Který stát má nejhorší ekonomiku?

Žebříček podle HDP parity kupní sílyČína. 30 327 320.Spojené státy americké 25 462 700.Indie. 11 874 583.Japonsko. 5 702 287.Rusko. 5 326 855.Německo. 5 309 606.Indonésie. 4 036 901.Brazílie. 3 837 261.More items…

Kdo je nejbohatší stát?

1. Lucembursko. Pro mnohé to bude překvapení, ale nejbohatší zemí je Lucemboursko (z hlediska HDP na obyvatele).

Který stát má nejhorší ekonomiku?

Jaká je nejvyspělejší země?

Seznam států

Pořadí Stát Rok
1. Spojené státy americké 2020
2. Čína 2020
3. Japonsko 2020
4. Německo 2020

Který stát má nejnižší HDP?

Mnohé z nejmenších ekonomik jsou ostrovy v Oceánii. Kupříkladu Tuvalu má nejmenší HDP ze všech zemí, a to pouhých 64 milionů dolarů. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu by měl být rok 2023 obtížnější než minulý rok.

Co je HDP země?

HDP neboli hrubý domácí produkt je klíčový makroekonomický ukazatel používaný k měření celkové výkonnosti ekonomiky konkrétního státu. Udává se v peněžních jednotkách (pro ČR v Kč), jeho meziroční růst, popř. pokles se uvádí v procentech.

Jaká je nejchudší země na světě?

1. místo – Středoafrická republika. Absolutně nejchudší zemí světa je Středoafrická republika, kde dnes žije více než 4,5 milionu obyvatel. Tento vnitrozemský stát získal nezávislost v roce 1960, celé půl století jeho existence však provází velké ekonomické problémy.

Kdo má největší HDP na světě?

Žebříček podle HDP parity kupní síly

Pořadí Stát v milionech $
1. Čína 30 327 320
2. Spojené státy americké 25 462 700
3. Indie 11 874 583
4. Japonsko 5 702 287

Který stát je největší na světě?

Seznam států světa a závislých území podle rozlohy

Poř. Stát Rozloha (km²)
1 Rusko 17 075 200
2 Kanada 9 976 140
3 Spojené státy americké 9 629 091
Portoriko 9 104

Která země je nejvíce zadlužená?

Státní dluh je na rekordu. Nejvyšší zadlužení má nadále Řecko, a sice 168,3 procenta HDP. Tato země ale zároveň snižuje zadlužení nejrychleji z celé unie – před rokem zadlužení Řecka činilo 189,4 procenta ve vztahu k výkonu ekonomiky.

Jaký stát je nejvíce zadlužený?

Seznam zemí podle zahraničního dluhu

Pořadí Země % HDP
1 Spojené státy americké 137
3 Francie 182
4 Německo 142
5 Japonsko 45

Jaká je životní úroveň v České republice?

Je také členem OECD, kde figuruje ve skupině s ostatními bohatými členy. V roce 2021 byl český HDP na obyvatele v paritě kupní síly 45 094 $; česká ekonomika předběhla v roce 2005 ekonomiku Portugalska, poté Řecka, Kypru, Španělska, Japonska a nyní se blíží úrovni Itálie.

Jaká je nejchudší země v Evropě?

Po vstupu Rumunska a Bulharska do Evropské unie se pořadí nejchudších regionů podstatně změnilo. Mezi deseti nejchudšími regiony je pět regionů z Rumunska a stejný počet z Bulharska, přičemž nejchudší region, rumunský Severovýchod, dosahuje pouze 24 % průměru Evropské unie.

Jaká je nejchudší země v Africe?

Etiopie patří mezi nejchudší země světa – téměř 30 % populace žije pod hranicí chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani psát.

Kdo počítá HDP v ČR?

Hrubý domácí produkt v ČR sleduje Český statistický úřad, který pravidelně (kvartálně) počítá růst nebo pokles HDP. ČSÚ také sleduje, jaká odvětví ekonomiky se na tvorbě HDP v ČR nejvíce podílí. Hlavní podíl na HDP v Česku mají dlouhodobě služby, následuje průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Který stát je nejmenší na světě?

Česko je skoro 4x větší než největší z 10 nejmenších států Evropy.

Pořadí Stát Rozloha
1. Vatikán 0,44 km²
2. Monako 2 km²
3. San Marino 61 km²
4. Lichtenštejnsko 160 km²

Který stát je rozlohou největší v Evropě?

Seznam států kontinentu Evropa podle rozlohy

Stát Hlavní město Rozloha
Rusko Moskva 17 098 200 km2
Turecko Ankara 783 562 km2
Ukrajina Kyjev 603 700 km2
Francie Paříž 551 500 km2

Jak je Cesko Zadluzene?

V roce 2020 vykázalo hospodaření státu deficit 367,4 miliardy Kč a státní dluh činil 2,05 bilionu Kč. Ke konci roku 2021 dosáhl státní dluh 2,47 bilionu Kč, což odpovídá 40,4 % HDP.

Které státy nemají dluh?

Proč? V Evropě existuje jen jediná země, která je úplně bez dluhů. Jde však o stát, který je z hlediska produkce absolutně bezvýznamný. Je to malé Lichtenštejnsko, s 37 tisíci obyvateli.

Kde se nejlépe žije v ČR?

Nejlépe se žije v Říčanech ve středních Čechách, nejhůře v obcích strukturálně postižených regionů Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Druhé pořadí v Indexu si udržela Praha, za kterou se na třetím místě opět umístil Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Jak je Česko bohaté?

Ekonomika Česka
Populace ▲ 10 850 620 (2022)
HDP ▲ $330.483 mld. (nominalní, 2023 odhad) ▲ $537 mld. (PPP, 2023 odhad)
Změna HDP 2,4 % (2022)
HDP na obyvatele ▲ $50,961 PPP (2023)

Jaká je nejchudší země v Americe?

Nejchudší stát USA je Mississippi, kde je HDP pětkrát nižší než ve Washingtonu. Následuje Západní Virginie, Idaho, Jižní Karolína a Arkansas.

Jaká je nejchudší země?

Na konci žebříčku figurují především africké země: Malawi, Kongo, Tanzanie, ale také například Jemen. Nejchudší Malawi má HDP na hlavu pouhých 619 dolarů, tedy jen asi setinu toho, čeho dosahuje první Lucembursko. Tam na jednoho obyvatele připadá přes 70 tisíc dolarů hrubého domácího produktu.

Jaký je nejbohatší stát Afriky?

Nejbohatšími zeměmi kontinentu jsou ropné státy – Alžírsko, Libye a Gabon s diamantovou Botswanou.

Co nám říká HDP?

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp.

Jaké je HDP v ČR 2023?

Prognóza ČNB – léto 2023

2023 2024
Měnověpolitická inflace (%) 10,9 2,1
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) 0,1 2,3
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 6,9 4,8
Měnový kurz (CZK/EUR) 23,9 24,7

Kdo má nejvíc obyvatel na světě?

Seznam

Pořadí Stát / Oblast Počet obyvatel
1. Čína 1 455 595 135
2. Indie 1 420 384 052
3. Spojené státy americké 336 716 340
4. Indonésie 282 149 475