Je v pořádku požádat o zvýšení platu o 10 procent?

V průměru můžete očekávat zvýšení platu o 3 až 10 procent. Při změně zaměstnání očekávají uchazeči často dokonce až 20 procent. Správné načasování a důkladná příprava jsou pro úspěšné vyjednávání klíčové.

Kdy si říct o zvýšení platu?

Obecně se doporučuje požádat o nárůst mzdy o 5 až 10 %. K většímu navýšení je taktické sáhnout zejména, pokud povyšujete nebo dostanete výrazně více zodpovědnosti. Nicméně než půjdete na schůzku se šéfem, vyplatí se také vědět, kolik dostávají lidé na vaší pozici a s vaší praxí v regionu. Netahejte informace z kolegů.

Je v pořádku požádat o zvýšení platu o 10 procent?

Jak si zažádat o zvýšení platu?

Ideální je sjednat si osobní schůzku se svým nadřízeným a požádat o zvýšení platu osobně a v soukromí. Pokud se nenacházíš na stejném místě jako tvůj nadřízený, uskutečněte rozhovor prostřednictvím videohovoru, je-li to možné. Pokud se tomu můžeš vyhnout, nežádej ani o zvýšení platu v e-mailu.

Jak si vyjednat vyšší plat?

10 tipů, jak si vyjednat vyšší plat:

 1. Uvědomte si svoji vyjednávací sílu. …
 2. Pochopte, že většina zaměstnavatelů očekává, že budete vyjednávat. …
 3. Proveďte si průzkum odvětví a společnosti, pro kterou chcete pracovat. …
 4. Požádejte o více, než chcete. …
 5. Nepředpokládejte, že vaše zkušební období vám zaručí vyšší mzdu. …
 6. Vyjadřujte se jasně

Jak si napsat o zvýšení platu email?

Začněte zdvořilým pozdravem a pak přejděte rovnou k věci. Hned na začátku dejte jasně najevo, že máte zájem diskutovat o svém platu, a to bez ohledu na to, zda ve firmě teprve začínáte a chcete diskutovat o nástupním bonusu, nebo už v ní nějakou dobu pracujete.

Jak si říct o povýšení v práci?

Měli byste mít konkrétní představu, jakým směrem se chcete vydat a vědět, jaké úkoly by vás na nové pozici čekaly. Sepište si argumenty pro a proti a připravte se na otázky nadřízeného. Pokud v týmu máte kolegu, který by případně mohl převzít vaši současnou roli, je dobré to také zmínit.

Jaká mzda se uvádí v pracovní smlouvě?

Výši výdělku je možné sjednat buď dvojstranně přímo ve smlouvě, anebo ji stanoví jednostranně zaměstnavatel vnitřním předpisem, mzdovým či platovým výměrem. Výše platu či mzdy tedy není povinnou součástí pracovní smlouvy. Platí však, že odměna musí být sjednána před začátkem výkonu práce.

Jak casto se zvysuje plat?

Zajímejte se, jestli vám plat po zkušebce zvýší

V praxi to bývá docela časté. První tři měsíce berete méně, ale pokud se osvědčíte, hned po zkušební době vám mzdu zvednou. Pokud se na tom na pohovoru domluvíte, ohlídejte si, aby to bylo uvedeno i v pracovní smlouvě.

Jak jednat o platu?

Několik základních pravidel pro úspěšné vyjednávání:

 1. Neuvádějte přesnou částku. Při jednání o platu musíte vystupovat pružně. …
 2. Vždy mluvte o hrubé mzdě.
 3. Uvažujte o platovém vývoji a ne pouze o nástupní mzdě. …
 4. Při určování výše mzdy berte v úvahu i další výhody, které společnost nabízí, a zkuste si je ocenit.

Jak požádat o povýšení?

Měli byste mít konkrétní představu, jakým směrem se chcete vydat a vědět, jaké úkoly by vás na nové pozici čekaly. Sepište si argumenty pro a proti a připravte se na otázky nadřízeného. Pokud v týmu máte kolegu, který by případně mohl převzít vaši současnou roli, je dobré to také zmínit.

Jak získat povýšení?

6 tipů jak dosáhnout povýšení

 1. PRACUJTE NAD RÁMEC VAŠEHO POPISU PRÁCE. Nikdy neříkejte, že něco není vaše práce. …
 2. PRO ÚSPĚCH JE NUTNÉ SE SPRÁVNĚ OBLÉKAT. …
 3. ROZŠIŘUJTE SVÉ ZNALOSTI. …
 4. NAVAZUJTE A UPEVŇUJTE VZTAHY. …
 5. PODPORUJTE SVÉHO ŠÉFA. …
 6. NEBOJTE SE ZEPTAT.

