Jaká jsou 3 nejsilnější zvířata na světě?

Připravili jsme pro vás žebříček nejsilnějších zvířat světa podle toho, jakou sílu dokáží vyvinout na své.1 hroch.2 Orel.3 Anakonda.6 přístřešek.8 Mravenec listonoh.10 Hovnivál.

Kdo je nejsilnější zvíře?

Nejsilnějším zvířetem není však gorila, ale brouk zvaný nosorožík. Jméno tito brouci dostali podle charakteristického rohu, který samci používají v zápasech se svými soupeři. Proporcionálně jsou to vskutku nejsilnější tvorové planety, neboť dokážou zvednout 850násobek své vlastní hmotnosti.

Jaká jsou 3 nejsilnější zvířata na světě?

Co je nejvzácnější zvíře na světě?

Nejvzácnějším savcem světa je jednorohý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus). V kohoutku je vysoký asi 1,5 m a váží 1,4 tun. Populace, tohoto dříve běžně rozšířeného druhu, klesla koncem 20. st.

Jaké je nejoblíbenější zvíře na světě?

Jasný vítěz. Ankety se zúčastnilo 2 000 respondentů a výsledek byl přesvědčivý. Celkem 58 % všech respondentů totiž označilo psy za nejoblíbenější zvířata ze všech. To je o 20 % víc než kočky na druhém místě!

Co je nejnebezpečnější zvíře na světě?

Ano, nejnebezpečnějšími zvířaty světa jsou komáři. Jejich bodavě sací ústní ústrojí samo o sobě samozřejmě člověka nezahubí. Může však na něj přenést tropické smrtelné nemoci, především malárii a horečku dengue. Komáři žijí na všech kontinentech kromě Antarktidy a ročně způsobí asi 750 000 úmrtí.

Jaké je nejtěžší zvíře na světě?

Plejtváci jsou savci, dýchají vzduch a rodí živá mláďata. Jde o největšího a nejtěžšího současného žijícího živočicha a podle dosavadních informací i o nejtěžšího živočicha vůbec. Největší jedinci tohoto obřího kytovce zřejmě dosáhli hmotnosti přes 200 metrických tun.

Které zvíře je nejchytřejší?

Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě. Vykazují různé vzorce chování, které jsou podobné jako u lidí. Delfíní se dokážou zamilovat, což se stalo v jednom z amerických akvárií samci delfína skákavého, který žil v zajetí.

Jaké je nejohroženější zvíře na světě?

Mezi nejohroženější druhy na světě patří mořské želvy nebo tučňáci.

Jaké zvíře je nejmenší na světě?

Bělozubka nejmenší (Suncus etruscus)

Jaké zvíře má největší IQ?

O inteligenci delfínů jste již určitě slyšeli. Mozek delfína je skutečně velký a vypadá, jako by byl spojený ze tří mozků člověka. Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě.

Kdo je nejchytřejší zvíře na světě?

Delfíni společně loví rafinovanými technikami, spolupracují s jinými živočichy i lidmi a zřejmě si i uvědomují, co znamenají čísla. Vědci také tvrdí, že si delfíni uvědomují svou osobnost. V jejich ultrazvukové konverzaci rozeznali, že se jednotlivci oslovují jiným pískotem, jako by každý měl své jméno.

Kdo je největší savec na světě?

Plejtvák obrovský dorůstá maximální délky asi 30,5 až 33,6 metru a váží až kolem 190 tun. Delší tak byli pouze někteří druhohorní sauropodní dinosauři, nebyli ale tak těžcí (hmotnost největších zřejmě nepřesahovala asi 80 až 120 tun).

Které zvíře je nejinteligentnější?

Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě. Vykazují různé vzorce chování, které jsou podobné jako u lidí. Delfíní se dokážou zamilovat, což se stalo v jednom z amerických akvárií samci delfína skákavého, který žil v zajetí.

