Jak se nazývá práce v obchodě?

Popis pozice Prodavač je vyškolen k tomu, aby zvládl poskytnout podrobné informace zákazníkovi o jednotlivých produktech, zodpovědět všechny jeho dotazy a stížnosti. Přijímá od zákazníků objednávky a vyřizuje je. Uzavírá s nimi prodejní transakce o zboží.

Kdo pracuje v obchodě?

V prodejnách se setkáváme s funkcemi prodavač, prodavač specialista, první prodavač, pokladní, inventurník, provozář, nákupčí, kvalitář, propagační pracovník, dělník v obchodě(uklízečka, opravář), administrativní pracovník, bezpečností technik a řídící pracovníci – vedoucí provozní jednotky, kteří nejsou v katalogu …
CachedSimilar

Jak se nazývá práce v obchodě?

Kdo pracuje v kanceláři?

Kancelářští pracovníci (také známí jako bílé límečky) jako manažeři, administrativní pracovníci, úředníci, sekretářky a obecně všichni ostatní lidé pracující s počítači v kanceláři.

Kolik existuje povolání?

2 013 popsaných povolání a jejich specializací

Názvy povolání a specializací jsou uváděny v mužském tvaru podstatného jména, použití tohoto tvaru bylo zvoleno výhradně proto, aby bylo dosaženo, co nejvyšší integrity s dalšími popisy. V žádném případě nevyjadřuje genderově podmíněný nebo diskriminační přístup.

Co je to Prodavač?

Pracovními činnostmi absolventa oboru Prodavač jsou – poskytování odborných poradenských služeb souvisejících s poskytováním všech nezbytných informací zákazníkovi – prodej zboží, jeho předvádění zákazníkovi, včetně jeho vystavování, aranžování a propagace a opatřování cenovkami – přijímání objednávek zákazníků, …

Co to je za povolání?

Povolání je specializovaná a pomocí vzdělání či vyučení osvojená pracovní činnost. Lze ji vykonávat buď v zaměstnání, anebo jako podnikatel či jako svobodné povolání ve vlastní režii. Příjem (výdělek) za výkon povolání zpravidla slouží k úhradě (podstatné části) nákladů na živobytí.

Co obnáší práce prodavače?

Popis pozice

Prodavač je vyškolen k tomu, aby zvládl poskytnout podrobné informace zákazníkovi o jednotlivých produktech, zodpovědět všechny jeho dotazy a stížnosti. Přijímá od zákazníků objednávky a vyřizuje je. Uzavírá s nimi prodejní transakce o zboží. Přejímá, kontroluje, skladuje a dohlíží na zboží.

Jaké povolání nejvíce vydělává?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Co je to profese?

Ve Velkém sociologickém slovníku (1997) jsou profese charakterizovány, jako odbornou přípravou podložené povolání. Společným jmenovatelem pracovních rolí, které spadají do takto definované profese je omezený a regulovaný přístup k jejich výkonu.

Kdo pracuje s mrtvými?

V České republice vznik instituce koronera umožnil v roce 2011 zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb, podle tohoto zákona jde o "Lékaře provádějícího prohlídku těl zemřelých při úmrtí mimo zdravotnické zařízení", což se vzhledem k délce nepoužívá a vžilo se Koroner.

Co by měl umět prodavač?

Dobrá prodavačka by měla být poctivá a zodpovědná, měla by umět komunikovat s lidmi, být optimistická a šířit kolem sebe pozitivní energii, měla by dbát na svůj vzhled, každé ráno přicházet do práce upravená a dobře naladěná, mít čisto v obchodě i před ním.

Jak jinak nazvat prodavačku?

Prodavačky jsou dnes asistentkami a konzultantkami

“ Oba tyto názvy jsou ekvivalenty pro prodavačky a prodavače. Náplní práce asistentů prodeje je nejčastěji doplňování zboží, markování nákupu na kase, uklízení a sem tam se nevyhnou ani pomoci zákazníkům.

Kdo má nejvyšší plat v ČR?

Nejlépe placené profese v Česku

Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaké povolání nejméně vydělává?