Co musí být uvedeno v platovém výměru?

uvedení platového stupně, v němž je zaměstnanec zařazen; výše platového tarifu zaměstnance; uvedení a výše všech ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu; a. uvedení termínu a místa výplaty platu, ledaže tyto údaje obsahuje smlouva (pracovní či kolektivní) nebo vnitřní předpis.

Co nesmí být v pracovní smlouvě?

Obecně se nedoporučuje zahrnovat do pracovní smlouvy mzdový výměr nebo pracovní náplň zaměstnance. Rozhodně ani s odkazem na to, že mzdový výměr nebo pracovní náplň je „nedílnou součástí pracovní smlouvy“.

Kdo dostane přidáno v roce 2023?

Podle informací od ministra práce, má vláda v plánu další zvýšení platů, až od ledna 2023. To by vláda chtěla plošně zvýšit platy všem státním zaměstnancům minimálně o 5%. Podle předchozích dohod, by se u pracovníků bezpečnostních sborů, měly platy zvyšovat od ledna 2023 o 10%.

Jak si říct o peníze na pohovoru?

Když se personalista zeptá, můžeš mu svoje platové požadavky prostě říct. V tom případě použij rozpětí, kde jako dolní hranici řekneš částku, kterou si myslíš, že je firma ochotná maximálně dát, a horní hranici to plus zhruba dvacet procent.

Jak se při pohovoru zeptat na plat?

Mějte zcela konkrétní představu podloženou daty

Většina lidí, když se jich zeptá personalista, jakou chtějí mzdu, řekne něco v mezích, ve kterých se pohybovali doposud, plus něco navíc. Ale nikde není psáno, že to tak musí být. Změnou práce si můžete polepšit nejen o pět či deset procent, ale i o podstatně víc.

Jak si říct o vyšší pozici?

Měli byste mít konkrétní představu, jakým směrem se chcete vydat a vědět, jaké úkoly by vás na nové pozici čekaly. Sepište si argumenty pro a proti a připravte se na otázky nadřízeného. Pokud v týmu máte kolegu, který by případně mohl převzít vaši současnou roli, je dobré to také zmínit.

Jak povýšit v práci?

Tohle je jeho 9 základních rad, jak se chovat, pokud chcete povýšit i vy.

 1. Nečekejte na odměnu. …
 2. Vychovejte si svého následovníka. …
 3. Nebuďte nenahraditelní …
 4. Buďte připravení …
 5. Sledujte, co se ve vaší firmě děje. …
 6. Pochvalte svého šéfa. …
 7. Neodmítejte nabídky, které přicházejí …
 8. Dejte se dohromady s hvězdou.

Jak reagovat na povýšení?

Je potřeba přijmout zodpovědnost, kterou vám povýšení přineslo. Lidé za vámi budou chodit pro radu, budou potřebovat vyřešení problémů, budou čekat, že se za ně postavíte, když se stane malér. Od toho tu nyní jste. Není potřeba, aby se z vás přes noc stal povýšený šéf, který rozdává jen příkazy a zákazy.

Kdy může zaměstnavatel snížit plat?

To přichází v úvahu zejména tehdy, kdy se změní kvalitativní podmínky rozhodující pro stanovení nebo určení mzdy. Jde např. o změnu složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, snížení obtížnosti pracovních podmínek a zejména – zhoršení pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků zaměstnance.

Jak vypočítat platový výměr?

Výše mzdy uvedená ve mzdovém (či platovém) výměru je pochopitelně mzdou hrubou. Nejde tedy o částku, která vám přistane měsíčně na vašem bankovním kontě. Odečítají se od ní odvody sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmů, která může být případně snížená o slevy na dani.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy?

Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy?

 • Ústní dohoda. …
 • Platnost smlouvy. …
 • Nejdůležitější body pracovní smlouvy. …
 • Lhůty v pracovní smlouvě …
 • Zkušební doba. …
 • Výše mzdy. …
 • Na čem se domluvit předem.

Co je dobré mít v pracovní smlouvě?

V pracovní smlouvě by neměly chybět identifikační a osobní údaje obou smluvních stran. Vždy také musí mít písemnou podobu, a to i kdyby se mělo jednat o práci na dohodu. Jedna podepsaná kopie s datem vyhotovení bude náležet zaměstnanci, druhá zaměstnavateli, který ji musí mít pro případ kontroly vždy na pracovišti.

Jaká je průměrná mzda v České republice?

V 1. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 41 265 Kč, což je o 3 265 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2022.

Kdo je to státní zaměstnanec?

Státním zaměstnancem je podle zákona o státní službě fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5 zákona o státní službě.

Na co se neptat na pohovoru?

Na co se neptat v první fázi pracovního pohovoru? Není vhodné se ptát na otázky týkající se délky dovolené, výše platu, firemních benefitů. Pokud se dostanete do užšího kola výběru, na tyto otázky budete tázáni.