Kde je uveden seznam ohrožených živočichů?

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (PDF, 420 kB), včetně jejich rozdělení do kategorií ochrany je uveden v příloze II (rostliny) a III (živočichové) vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Co je to ohrožený druh?

Ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou ty, kterým hrozí vyhynutí. Může za to hlavně ztráta přirozeného prostředí, znečištění, klimatická změna a zavlečené nepůvodní druhy.

Jaké zvíře nejchytřejší?

O inteligenci delfínů jste již určitě slyšeli. Mozek delfína je skutečně velký a vypadá, jako by byl spojený ze tří mozků člověka. Vědci mají za to, že delfín je nejchytřejší zvíře na světě. Vykazují různé vzorce chování, které jsou podobné jako u lidí.

Co je nejtěžší zvíře na světě?

Plejtvák obrovský
Čeleď plejtvákovití (Balaenopteridae)
Rod plejtvák (Balaenoptera)
Binomické jméno
Balaenoptera musculus L., 1758

Jaké zvíře je nejtěžší?

Největší suchozemské zvíře na světě | Rekordy přírody

Největším – nejmohutnějším a nejtěžším suchozemským zvířetem je savec z řádu chobotnatců dorůstající až 4 m a hmotnosti kolem 7 tun. Ano, je to slon africký (Loxodonta africana).

Která opice je nejchytřejší?

Nekorunovanými vítězi pomyslného inteligenčního kvízu mezi zvířaty se stali orangutani.

Jaká zvířata žijí v ČR?

Kde se vyskytuje

 • Šelmy Rys ostrovid Vlk obecný Medvěd hnědý Kočka divoká
 • Velcí kopytníci Zubr evropský Divoký kůň Pratur.
 • Ptáci Orel skalní Orel mořský Sokol stěhovavý

Co znamená málo dotčený?

Málo dotčený druh, ve zkratce LC (least concern), je stupeň ohrožení podle červeného seznamu IUCN. Jedná se o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Jaké zvíře má největší jazyk?

Mravenečník velký má nejdelší jazyk ze všech suchozemských savců. Jazyk mravenečníka hřivnatého měří až 88 cm a jedinec ho může vymrštit až 150× za minutu. Sežere zhruba 30 000 mravenců a termitů za den.

Jaké IQ má průměrný člověk?

Protože inteligence má přibližně normální rozdělení, asi 70 % lidí má hodnotu IQ 85–115. IQ 115–130 má přibližně 13 % populace a nad 130 už jen necelé 2 % obyvatel Země.

Který jedovatý had žije u nás?

Zmije obecná je náš jediný jedovatý had – známý a neprávem obávaný, který se přirozeně vyskytuje v české přírodě. Vždy se snaží člověku vyhnout, nebýt viděna, a tedy ani ohrožena. Její jed je účinný, avšak zmije s ním šetří a při uštknutí ho obvykle vpraví jen málo nebo dokonce žádný.

Jaká zvířata jsou ohrožená?

Na pokraji vyhynutí: 5 nejohroženějších druhů zvířat

 • Druh: nosorožec tuponosý severní Výskyt: rezervace Ol Pejeta Conservancy, Keňa.
 • Druh: lemur severní Výskyt: Madagaskar.
 • Druh: levhart mandžuský Výskyt: jihovýchodní Rusko a Čína.
 • Druh: gorila horská Výskyt: Uganda, Rwanda, Kongo.
 • Druh: ara kaninda. Výskyt: Bolívie.

Jak poznat cloveka s nizkym IQ?

Mentální retardace

 1. opoždění lidé
 2. dokáží komunikovat, požívají řeč, jsou schopno počítat, jsou plně soběstační
 3. v praktické činnosti jsou nezávislí
 4. problém v oblasti emoční a sociální (jsou nezralí), u psané řeči, u paměti (ve škole)
 5. jsou vzdělatelní a vychovatelní