Nejhůře placené práce ve mzdové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubé mzdy
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administr., průmysl. a jiných objektech 15 810 Kč
Dělníci v oblasti výstavby budov 15 849 Kč
Číšníci a servírky 15 975 Kč
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (vrátní, strážní…) 16 608 Kč

Jaká práce je nejlépe placená?

Nejlépe placené profese:

 • Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč)
 • Ředitelé velkých společností (139 385 Kč)
 • Piloti (109 667 Kč)
 • Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)
 • Ředitelé advokátních kanceláří (104 298 Kč)
 • Primáři ve státních nemocnicích (98 004 Kč)
 • Ředitelé (náměstci) v oblasti ICT (97 764 Kč)

Co je to pitva?

Pitva (autopsie) je druh medicínského úkonu, při kterém se rozděluje mrtvé tělo na části. Cílem pitvy je určit příčinu smrti daného člověka a pochopit tvar a funkci jednotlivých orgánů a soustav.

Jak probíhá pitva člověka?

V případě soudních pitev se jedná o základní způsob otevření těla. Následně je hrudník otevřen pomocí masivních kleští. Přístup k mozku je ještě komplikovanější – je chráněn tvrdou lebeční kostí. Pro otevření lebky se používá speciální elektrická kotoučová pila.

Kdo je to asistent prodeje?

Obchodní asistent zajišťuje dílčí činnosti v obchodním oddělení firmy. Pracuje jako administrativně-organizační podpora pro obchodníky. Připravuje podklady pro obchodní jednání, uzavírání smluv a realizaci zakázek. Zároveň eviduje realizované zakázky a zajišťuje jejich plnění.

Jaký je rozdíl mezi prodavačem a asistentkou prodeje?

Když prodavačce do smlouvy napíší asistent prodeje, znamená to, že bude dělat více činností, které souvisí s vlastním prodáváním, např. sklad, vedení evidence ap. Plat zůstane stejný, jaký má v pracovní smlouvě "jen" prodavačka.

Kdo vydělává nejvíc peněz?

1. Prezident ČR – 584 400 korun. Lukrativní pozice, která je obsazena jen jedním člověkem nabízí naprosto právem ten největší výdělek. Prezident si v každé zemi sáhne na úplně jiné peníze.

Kdo plati pitvu?

Pitva soudní

Pitva může být provedena v libovolném způsobilém zařízení, měli by ji však vždy provádět dva soudní znalci. Pitva je hrazena tím, kdo ji nařídil (policií, státním zastupitelstvím, soudem). Provádí se podle § 115 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Co to je autopsie?

Autopsie (pitva, nekropsie) je posmrtné vyšetření těla a orgánů zemřelého, nejprve makroskopicky, následuje dle potřeby, dle onemocnění a makroskopického nálezu) i mikroskopické (histologické nebo cytologické) vyšetření odebraných vzorků.

Jak dlouho trvá udušení?

Průběh celého dušení trvá asi 5-10 min, někdy i méně.

Co dělá Sales Assistant?

Obchodní asistent zajišťuje dílčí činnosti v obchodním oddělení firmy. Pracuje jako administrativně-organizační podpora pro obchodníky. Připravuje podklady pro obchodní jednání, uzavírání smluv a realizaci zakázek. Zároveň eviduje realizované zakázky a zajišťuje jejich plnění.

Jaký je nejvyšší plat v ČR?

Na stupních vítězů se umístili… Podle portálu platy.cz dostávají v České republice nejvyšší odměny generální ředitelé/ky. Jejich mzdy se pohybují nejčastěji v rozmezí 78 až 307 tisíc korun za měsíc.

Co se děje s tělem po pitvě?

Chladnutí skončí velmi pozvolným přiblížením teploty těla k teplotě okolí. Orientační dobu úmrtí je možné odhadovat na základě posmrtné ztuhlosti. Dochází k ní mezi 30 minutami a 3 hodinami. Celé tělo ztuhne maximálně během 12 hodin a ztuhlost přetrvá dalších 6-12 hodin, následně vymizí.