová vrstva obuvi, která tlumí dopad nohy.

Co znamená na alze pouzite?

Použité zboží u notebooku konkrétně znamená, že ho někdo vrátil v reklamačce kvůli "něčemu" a nepodařilo se pravděpodobně identifikovat závadu, takže ho nešlo zprostředkovaně reklamovat dále výrobci.

Co znamená na alze použité skladem?

Do této kategorie spadá krátkodobě užívané zboží, které následně prošlo důkladnou kontrolou našich odborníků. Zboží zakoupíte za výhodnou cenu. Na Zánovní zboží se u nás vztahuje záruka v délce 21 měsíců. Do této kategorie spadá použité zboží, které je plně funkční a obsahuje vše k jeho plnohodnotnému užívání.