Má certifikace NSF význam?

V důsledku certifikace získávají produkty značku NSF, která spotřebitelům poskytuje záruku, že certifikované produkty byly přísně testovány na shodu se všemi nezbytnými požadavky. Certifikace NSF mimo jiné vyžaduje pravidelné kontroly, aby se ověřilo, že zahrnuté produkty i nadále splňují požadavky NSF.

Co znamená NSF?

Národní vědecká nadace (The National Science Foundation, NSF) je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdrojů. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo také pro jednotlivce (včetně profesorů a postgraduálních studentů).

Má certifikace NSF význam?

Co je to certifikace?

Certifikace – definice

Certifikace je potvrzení "třetí strany", že jsou splněny požadavky např. mezinárodních norem, průmyslových specifikací nebo technických pravidel. Certifikace je založena na posouzení shody, při kterém se kontroluje splnění požadavků.

Kolik stojí certifikace?

Cena certifikace cca 18-30 tis – záleží jaký certifikační orgán si vyberete. Cena dovybavení 0 – XX Kč. Tato částka se odvíjí od toho jak firma funguje, zejména zda dodržuje např. platnou legislativu.

Kdo vydává CE certifikát?

Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

Jak ziskat certifikát CE?

Jak získat označení CE?

 1. zajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.
 2. určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.
 3. sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá: více informací o technické dokumentaci.
 4. vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Co je certifikát ISO 9001?

Co je ISO 9001? Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb.

Jak získat ISO?

Požadavky norem ISO jsou obecně použitelné pro jakýkoliv druh organizace např. výrobní organizace i pro služby. Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou.

Co musí obsahovat certifikát?

Údaje na certifikátu

identifikátor subjektu – znaky, podle kterých lze ověřit identitu držitele certifikátu (jméno a příjmení, fotografie, otisk prstu, výška, barva očí, výrobní číslo apod.) identifikátor autority – označení toho, kdo certifikát vydal (razítko, podpis, označení vydavatele)

Jak ziskat certifikat CE?

Jak získat označení CE?

 1. zajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.
 2. určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.
 3. sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá: více informací o technické dokumentaci.
 4. vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Kdy je potřeba CE?

I když byl výrobek vyroben mimo EHP a spadá do působnosti směrnice vyžadující označení CE, musíte zajistit, aby měl certifikaci. Ne všechny výrobky prodávané v EU však musí mít tuto značku. Vztahuje se na výrobky od elektrických zařízení přes hračky až po ohňostroje či zdravotnické prostředky.

Co je to ISO certifikát?

Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb.

Co je to norma ISO?

Normy ISO stanovují požadavky na kvalitu výrobků, výkon služeb, ale i na systémy řízení a procesy v oblasti technologií, výroby, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, medicíny, dodržování předpisů a bezpečnosti potravin a dalších. Jejich uplatňování má dopad prakticky na každou firmu i domácnost.

Co je to ISO certifikace?

Systém řízení kvality (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací ve 180 zemích po celém světě. ISO 9001 poskytuje rámec řízení jakosti, který mohou společnosti využít k zajištění konzistentní kvality svých produktů a služeb.

Kdo vydává certifikáty?

Certifikační autorita vydává digitální certifikáty, což jsou elektronicky podepsané veřejné šifrovací klíče, které obsahují identifikační údaje svého majitele, za jejichž správnost se certifikační autorita zaručila.

Jak získat certifikát na výrobek?

Jak získat označení CE?

 1. zajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.
 2. určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.
 3. sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá: více informací o technické dokumentaci.
 4. vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Jak ziskat certifikací?

Základní pravidla Pro získání certifikace ATG CERT musíte splnit požadavky příslušného certifikačního programu a podat příslušnou žádost. Podrobnější informace viz Kvalifikační předpisy. Pro podání žádosti o certifikaci použijte prosím příslušný formulář.

Proč mít ISO?

Ano, ISO je mezinárodně uznávaný standard. Například pokud máte ISO 9001, má váš zákazník jistotu, že máte nastavenou určitou úroveň kvality uvnitř společnosti. Takový zákazník pak upřednostní spolupráci se společností, která dodržuje ISO.

Kdo vydává ISO normy?

Normy ISO jsou mezinárodní standardy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (v anglickém originálu International Organization for Standardization), odtud zkratka ISO.

Jak získat certifikát ISO?

Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem.

Kde získat certifikát?

playlist_add_checkJak získat certifikát

Všechny typy certifikátů získáte po jejich vystavení zde: Portál očkování (uzis.cz), nebo přímo z aplikace Tečka. Certifikáty vydané před 1. 6. 2021 již nejsou platné.

Jak vypadá CE certifikát?

Grafická podoba označení CE je dána normou a má být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

Jak dlouho trvá vydání elektronického podpisu?

Jak dlouho trvá získání kvalifikovaného certifikátu? Po doručení objednávky (žádosti) na kontaktní pracoviště poskytovatele je kvalifikovaný certifikát vystaven na počkání.

Co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.

Jak zjistím zda mám elektronický podpis?

Vlastnosti certifikátu lze zobrazit také v úložišti certifikátů. V aplikaci Internet Explorer klikněte na ozubené kolečko NÁSTROJE a dále na MOŽNOSTI INTERNETU. V zobrazeném okně klikněte na záložku OBSAH, dále pak na tlačítko CERTIFIKÁTY. Vlastnosti certifikátu zobrazíte dvojím kliknutím myši na daný certifikát.

Kdo musí mít elektronický podpis?

Zákon vyžaduje užívání uznávaných elektronických podpisů při jednání s orgány veřejné moci či jinou osobou v souvislosti s výkonem jejich působnosti. V případě, že nemáte datovou schránku a chcete v rámci jednání s orgány veřejné moci podepisovat dokument elektronicky, musíte využít uznávaný elektronický podpis.