Jaké jsou dobré krátké citáty?

Život je příliš krátký citáty:"Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas věcmi, na kterých nezáleží." – neznámý"Život je příliš krátký na to, aby byl něčím jiným než šťastným." – neznámý"Život je příliš krátký na to, abychom žili s lítostí." – neznámýMore items…

Co se má stát se stane citáty?

Podobné citáty

 • „Co se má stát, stane se, a to nikdo z nás nezmění. …
 • „Co se má stát, to se stane a sebevětší strach nebo úzkost to nezmění. …
 • „Když láska stane se příkazem, Nenávist může se stát potěšením. …
 • „Cokoliv se stane, se stane. …
 • „Jednou se naučíte utéct od problému a stane se to vaším zvykem.
Jaké jsou dobré krátké citáty?

Co je to životní motto?

Motto (též moto) je fráze nebo skupina slov, která vyjadřuje motivaci nebo záměr člověka či skupiny lidí. Motto může být heslo, citát nebo jiná sentence. Používá se v čele uměleckého díla a vztahuje se k základní myšlence tohoto díla.

Co je to láska citáty?

51 zamilovaných citátů o lásce

 • Pro svět můžeš být jedna osoba, ale pro jednu osobu můžeš být celý svět.
 • Láska není o tom, kolikrát řeknete "Miluji tě". …
 • Není to o tom, co vidím. …
 • Láska není něco, o čem se vypráví. …
 • Někoho milovat znamená především přijmout ho takového, jaký je.

Kdo je autorem citátu?

Citát je doslovné znění z díla spisovatele, anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Při citování se uvádí jak autor, tak i dílo, ve kterém se výrok objevil.

Co se má stát to se stane anglicky?

Co se má stát, ať se stane. WHAT NEEDS TO HAPPEN, NO MATTER WHAT HAPPENS.

Co je to štěstí citáty?

Nejlepší citáty o štěstí

 • „V životě je jen jedno štěstí – milovat a být milován. …
 • „Neprosíme o štěstí, jen o trochu méně bolesti. …
 • „Lidé jsou obvykle asi tak šťastní, jak si usmyslí. …
 • „Mnoho lidí ztrácí malé radosti v naději na velké štěstí. …
 • Štěstí spočívá v dostatečném spánku. …
 • „Odvážným štěstí přeje.

Kdo chce hledá způsob kdo nechce hledá důvod?

Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich je autorem mnoha skvělých citátů, aforismů a vyhlášených mouder.

Jaké jsou druhy lásky?

Sedm typů lásky. Která je ta vaše?

 • Eros – láska tělesná Přestože fyzické záležitosti obyčejně vnímáme pouze jako sex, jenom o ten v tomto případě nemusí jít. …
 • Philia – láska platonická …
 • Ludus – láska hravá …
 • Agape – láska duševní …
 • Philautia – sebeláska. …
 • Storge – láska k dítěti. …
 • Pragma – láska osudová …
 • Co si z toho vzít.

Kde je láska tam je život?

Kde je láska, tam je život. Nikdy není příliš pozdě se zamilovat. Ženy byly stvořeny, aby byly milovány, ne proto aby byly chápány. Miluj život, který žiješ.

Co řekl Albert Einstein?

“ „Čím víc se člověk pokouší vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci. “ „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Jak se uvádí citát?

Uvozovky používáme k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků –⁠ z důvodu zachování zřetelnosti textu, nejsou‑li vyznačeny jinak), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod.

Kdo se moc ptá moc se dozví anglicky?

Další známé anglické idiomy a přísloví

Idiom Význam
Curiosity killed the cat Kdo se moc ptá, moc se dozví
Cut the mustard Podat očekávaný výkon (udělat to správně)
Don't beat a dead horse Házet hrách na zeď, zbytečně se snažit
Every dog has his day Na každého se jednou dostane (=každý má aspoň jednu šanci)

Kdo je připraven není překvapen anglicky?

V češtině asi trochu cliché, ale znáte někdo slušný překlad? Better safe than sorry.

Koho zajímáš ten tě vyhledá?

Koho zajímáš, ten tě vyhledá. Kdo tě chce vidět, ten si udělá čas. Kdo tě chce slyšet, ten ti zavolá. Vše ostatní jsou jen výmluvy, které za nic nestojí.

Co řekl John Lennon?

„Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

Kdo ženu má a Nelíbá?

“ „Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. “

Kdo se umí smát?

Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.

Jak se pozná osudová láska?

Pokud si partneři vzájemně a dlouhodobě emočně, fyzicky, nebo jinak ubližují, ale současně bez sebe nemohou být (i přes dramatické okolnosti, násilí, závislosti atd. zůstávají ve vztahu s problémovou osobou) jedná se s velkou pravděpodobností o karmický, čili osudový vztah.

Jak poznat že je to láska?

Jak poznáte, že jste našla pravou lásku?

 1. Důvěra. Kdo opravdu miluje, věří svému partnerovi natolik, že si je jistý, že ho podrží nad vodou, kdykoli to bude potřeba. …
 2. Bezpodmínečnost. …
 3. Společný smích. …
 4. Otevřenost. …
 5. Naslouchání …
 6. Dodávání odvahy. …
 7. Umět spolu mlčet. …
 8. Zbytečná dokonalost.

Jak se řekne anglicky citát?

citáty {mužský rod množné číslo}

excerpts {mn. č.} quotations {mn. č.}

Kdy mluvil Einstein?

Tento geniální fyzik začal mluvit až ve třech letech. Zajíkal se, věty opakoval a mluvil pomalu. Ve škole mu trvalo, než odpověděl na otázku, protože dlouho přemýšlel. Učitelé s ním ztráceli trpělivost, byl pro ně problematickým žákem, který je nedisciplinovaný a neuznává autority.

Jak umrel Einstein?

Zemřel 18. dubna 1955, když odmítl "uměle prodlužovat život" a podstoupit operaci. Během svého života byl dvakrát ženatý (s Milevou Maric (1903 – 1919) a Elsou Lowenthal (1919 – 1936)) ačkoliv manželství a rodina jako taková pro něho nikdy nebyli prioritou.

Jak správně parafrázovat?

U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu. Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí. Lze to udělat kupříkladu tím, že odkazy na bibliografické citace budeme důsledně uvádět vždy na konci parafráze.

Co oči nevidí srdce nebolí anglicky?

What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve about.

Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá?

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Přísloví nás upozorňuje na to, že všechny naše činy mají své následky. Co člověk dělá, to se mu vrátí. Při hlasitém volání do lesa, to v praxi může být třeba rozzlobený hajný nebo lesník, který se objeví.